Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Pobierz dokument
nowy.folder.3.sks.28.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 59 KB

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

(Praktyka studencka w gimnazjum SPSK w Częstochowie)

Prowadzący: Tomasz Barański

Kierunek i rok studiów: Wychowanie Fizyczne,

II rok - studia stacjonarne

CELE LEKCJI :

- Umiejętności : uczeń dokonuje analizy własnych wyników na boisku, uczeń dokonuje obiektywnej samokontroli i samooceny, uczeń zna podstawowe przyjęcia piłki stopą i klatka piersiową, uczeń zastosuje poznane elementy w grach i zabawach

- Sprawność motoryczna : kształtuje szybkość, wzmacnia siłę mięśni NN, kształtuje koordynację wzrokowo ruchową, poprawia kondycję

- Wiadomości : uczeń porównuje własne wyniki z wynikami kolegów i koleżanek, uczeń orientuje się w podstawowych przepisach dotyczących gry w piłkę nożną, uczeń widział i wie jak przyjmować piłkę stopą i klatką piersiową, uczeń ma podstawowe wiadomości na temat przyjęcia piłki stopą i klatka piersiową

- Postawy i Motywacje: uczeń słucha uważnie prowadzącego lekcję, uczeń efektywnie współpracuje z nauczycielem i zespołem, uczeń dokonuje obiektywnej samokontroli i samooceny, uczeń stosuje się do zasad bezpieczeństwa

Data: 28.09.2011

Środki dydaktyczne: piłki, pachołki

Liczba uczniów: 20

Klasa: SKS chłopcy

Miejsce: Boisko szkolne

TOK LEKCJI

TREŚĆ LEKCJI

REALIZACJA CELÓW

UWAGO ORG.-MET.

I. Część wstępna

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

2.Poinformowanie

o celach lekcji. Wzbudzenie motywacji do zajęć.

3. Rozgrzewka

a) Bieżna

b) Kształtująca

II Część główna

1.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej.

2. Gra szkolna

III. Część końcowa

1. Uspokojenie organizmu

2. Czynności organizacyjno porządkowe i podsumowanie lekcji

3. Nastawienie do aktywności ruchowej w czasie wolnym

- zbiórka i powitanie

- sprawdzenie listy obecności i gotowości do zajęć

- podanie tematu i celów lekcji

-nastawienie uczniów do aktywności i zaangażowania do ćwiczeń

- w truchcie uczniowie prowadza piłkę i wykonuje krążenia RR w przód

-jw. ale krążenie RR w tył

- jw. ale naprzemianstronne wymachy RR

-w truchcie prowadzenie piłki, na sygnał skłon w przód, chwyt piłki, wyprost z piłka nad głową, skłon, zostawienie piłki i dalsze jej prowadzenie (5x)

- w truchcie prowadzenie piłki, na sygnał przysiad, chwyt piłki i mocny wyskok w górę, upuszczenie piłki i dalsze jej prowadzenie (5x)

- w truchcie prowadzenie piłki, na sygnał zatrzymanie, ćwiczący staja bokiem do piłki, w lekkim rozkroku i starają się zjechać PR po PN jak najniżej, tak by dotknąć piłki, dalej trucht i to samo na druga stronę (5x)

- w truchcie prowadzenie piłki, na sygnał zatrzymanie piłki i poprzez skłon na jednej nodze uczniowie podnoszą piłkę z ziemi (5x)

- w miejscu chwyt piłki, skłon w przód, przerzucenie piłki między NN i chwyt nad głową (5x)

- w miejscu chwyt piłki nad głowa i krążenia T (10x w każdą stronę)

- siad równoważny i przekładanie piłki pod NN w obie strony (10 x)

-w podporze leżąc przodem, unoszenie PN i LR, utrzymanie równowagi, piłka w ręce unoszonej. To samo LN i PR(po 5x)

-podskoki nad piłką w przód, w tył, na boki

1.Ustawienie w czwórkach po kwadracie, dwie piłki, wymiana podań ćwiczących naprzeciw siebie prostym podbiciem, następnie oddanie do partnera po lewej stronie wewnętrzną częścią stop.

2.Uczniowie w truchcie po obwodzie starają się dokładnie podać piłkę do partnera przed sobą wewnętrzną częścią stopy (5x) i prostym podbiciem (5x)

3. Pokaz i objaśnienie przyjęcia piłki klatka piersiową

4.W dwójkach naprzeciw siebie, jeden podrzuca piłkę, drugi stara się przyjąć ją na klatkę piersiową. Zmian ćwiczących (10x każdy)

5.jw ale ze sprowadzeniem piłki na podłoże i opanowaniem jej, oddanie do partnera wewnętrzną częścią stopy (10x każdy)

6.jw ale z dobiegnięciem do lecącej piłki (10x)

7.jw ale w ciągłym truchcie (10x)

Gra - podział na cztery drużyny, gra na zmniejszonej powierzchni, bramki stanowią pachołki, światło bramki 3 m szerokości. Uczniowie starają się wykorzystać poznane elementy w grze. Gra 2x5 minut. Graja dwie drużyny, pozostałe kibicują i sędziują.

- każda drużyna wykonuje rzuty karne (po jednym każdy ćwiczący)

-w klęku opad T w tył i powrót (10 x)

-zebranie sprzętu

-przeliczenie piłek

-zbiórka

-podsumowanie lekcji i omówienie najczęściej występujących błędów

-wyłonienie najlepiej ćwiczących

-nastawienia do samodzielnego wykonania ćwiczeń

-pożegnanie

PM

U W

SM

U W

PM

SM

U W

PM

U W

PM

PM

Zbiórka w dwuszeregu. Zwrócenie uwagi na prawidłowy strój i obuwie

Trucht po połowie boiska, jeden za drugim

Zatrzymanie i ustawienie twarzą do środka z zachowaniem odległości

Czwórki ustawione w kwadracie, dwie piłki na zespół

Trucht po obwodzie

Pokaz prowadzącego, uczniowie w rozsypce

Ćwiczenia w dwójkach, piłka dla każdej dwójki

Trucht po prostej

Podział na drużyny. Gra 2x5 minut

Przejście pod bramkę, ustawienie jeden za drugim.

W rozsypce.

Wyznaczone dwie osoby.

Dwuszereg


Pobierz dokument
nowy.folder.3.sks.28.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 59 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2c-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3ad-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2aII-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-20.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-1ab-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

więcej podobnych podstron