Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, 2010/062981 0 1 wzór protokołu wznowienia znaków granicznych

Pobierz dokument
zestaw.doc.opisowych.do.celow.prawnych.doc
Rozmiar 36 KB

Województwo …………………….. pomorskie

Powiat ........................................... kartuski

Gmina………………… …………….Kartuzy

Obręb: - ….. .............................Dzierżążno

PROTOKÓŁ

z czynności wznowienia znaków granicznych

na podstawie art. 39 prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r.

(Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

W dniu 11 maja 2010 w obecności geodety Piotra Płókarza nr uprawnień zawodowych 12345 rozpoczęto czynności wznowienia znaków granicznych dla nieruchomości położonej na terenie Gminy Kartuzy w obrębie Dzierżążno karta mapy 1n r działki 1/1 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 4343, a będącą własnością Gminy Kartuzy z działką sąsiednią 2/1, której właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa o numerze księgi wieczystej 4331………………………………………………………………………………………

Jako zainteresowane strony stawili się:

  1. Marcin Krzywina pełnomocnik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

  2. Bogdan Więcki pełnomocnik Gminy Kartuzy

Mimo zawiadomienia nie stawili się (dowody zawiadomień w załączeniu):

1. ……………………………………….. 2. ……………………………………………..

Nowy termin podjęcia czynności wznowienia znaków granicznych wyznaczono na dzień ……………………………….., o czym strony obecne poinformowano.

Wykaz i ocena dokumentów stanowiących podstawę do wznowienia znaków granicznych:

Operat ewidencyjny otrzymany z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kartuzach, Wyrys mapy ewidencyjnej otrzymany z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kartuzach…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis przebiegu granic i położenia znaków granicznych:

W wyniku prac związanych z remontem drogi zniszczeniu uległ punkt graniczny o numerze 028. Pozostałe punkty wyznaczające granice działki numer 1/1 oraz 2/1 nie zostały naruszone. Korzystając z danych operatu ewidencyjnego oraz wyrysu mapy ewidencyjnej nastąpiło wznowienie znaku granicznego numer 028 …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół odczytano, przyjęto i podpisano:

  1. ………………………………….

  2. ………………………………….

  3. ………………………………….

  4. ………………………………….

Geodeta Uprawniony

Inż. Piotr Płókarz

Nr upr. 12345 zak. 1,2,3

data, pieczęć i podpis geodety


Pobierz dokument
zestaw.doc.opisowych.do.celow.prawnych.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów gra
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol z czynności ustalenia na gruncie nowych punktów gran
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny1
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny4
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, h Protokol badania KW , Wzór protokołu badania KW:
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny2
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokol graniczny3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, Protokol badania KW
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, 5 2 Szkic ze wznowienia znaków granicznych
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, wyrys
Zestaw doc opisowych do celów prawnych wypis
Zestaw doc opisowych do celów prawnych ugoda3
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, ugoda2

więcej podobnych podstron