sprawko cw 2 Kamila, Cel ćwiczenia:

Pobierz dokument
sprawko.cw.2.kamila.cel.cwiczenia.doc
Rozmiar 867 KB

 1. Cel ćwiczenia:

 1. Metodyka pomiaru:

Po włączeniu zasilania układu uruchomiłyśmy rejestrator przełączając go na rejestrację temperatury t3 wody opuszczającej mieszalnik. Zmierzyłyśmy prędkość przesuwu taśmy rejestratora.

Zaworem Z3 ustaliłyśmy natężenie dopływu wody zimnej, a następnie poziom cieczy w mieszalniku zaworem Z1 według wskazań prowadzącego ćwiczenia. Po uzyskaniu stanu ustalonego zanotowaliśmy natężenie dopływu Q i poziom h wody w mieszalniku oraz temperaturę t1 wody zimnej. Na taśmie rejestratora rysował się wykres temperatury wody wypływającej ze zbiornika z t3 w postaci linii prostej.

Zakłócenie wprowadzało się do układu przez skokową zmianę temperatury t1 na wlocie do mieszalnika. Można to zrealizować przepuszczając przez dogrzewać cały strumień wody płynącej do mieszalnika. W tym celu należało przestawić dźwignię przełącznika sterującego zaworem trójdrożnym w położenie górne. Po osiągnięciu przez układ nowego stanu ustalonego wprowadziliśmy zakłócenie w postaci strumienia wody zimnej (skok w dół) przełączając zawór trójdrożny do stanu wyjściowego.

Dogrzewacz jest oddzielnym członem dynamicznym, którego własności należy poznać. Przystępując do wykonania tego doświadczenia należało przełączyć rejestrator na rejestrację temperatury t na wlocie do mieszalnika, która w tym przypadku jest temperaturą wody opuszczającej dogrzewacz. Przy ustalonych warunkach przepływu wody identycznych jak przy badaniu dynamiki mieszalnika wprowadziłyśmy zakłócenie wykorzystując środkowe położenie dźwigni przełącznika zaworu trójdrożnego.

 1. Schemat aparatury pomiarowej:

0x01 graphic

1 - mieszalnik

2 - rotametr

3 - dogrzewacz

4 - rejestrogram

5 - czytnik temperatur

Z1, Z3 - zawory iglicowe

Z4 - zawór trójdrożny z siłownikiem pneumatycznym

Z2, Z5, Z6 - zawory grzybkowe

 1. Obliczenia i wykresy:

Z uzyskanych wykresów zmiany temperatury w czasie podczas ochładzania się cieczy na wylocie z mieszalnika, odczytałyśmy ilość milimetrów odpowiadających czasowi opóźnienia L oraz stałej czasowej T.

Pomiar 1 - Wykres I

Stan ustalony na początku:

Temperatura początkowa na wejściu do mieszalnika - t1p = 17,1 oC

Temperatura początkowa w mieszalniku - t2p = 60,2 oC

Temperatura początkowa na wyjściu z mieszalnika - t3p = 58,2 oC

Stan ustalony na końcu:

Temperatura końcowa na wejściu do mieszalnika - t1k = 16,9 oC

Temperatura końcowa w mieszalniku - t2k = 17,5 oC

Temperatura końcowa na wyjściu z mieszalnika - t3k = 17,5 oC

Liczba działek - 62 dz. -> na podstawie wykresu odczytałam

Q1 = 108 dm3/h = 3·10-5 m3/s

Poziom cieczy w zbiorniku - h1 = 16,4 cm = 0,164 m

Średnica mieszalnika:

D = 170 mm = 0,17 m -> r = 0,085 m

Prędkość przesuwu taśmy v = 0,5 mm/s

Opóźnienie l1 = 14 mm

0x01 graphic

Stała czasowa l2 = 97 mm

0x01 graphic

0x01 graphic

Prędkość przesuwu taśmy v = 0,5 mm/s

Opóźnienie la = 0 mm

0x01 graphic

Stała czasowa lb = 19 mm

0x01 graphic

Transmitancja dogrzewacza

0x01 graphic

Krzywa doświadczalna - punkty odczytane z wykresu sporządzonego przez rejestrogramu

Krzywa teoretyczna - 0x01 graphic

Krzywa z identyfikacji - odpowiedź układu dla doświadczalnej stałej czasowej

0x01 graphic

Gdzie „t” to czas odczytany z krzywej doświadczalnej

Wyk. 1. Wykres z pomiaru 1

Legenda:

------ - dogrzewacz

------ - mieszalnik

Pomiar 2 - Wykres II - Zwiększenie poziomu cieczy w zbiorniku o około 10 cm od

stanu z pierwszego pomiaru

Stan ustalony na początku:

Temperatura początkowa na wejściu do mieszalnika - t1p = 16,9 oC

Temperatura początkowa w mieszalniku - t2p = 61,8 oC

Temperatura początkowa na wyjściu z mieszalnika - t3p = 59,6 oC

Stan ustalony na końcu:

Temperatura końcowa na wejściu do mieszalnika - t1k = 16,8 oC

Temperatura końcowa w mieszalniku - t2k = 17,4 oC

Temperatura końcowa na wyjściu z mieszalnika - t3k = 17,6 oC

Liczba działek - 62 dz. -> na podstawie wykresu odczytałam

Q2 = 108 dm3/h = 3·10-5 m3/s

Poziom cieczy w zbiorniku - h2 = 24,9 cm = 0,249 m

Średnica mieszalnika:

D = 170 mm = 0,17 m -> r = 0,085 m

Prędkość przesuwu taśmy v = 0,5 mm/s

Opóźnienie l3 = 10 mm

0x01 graphic

Stała czasowa l4 = 140 mm

0x01 graphic

0x01 graphic

Krzywa doświadczalna - punkty odczytane z wykresu sporządzonego przez rejestrogramu

Krzywa teoretyczna - 0x01 graphic

Krzywa z identyfikacji - odpowiedź układu dla doświadczalnej stałej czasowej

0x01 graphic

Gdzie „t” to czas odczytany z krzywej doświadczalne

Wyk. 2. Wykres z pomiaru 2 - Zwiększenie poziomu cieczy w zbiorniku o około 10 cm

od stanu z pierwszego pomiaru

Legenda:

------ - mieszalnik

Pomiar 3 - Wykres III - Zmniejszenie poziomu cieczy w zbiorniku o około 10 cm od

stanu z drugiego pomiaru, zmniejszenie przepływu wody do mieszalnika o około 20 działek

Stan ustalony na początku:

Temperatura początkowa na wejściu do mieszalnika - t1p = 14,4 oC

Temperatura początkowa w mieszalniku - t2p = 82,8 oC

Temperatura początkowa na wyjściu z mieszalnika - t3p = 79,7 oC

Stan ustalony na końcu:

Temperatura końcowa na wejściu do mieszalnika - t1k = 18,3 oC

Temperatura końcowa w mieszalniku - t2k = 18,8 oC

Temperatura końcowa na wyjściu z mieszalnika - t3k = 19,4 oC

Liczba działek - 40 dz. -> na podstawie wykresu odczytałam

Q3 = 73,5 dm3/h = 2,042·10-5 m3/s

Poziom cieczy w zbiorniku - h3 = 13,7 cm = 0,137 m

Średnica mieszalnika:

D = 170 mm = 0,17 m -> r = 0,085 m

Prędkość przesuwu taśmy v = 0,5 mm/s

Opóźnienie l5 = 7 mm

0x01 graphic

Stała czasowa l6 = 118 mm

0x01 graphic

0x01 graphic

Krzywa doświadczalna - punkty odczytane z wykresu sporządzonego przez rejestrogramu

Krzywa teoretyczna - 0x01 graphic

Krzywa z identyfikacji - odpowiedź układu dla doświadczalnej stałej czasowej

0x01 graphic

Gdzie „t” to czas odczytany z krzywej doświadczalne

Wyk. 3. Wykres z pomiaru 3 - Zmniejszenie poziomu cieczy w zbiorniku o około 10 cm od stanu z drugiego pomiaru, zmniejszenie

Przepływu wody do mieszalnika o około 20 działek

Legenda:

------ - mieszalnik

 1. Tabelaryczne zestawienie pomiarów i obliczeń:

 2. Pomiar

  Doświadczalna

  Dogrzewacz

  Teoretyczna

  Opóźnienie

  L [s]

  Stała czasowa

  T [s]

  Opóźnienie

  L [s]

  Stała czasowa

  T [s]

  Stała czasowa

  T [s]

  1

  28

  194

  0

  38

  124

  2

  20

  280

  188

  3

  14

  236

  152

  Wartości dla wykresów:

  Krzywa doświadczalna

  Krzywa teoretyczna

  Krzywa z

  identyfikacji

  t [s]

  T [oC]

  0

  58,2

  50,0

  52,7

  14

  58,2

  46,5

  50,3

  20

  57,0

  45,1

  49,3

  40

  53,0

  41,0

  46,2

  60

  48,5

  37,5

  43,4

  80

  44,5

  34,5

  40,8

  100

  40,9

  32,0

  38,5

  120

  38,1

  29,8

  36,5

  140

  35,2

  28,0

  34,6

  160

  32,8

  26,4

  32,9

  180

  30,8

  25,1

  31,4

  200

  28,8

  24,0

  30,1

  220

  27,2

  23,0

  28,8

  240

  26,0

  22,2

  27,7

  260

  25,2

  21,5

  26,7

  280

  23,9

  20,9

  25,8

  300

  23,1

  20,4

  25,0

  320

  22,3

  20,0

  24,3

  340

  21,9

  19,6

  23,6

  360

  21,1

  19,3

  23,0

  380

  20,7

  19,0

  22,5

  400

  20,3

  18,8

  22,0

  420

  20,3

  18,6

  21,5

  440

  19,9

  18,4

  21,1

  460

  19,5

  18,3

  20,8

  480

  17,9

  18,2

  20,5

  500

  17,5

  18,1

  20,2

  520

  17,5

  18,0

  19,9

  540

  17,5

  17,9

  19,7

  Krzywa doświadczalna

  Krzywa teoretyczna

  Krzywa z

  identyfikacji

  t [s]

  T [oC]

  0

  59,6

  55,4

  56,7

  20

  59,6

  51,6

  54,0

  40

  56,7

  48,1

  51,5

  60

  53,5

  45,0

  49,2

  80

  51,0

  42,3

  47,0

  100

  47,8

  39,8

  45,0

  120

  45,3

  37,5

  43,1

  140

  42,9

  35,5

  41,3

  160

  40,4

  33,7

  39,7

  180

  38,4

  32,1

  38,2

  200

  36,8

  30,6

  36,7

  220

  34,7

  29,3

  35,4

  240

  33,5

  28,1

  34,2

  260

  31,9

  27,1

  33,1

  280

  30,6

  26,1

  32,0

  300

  29,8

  25,3

  31,0

  320

  29,0

  24,5

  30,1

  340

  27,8

  23,8

  29,2

  360

  27,0

  23,2

  28,4

  380

  26,6

  22,6

  27,7

  400

  25,3

  22,1

  27,0

  420

  24,9

  21,6

  26,3

  440

  24,5

  21,2

  25,7

  460

  24,1

  20,9

  25,2

  480

  23,3

  20,5

  24,6

  500

  22,5

  20,2

  24,2

  520

  22,1

  20,0

  23,7

  540

  21,7

  19,7

  23,3

  560

  21,3

  19,5

  22,9

  580

  21,3

  19,3

  22,5

  600

  20,9

  19,2

  22,2

  620

  20,9

  19,0

  21,9

  640

  20,0

  18,9

  21,6

  660

  19,6

  18,7

  21,3

  680

  19,2

  18,6

  21,0

  700

  18,8

  18,5

  20,8

  720

  18,4

  18,4

  20,6

  740

  18,0

  18,3

  20,4

  760

  17,6

  18,3

  20,2

  780

  17,6

  18,2

  20,0

  Krzywa doświadczalna

  Krzywa teoretyczna

  Krzywa z

  identyfikacji

  t [s]

  T [oC]

  0

  79,7

  74,4

  76,2

  14

  79,7

  69,6

  73,0

  20

  78,9

  67,6

  71,6

  40

  73,5

  61,7

  67,4

  60

  68,6

  56,5

  63,5

  80

  63,7

  51,9

  59,9

  100

  58,4

  47,9

  56,6

  120

  53,9

  44,4

  53,6

  140

  49,8

  41,3

  50,8

  160

  46,1

  38,6

  48,2

  180

  42,8

  36,2

  45,9

  200

  42,0

  34,2

  43,8

  240

  35,4

  30,7

  40,0

  280

  31,7

  28,1

  36,7

  320

  29,2

  26,1

  34,0

  360

  27,2

  24,5

  31,8

  400

  25,6

  23,4

  29,8

  440

  24,3

  22,4

  28,2

  480

  23,5

  21,7

  26,8

  520

  22,7

  21,2

  25,7

  560

  21,9

  20,8

  24,7

  600

  21,5

  20,5

  23,9

  640

  21,0

  20,2

  23,2

  680

  20,2

  20,0

  22,6

  720

  20,2

  19,9

  22,1

  760

  19,8

  19,8

  21,7

  800

  19,4

  19,7

  21,3

  1. Wykresy:

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  0x01 graphic

  1. Literatura:

  1. Wnioski:

  - 15 -


  Pobierz dokument
  sprawko.cw.2.kamila.cel.cwiczenia.doc
  Rozmiar 867 KB

  Wyszukiwarka