pytania z katedry, 1

Pobierz dokument
pytania.z.katedry.1.doc
Rozmiar 30 KB

 1. Cel i zakres badań geotechnicznych

 2. Sprzęt do badań geotechnicznych

 3. Określanie stopnia zagęszczenia Id

 4. Określanie plastyczności Il

 5. Wykonywanie projektu geotechnicznego

 6. Organoleptyczne metody określania rodzaju gruntu

 7. Określanie wilgotności optymalnej gruntu i oraz gęstości maksymalnej szkieletu gruntu

 8. Wpływ składu granulometrycznego gruntu na ich zagęszczenie

 9. Rodzaje mieszanek gruntowych oraz sposoby ich wykonywania

 10. Rodzaje gruntów a nachylenie skarp

 11. Sposoby umocnienia skarp

 12. Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne pasa drogowego

 13. Rodzaje nawierzchni

 14. Rodzaje stabilizacji gruntu

 15. Stabilizacja mechaniczna, granulometryczna i mechaniczna gruntu

 16. Stabilizacja przy pomocy środków wiążących

 17. Stabilizacja przy użyciu bitumu

 18. Nawierzchnie tłuczniowe

 19. Nawierzchnie z faszyny i żerdzi

 20. Geosyntetyki w budownictwie drogowym

 21. Nawierzchnie z geokraty

 22. Wymiarowanie nawierzchni drogowej

 23. Badania powykonawcze nawierzchni drogowej

 24. Budowle piętrzące

 25. Konstrukcja zastawki, mnicha, jazu

 26. Rodzaje i budowa przepustu

 27. Małe mosty

 28. Budowa przęsła mostu drewnianego

 29. Konstrukcja filarów mostowych

 30. Izbice, co to jest i do czego służy

 31. Posadowienie budowli budowy kubaturowej ławy fundamentów

 32. Zabezpieczenie przeciw wilgotności fundamentów

 33. Zabezpieczenie termiczne ścian i piwnic użytkowych

 34. Mostki termiczne i sposoby ich likwidacji

 35. Współczynnik przenikania ciepła

 36. Termiczne właściwości materiałów budowlanych

 37. Straty ciepła w budownictwie mieszkalnym

 38. Ocieplenia ścian budynków

 39. Rodzaje ścian

 40. Konstrukcja ścian drewniachych, kamiennych i ceramiczych

 41. Stropy drewniane, ognioodporne i niesamonośne

 42. Stropy samonośne


Pobierz dokument
pytania.z.katedry.1.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z katedr
pytania, katedra chemii
pytania z katedry
Przeczytane Historia Gospodarcza opracowane pytania z katedry
Pytania podpatrzone przez stazystów na katedrze anestezj ologii, AM, rozne, anestezjologia, Anestezj
pytania ze strony katedry (3), Farmakologia, pytania
392 pytania i odpowiedzi na nasza katedre biologia, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, I ROK, Biologia medyczn
pytania ze strony katedry (2b), Farmakologia, pytania
test2004Tomasz Recjberger, Tomasz Recjberger - Katedra i klinika Ginekologii AM w Lublinie - pytania
pytania ze strony katedry (2a), Farmakologia, pytania
Mechanika Semest I pytania egz
prelekcja ZUM z pytaniami
pytania przykladowe exam zaoczne(1)
pytania nowe komplet

więcej podobnych podstron