Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe, Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Pobierz dokument
pismo.zaskarzajace.orzeczenie.sadowe.pismo.doc
Rozmiar 44 KB

dnia,

Do

Sądu Okręgowego

Wydział Cywilny Rewizyjny

w

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w

Powód:

Pozwany:

Sygn. Akt

Wartość przedmiotu zaskarżenia

APELACJA POWODA

od wyroku Sądowego Rejonowego w

z dnia

sygn. Akt

Niniejszym zaskarżam powyższy wyrok w części oddalający powództwo, tj.

i wnoszę o jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda

kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Podstawę prawną apelacji stanowią art.

k.p.c. Powody, dla których powód zaskarża wyrok są

następujące:

Podpis:


Pobierz dokument
pismo.zaskarzajace.orzeczenie.sadowe.pismo.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pismo zaskar bfaj b1ce orzeczenie s b1dowe
Środki zaskarżenia służące w drodze sądowej, Środki zaskarżenia służące w drodze sądowej
Orzeczenia+sądowe, Prawo, Postępowanie administracyjne
W sadzie Formularze sadowe WD pismo zawi
Zaskarżanie orzeczeń sądowych w Kpc, INNE KIERUNKI, prawo
16 POSTĘPOWANIA SĄDOWE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
Wybrane zagadnienia z psychiatrii sądowej i orzecznictwa niezdolności do pracy
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
2011 02 24 Fiskus musi respektowac sądowe orzeczenia
Wykorzystanie pozytynwych ekspertyz daktyloskopijnych w procesie karnym Wpływ na orzecznictwo sądowe
2012 02 24 Fiskus musi respektować sądowe orzeczenia
ROZP Min Spraw zmieniające rozp w sprawie czynności sadu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalnoś

więcej podobnych podstron