Nowy folder, Zestawy pytań egzaminacyjnych z SO dla sem I Toruń, Zestaw pytań egzaminacyjnych

Pobierz dokument
nowy.folder.zestawy.pytan.egzaminacyjnych.z.so.doc
Rozmiar 48 KB

Zestaw 1.

 1. Budowa systemu operacyjnego

 2. RAID

 3. Profile użytkownika

Zestaw 2.

 1. Historia systemów operacyjnych (dla komputerów PC)

 2. Systemy plików FAT i FAT32

 3. Wykonywanie kopi bezpieczeństwa rejestru

Zestaw 3.

 1. Podział systemów operacyjnych

 2. Etapy uruchamiania systemu

 3. Właściwości plików i folderów

Zestaw 4.

 1. Struktura danych na dysku

 2. Drukowanie do pliku, drukowanie z pliku

 3. Menu startowe Windows

Zestaw 5.

 1. Pojęcia: plik, folder (katalog), skrót, proces

 2. Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane

 3. Panel sterowania - przeznaczenie i składniki

Zestaw 6.

 1. Rodzaje systemów Windows

 2. Profilaktyka antywirusowa

 3. Procesy, zarządzanie procesami

Zestaw 7.

 1. Różnice pomiędzy Windows XP Home a Windows XP Proffesional

 2. Menu start - wykorzystywanie, konfiguracja

 3. Pamięć wirtualna i plik wymiany

Zestaw 8.

 1. Systemy plików NTFS

 2. Kontrola błędów i uszkodzonych sektorów na dysku

 3. Tryb rzeczywisty i tryb chroniony

Zestaw 9.

 1. Atrybuty plików i katalogów w NTFS

 2. Przypisywanie liter i ścieżek dyskowych do woluminów

 3. Zadania uruchomione w tle

Zestaw 10.

1.Uprawnienia NTFS
2. Rodzaje wirusów i zagrożeń

3. Zasady zabezpieczeń lokalnych

Zestaw 11.

 1. ACL

 2. Tworzenie i korzystanie ze skrótów

 3. Konfiguracja daty i czasu

Zestaw 12.

 1. Podstawowe typy kopii zapasowej

 2. Przekształcanie woluminu (partycji) z FAT (FAT32) na NTFS

 3. Konfiguracja klawiatury i myszy

Zestaw 13.

 1. Dysk fizyczny i logiczny

 2. Sterowniki urządzeń

 3. Ustawienia regionalne

Zestaw 14.

 1. Typy konfiguracji dyskowych w systemie Windows XP

 2. Konfiguracja drukarki lokalnej

 3. Korzystanie z konsoli mmc

Zestaw 15.

 1. Typy partycji

 2. Udostępnianie drukarki, podłączanie drukarki udostępnionej przez inny komputer w sieci

 3. Ustawianie wyglądu pulpitu

Zestaw 16.

 1. Zarządzanie partycjami

 2. Właściwości ekranu Windows XP (rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, jakość kolorów)

 3. Konta użytkowników i grupy lokalne

Zestaw 17.

 1. Kompresja danych

 2. Konfiguracja drukarki poprzez port TCP/IP

 3. Podgląd zdarzeń

Zestaw 18.

 1. Fragmentacja dysku, proces defragmentacji

 2. Drukowanie, opcje drukowania

 3. Identyfikacja kluczy, danych i wartości rejestru

Zestaw 19.

 1. Przypisywanie dźwięków do zdarzeń

 2. Opcje zarządzania energią

 3. Narzędzia administracyjne w panelu sterowania

Zestaw 20.

 1. Wbudowane konta użytkowników i grup lokalnych

 2. Ustawianie widoku i opcji folderów

 3. Edytor rejestru


Pobierz dokument
nowy.folder.zestawy.pytan.egzaminacyjnych.z.so.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder, Zestaw pytań egzaminacyjnych z SO dla sem I Toruń, Zestaw pytań egzaminacyjnych
Nowy folder, Zestaw 12, Zestaw 12
Nowy folder, zestaw 2, ZESTAW 2on 3 skrajne typy budowy:
Nowy folder, Zestaw 5, Zestaw 5
Nowy folder, Zestaw 9, Zestaw 9
Nowy folder, Zestaw 6, Zestaw 6
Nowy folder, Zestaw 10, Zestaw 10
Nowy folder, Zestaw 3, Zestaw 3
Nowy folder, ZESTAW 1, ZESTAW 1
Nowy folder (9), BMZ sopot.zestaw pytan z egzaminu, 1
Urządzenia 101 - parametry łączników protokół (tylko dla ZAO, Politechnika Lubelska, Studia, semestr
Nowy folder, 1 sem PYTANIA EGZami.SYS.operSIECI, PYTANIA EGZAMINACYJNE Z
Pytania 21-25, Studia, Sem 4, Semestr IV, Żelbet, Egzamin, Nowy folder
egzaminy III sem + biochem Dna, technologia żywności, biochemia, Nowy folder (2), biochemia testy
Urządzenia 101 - parametry łączników. (tylko dla ZAOCZNYCH), Politechnika Lubelska, Studia, semestr
Urządzenia 101 - parametryłączników protokół (tylko dla ZAOC, Politechnika Lubelska, Studia, semestr
Urządzenia 6 - przekaźnik EASY (tylko dla ZAOCZNYCH), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem
Urządzenia 8 - przekładniki prądowe protokół (tylko dla ZAOC, Politechnika Lubelska, Studia, semestr

więcej podobnych podstron