Tor przeszkód, KONSPEKT NR 16

Pobierz dokument
tor.przeszkod.konspekt.nr.16.doc
Rozmiar 32 KB

TEMAT: Sprawność ogólna w formie toru przeszkód.

Klasa: VI szkoły podstawowej

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Stan ilości uczestników: 22 osób.

Czas trwania lekcji: 45 min.

Przybory: piłki lekarskie, materace, ławeczki, pachołki.

CELE GŁÓWNE:

Uczeń zna sposoby pokonywania przeszkód

Uczeń potrafi poprawnie rozstawić tor przeszkód.

Uczeń kształtuje szybkość, siłę, zwinność, koordynację ruchową.

Uczeń potrafi współpracować w zespołach, zna przepisy bhp.

TOK LEKCJI

1

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

2

DOZOWANE

UWAGI

4

I .CZĘŚĆ

WSTĘPNA

1. Zorg. grupy.

2. Motywacja do

zajęć .

3. Rozgrzewka .

 • zabawa

ożywiająca.

1. Zbiórka.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Podanie tematu lekcji .

4. Ukazanie walorów wszechstronnego przygotowania człowieka.

-

 • „Berek w parach”,

 • krążenia RR (RP w przód, RL w tył - potem zmiana),

 • w truchcie na sygnał prowadzącego ćw. wykonują leżenie przodem i znów przechodzą do truchtu,

 • trucht tyłem na sygnał prowadzącego ćw. wykonują leżenie tyłem i znów przechodzą do biegu tyłem,

 • po przekątnej sali ćw. wykonują wieloskoki,

 • stojąc w rozsypce - waga przodem na NP. i zmiana NN,

 • leżenie tyłem na przedramionach - nożyce pionowe,

 • leżenie tyłem na przedramionach - nożyce poziome,

 • leżenie przodem z RR w przodzie - kołyska w płaszczyźnie strzałkowej,

 • poruszając się jedna za drugą przeskoki przez piłki lekarskie.

5 min.

x 6

x 6

x 4 serie

x 6

x 30

I I . CZĘŚĆ

GŁÓWNA.

Na sali rozstawione są 3 tory przeszkód składające się z 6 sześciu stanowisk. Poniżej przedstawiona zostaje pierwotna wersja ustawienia stanowisk na torze przeszkód i obowiązujących na nich ćw., które w dalszej części lekcji mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami nauczyciela i propozycjami uczennic. Klasa zostaje podzielona na trzy zespoły, dodatkową mobilizacja jest element rywalizacji pomiędzy nimi ( za zwycięstwo przydzielane są 3 pkt. i analogicznie, miejsce 2 otrzymuje 2 pkt. zaś 3 miejsce 1 pkt.) Oceniana jest również poprawność wykonania.

TOR PRZESZKÓD:

stanowisko 1.

Przewrót w przód z rozbiegu przez osobę będącą w klęku podpartym.

stanowisko 2.

Bieg wahadłowy na odcinku 5 m. z dotknięciem ręką leżących w taj odległości piłek lekarskich (x 5).

stanowisko 3.

Wykonanie 3 „pompek” na materacu.

stanowisko 4.

Przewrót w tył.

stanowisko 5.

Cztery wyskoki z wysokim unoszeniem kolan.

stanowisko 6.

Obiegnięcie stojaka x 2.

stanowisko 7.

Na materacu przejście z leżenia przodem do leżenia tyłem bez odrywania dłoni od podłogi.

stanowisko 8.

Wykonanie z leżenia tyłem, podporu łukiem leżąc tyłem.

25 min.

I I I. CZĘŚĆ

KOŃCOWA.

1.Ćwiczenia uspokajające.

2.Czynności org.-

wych. zwiazane

z zak. Lekcji.

1. Stojąc na NP., dociągnięcie uda NL do klatki piersiowej i utrzymanie poz.

2. j.w ale zmiana NN.

3. W siadzie skrzyżnym przodem do prowadzącego - uczennice naśladują lustrzane odbicie ruchów RR.

 1. Zbiórka.

 2. Omówienie lekcji .

 3. Pożegnanie .

5 min.


Pobierz dokument
tor.przeszkod.konspekt.nr.16.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tor przeszkód 2, KONSPEKT NR 1
konspekt nr 4 tor przeszkód
Konspekt z gimnastyki (tor przeszków, doskonalenie przerotów)
Tor przeszkód - piłka koszykowa V klasa, Konspekty, plany metodyczne
Konspekt z zabaw i gier ruchowych ( tor przeszkód)
nr 16 Kolor żółty; Jak zając pisanek szukał, KONSPEKTY
Tor przeszkód z piłką nożną, Piłka nożna, Materiały szkoleniowe, KONSPEKTY
konspekt ćwiczeń tor przeszkód
Dz Urz KGP Nr 16
Lwp nr 16
Tor przeszkód rozwijający sprawność motoryczną, Gimnastyka1
Konspekt nr 3, Piłka nożna, Materiały szkoleniowe, KONSPEKTY
Konspekt nr 5, Studia, Fizjoterapia, Studia - fizjoterapia, Kształcenie Ruchowe, piłka ręczna
Ocena pokonania taktycznego toru przeszkód - konspekt, Konspekty, SZKOLENIE TAKTYCZNE
KONSPEKT nr 2
Zestaw Nr 16
Pokonujemy zwinnościowy tor przeszkód, Gimnastyka

więcej podobnych podstron