TEST, MES/MEB KOLOKWIUM

Pobierz dokument
test.mes.meb.kolokwium.doc
Rozmiar 27 KB

 1. Równanie Laplace'a

a) kΔ2u=0 b) kΔu=0 c) ku=0

 1. Warunek pierwszego rodzaju (Dirichleta)

a) h (du/dx) = u b) du/dx= q c) u=u

 1. Warunek II rodzaju Neumana

a) h (du/dx) = u b) du/dx= q c) u=u

 1. Residuum (reszta) R dla równania L(u^) = fc

5.Kryterium całkowe metody odchyłek ważonych

a

 1. Jeżeli funkcję aproksymującą oznaczymy jako Φi a wagi metody oznaczone wzorami przez wi, to dla metody Galernika - Petrova możemy zapisac:

a) Φi= wi b) Φ Φi=/ wi c) Φi>wi

 1. Jeżeli funkcje aproksymujące oznaczymy jako Φi a wagi metody odchyłek ważonych przez wi to dla metody Bubnova- Galernika zapiszemy:

a) Φi = wi b) Φi=/ wi c) Φi>=wi

 1. Metoda Rayleigta - Ritza polega na

  1. minimalizacji funkcjonału energetycznego

  2. energetycznego maksymalizacji funkcjonału energetycznego

  3. energetycznego metodzie odchyłek ważonych

 2. Sformułowanie słabe równania różniczkowego prowadzi do:

  1. obniżenie stopnia różniczki

  2. wyzerowanie stopnia różniczki

  3. podwyższenie stopnia różniczki

 1. W metodzie elementów skończonych dyskretyzuje się:

  1. brzeg ciała

  2. całe ciało

  3. fragment brzegu ciała

 2. Do wyprowadzenia MES najczęściej stosuje się

  1. metodę Bubnova - Galernika

  2. metodę różnic skończonych

  3. dyskretyzację brzegu ciała

 3. Oznaczając przez K macierz przewodności, Q wektor źródeł ciepła, f wektor strumienia ciepła, T wektor temperatury, równanie MES można zapisać jako

  1. QKT = f

  2. Kf = QT

  3. KT=Q+f

 4. Rozwiązanie fundamentalne w MEB T(ξ;x)=1/2πλh(I/r):

  1. określa wartość temperatury w x, przyłożenia temperatury

  2. określa wartość temperatury w x, przyłożenia jednostkowego temperatury

  3. określa wartość strumienia

 5. Rozwiązanie fundamentalne MEB ma postać :

T { ζ, x} x należy do R , cieplo przyłożone w pkcie,

 1. W metodzie elementów brzegowych w zadaniu bez źródeł ciepła dyskretyzuje się:

  1. brzeg ciała

  2. całe ciało

  3. fragment brzegu ciała

 2. Oznaczając przez Hi G macierze zawierające całki brzegowe równania MEB możemy zapisać:

  1. Gq=HT

  2. GqT=HT

  3. Gq=THT


Pobierz dokument
test.mes.meb.kolokwium.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka