Wstęp do pedagogiki, WSTĘP DO PEDAGOGIKI 15.10.2011, WSTĘP DO PEDAGOGIKI

Pobierz dokument
wstep.do.pedagogiki.wstep.do.pedagogiki.15.10.doc
Rozmiar 28 KB

WSTĘP DO PEDAGOGIKI

WYKŁAD I 15.10.2011

Etymologia słowa PEDAGOGIKA - z greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole; dosł. "prowadzący dziecko"

Podstawowe pojęcie w pedagogice to wychowanie, inne to kształcenie, nauczanie, edukowanie

Formy wychowania

 1. Pierwotna forma wychowania to wychowanie naturalne, samorzutne. Działo się dzięki uczestnictwu dzieci w życiu dorosłych.

Grupy pierwotne to:

są one pierwsze, najbardziej lokalne i emocjonalne....maja duże znaczenie.

 1. Wychowanie organizowane świadomie i celowo na tle procesu wychowania naturalnego:

 1. Wychowanie organizowane celowo w specjalnych instytucjach wychowawczych. Jest to wychowanie świadome i celowe prowadzone przez osoby specjalnie do tego przeszkolone np. szkoła.

Pedagogika jest nauka społeczną. Należy do grona innych nauk społecznych takich jak: filozofia, socjologia, psychologia.

Pedagogika jest nauka od XVIII w, ponieważ posiada następujące elementy (kryteria nauki):

Definicje pedagogiki

 1. Michał Godlewski

Pedagogika jest to nauka zajmująca się całością zjawisk wychowawczych tzn. warunkami, w których one przebiegają, celami, którym maja służyć, treścią działalności wychowawczej i metodami, które maja jej zapewnić skuteczność.

 1. Stefan Kunowski

Współczesna pedagogika jest wszechstronna nauką o całej rzeczywistości wychowawczej, której istotę stanowi cało - życiowy rozwój człowieka oraz wszelkie tak dodatnie jak i ujemne wpływy jednych na drugich oraz wpływy środowiska.

Podział pedagogiki wg. Zygmunta Wiatrowskiego

 1. Najogólniejszy podział zawiera podstawowe................

 1. Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne wyznaczone linią rozwoju człowieka.

 1. Dyscypliny pedagogiczne odpowiadające głównym obszarom działalności człowieka.

 1. Nauki pomocnicze i z pogranicza.

Funkcje pedagogiki

 1. Funkcja diagnostyczna, polega na rozpoznawaniu danej sytuacji oraz na gromadzeniu wiedzy na temat tego, co było lub jest nadal obiektywną rzeczywistością, funkcja ta polega na dowodzeniu jej stanu obiektywnego. (określa stan rzeczy)

 2. Funkcja prognostyczna, polega na określaniu dzięki poznanym zjawiskom przyszłego kierunku ich dalszego rozwoju. (przewiduje rozwój danej sytuacji)

 3. Funkcja instrumentalno - techniczna, polega na ciągłym dostarczaniu wiadomości na temat, w jaki sposób realizować cele zamierzone. (obejmuje konkretne działania)

 4. Funkcja humanistyczna, polega na umożliwianiu zaspokojenia potrzeb człowieka w dziedzinach jego zamierzeń do odkrywania obiektywnej rzeczywistości.


Pobierz dokument
wstep.do.pedagogiki.wstep.do.pedagogiki.15.10.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia badań społecznych 15.10.2011, Pedagogika, Metodologia badań społecznych
MIKROEKONOMIA Wyklad 2 (15 10 2011) id 301178
zalaczniki, MSK W. (15.10.2011) (1)
MIKROEKONOMIA - WYkład 2 ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY (15.10.2011), Wykład(1)
MIKROEKONOMIA WYKŁAD 2 (15 10 2011) elastyczność popytu i podaży
Ćwiczenie 1 2 09 15 10 2011
Teoretyczne podstawy wychowania 15 10 2011
DRUGI OBIEG NR1 (15 10 2011)
07d Kaliska kolej dojazdowa 15 10 2011 cz I
Wstęp do pedagogiki 29 10 2011
Wstep do pedagogiki 16 10 2011
Wstęp do pedagogiki 30 10 2011

więcej podobnych podstron