Pytania egz.MIUT stacjon.I st s.6 2014-15, Pytania z Mechanizacji … ZiIP s

Pobierz dokument
pytania.egz.miut.stacjon.i.st.s.6.2014.15.pytania.z.doc
Rozmiar 23 KB

Pytania do egzaminu z przedmiotu „Maszyny i urządzenia technologicznecz. Odlewnictwo z zakresu wykładu (10 godz.) prowadzonego przez M. Hajkowskiego studia stacjonarne I stopnia, kierunek MiBM sem.6 rok. akad. 2014/15

 1. Rysunek mieszarki turbinowej do wykonania masy formierskiej.

 2. Opisać metodę zagęszczania za pomocą impulsu sprężonego powietrza (rysunki operacji).

 3. Różnica w konstrukcji pomiędzy nadmuchiwarką i strzelarką do rdzeni.

 4. Budowa kraty inercyjnej do wybijania odlewów z form i mechanizm zabezpieczający przed drganiami własnymi kraty.

 5. Rodzaje urządzeń do odlewania ciśnieniowego i przeznaczenie, schemat układu zwierającego
  i prasującego urządzenia do odlewania ciśnieniowego z zimną poziomą komorą oraz jaki podzespół powinno zawierać urządzenie żeby zminimalizować porowatość odlewów.

 6. Sposoby odlewania odśrodkowego i rysunek urządzenia do odśrodkowego odlewania tulei cylindrowych.

 7. Przeznaczenie i rysunek siłownika pneumatycznego.

 8. Przeznaczenie i rysunek pneumatycznego zaworu rozdzielającego 2/5 sterowanego elektrycznie.

 9. Rysunek urządzenia do ciągłego odlewania wlewków ze stopów Ai-Si o sferycznej strukturze roztworu stałego α oraz podać jakie są potrzebne urządzenia do wykonania odlewu metodą tiksotropową.

 10. Rysunek schematyczny suszarko-chłodziarki do piasku.

 11. Rysunek zespołu zagęszczania form (dmuchowy i doprasowujący) w Disamaticu.


Pobierz dokument
pytania.egz.miut.stacjon.i.st.s.6.2014.15.pytania.z.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka