Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Pobierz dokument
nowy.folder.3.2dii.15.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 65 KB

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

(Praktyka studencka w gimnazjum SPSK w Częstochowie)

Prowadzący: Tomasz Barański

Kierunek i rok studiów: Wychowanie Fizyczne,

II rok - studia stacjonarne

CELE LEKCJI :

- Umiejętności : Uczeń potrafi dokonać prawidłowej zmiany pałeczki na trasie w wyznaczonych miejscach. Uczeń potrafi reagować na sygnały akustyczne.

- Sprawność motoryczna : Uczeń rozwija wytrzymałość biegową przez bieg ciągły. Uczeń rozwija szybkość, zwinność, koordynacje ruchową. Uczeń kształtuje siłę mięśni kończyn dolnych. Uczeń rozwija koordynacje wzrokowo - słuchową oraz szybkość poprzez starty z różnych pozycji wyjściowych.

- Wiadomości : Uczeń stosuje zasady fair - play .

- Postawy i Motywacje : Uczeń przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w zajęciach terenowych na świeżym powietrzu oraz rywalizacji. Uczeń współdziała w zespole. Uczeń dba o bezpieczeństwo siebie i innych podczas wykonywania ćwiczeń.

Data: 15.09.2011

Środki dydaktyczne: 2 pałeczki sztafetowe, 2 pachołki, piłka do siatkówki

Liczba uczniów: 10

Klasa: 2d dziewczęta

Miejsce: Boisko szkolne

Tok lekcji

( zadania ogólne)

Treści lekcji

(zadania szczegółowe)

Realizacja

celów

Uwagi organizacyjno

metodyczne

I Część wstępna

(10'- 15')

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

2.Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń.

3. Rozgrzewka

b) kształtująca

1. Zbiórka

2. Sprawdzenie obecności

i gotowości do zajęć.

3.Podanie tematu lekcji.

4. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego i doskonalonego elementu technicznego.

Zabawa ożywiająca: „Berek z piłką”

Uczniowie stoją w rozsypce- jedna osoba posiada piłkę. Wyznaczona osoba jest berkiem. Na sygnał prowadzącego uczestnicy zabawy poruszając się podają między sobą piłkę. Berka można dać osobie, która nie posiada piłki.

- krążenia głowy, tułowia, kolan

- krążenia ramion w przód i w tył

- głębokie skony do prawej, lewej nogi i środka

- stojąc w szerokim rozkroku ,przenoszenie ciężaru ciała na PN następnie na LN

- przysiad podparty , przeskoki z prawej nogi na lewą

- przysiad podparty wyrzut nóg w tył do wyprostu

Ćwiczenia ze współpartnerem:

- twarzą do siebie ramiona na barkach współćwiczących skłon tułowia w przód z pogłębieniem

- stoimy bokiem do siebie wykonujemy przeciąganie w parach

- stojąc tyłem do siebie trzymamy za dłonie wykonujemy skręty tułowia w prawą i lewą stronę a następnie skłony w bok

- tyłem do siebie zaplatając się rękoma wykonujemy równoczesne przysiady

Dwuszereg.

Zwrócenie uwagi na zdjęcie zegarków, biżuterii itp.

Uczniowie poruszają się po całym boisku.

Ćwiczenia w miejscu

( luźna rozsypka)

II Część główna

(25'-30')

4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej.

Wyścigi:

Wąż

1.Uczniowie podzielani na zespoły, pierwsza osoba z drużyny wykonuje bieg dookoła pachołka wracając zabiera następną osobę, która chwyta ją za ręce itd. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy wyścig.

2. Uczniowie wykonują starty z różnych pozycji wyjściowych, które polegają na tym, że każda osoba z drużyny rywalizuje z osobą z przeciwnej drużyny wyłaniając tym samym najlepszego zawodnika w zespole, po każdym starcie odpada ostatnia osoba.

Uczniowie ustawieni:

- przodem

- tyłem

- z siadu skrzyżnego

- z klęku

- z siadu prostego

- z leżenia przodem

- z leżenia tyłem.

3. Uczniowie podzieleni na 2 zespoły, ustawieni w wyznaczonych miejscach wykonują wyścig z przekazaniem pałeczki sztafetowej. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy wyścig

4. Wyścig. Zadanie polega na tym, że każda osoba z drużyny stojąc na starcie

z pałeczką sztafetową na sygnał nauczyciela wykonują szybki bieg w koło boiska następnie przekazuje pałeczkę następnej osobie z drużyny, która stoi przygotowana na starcie itd. Wygrywa zespół, który jako pierwszy ukończy wyścig.

5. Gra w dwa ognie

SM1,2,3

W1,

PiM1,2,3

SM1,2,3,4,

W1,

PiM1,2,3

U1,2

SM1,2,3,4

W1,

PiM1,2,3

U1,2

SM1,2,3,4

W1,

PiM1,2,3

Uczniowie podzieleni na 2 zespoły.

Uczniowie wykonują zadania na sygnał nauczyciela.

Uczniowie wykonują bieg na wyznaczonym odcinku.

Uczniowie ustawieni w odległościach około 5-6 metrów od siebie, każdy zespół ma pałeczkę sztafetową.

III Część końcowa

( 3'- 5')

5. Uspokojenie organizmu

6. Czynności organizacyjno

- porządkowe

i podsumowanie lekcji

7. Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie pozalekcyjnym.

Zabawa ,,Odpadany''

Uczniowie stojąc (siedząc) w kole podają sobie piłkę. Osoba wyznaczona stojąc tyłem do uczniów, w dowolnym momencie klaszcze w dłonie. Uczeń, który w momencie klaśnięcia posiadał piłkę odpada i zajmuje miejsce klaszczącego (teraz on klaszcze dając znak do odpadnięcia).

- Wyznaczenie uczniów do zebrania sprzętu.

- Zbiórka.

- Omówienie lekcji.

- Wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywanie w czasie wolnym.

Wskazanie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych.


Pobierz dokument
nowy.folder.3.2dii.15.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 65 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3ad-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2aII-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2c-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-20.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-1ab-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

więcej podobnych podstron