Badania dylatometryczne, AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA

Pobierz dokument
badania.dylatometryczne.akademia.techniczno.doc
Rozmiar 170 KB

AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA

W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ MECHANICZNY

KIERUNEK BUDOWA MASZYN

LABORATORIUM METALOZNASTWA

Temat ćwiczenia: Badania dylatometryczne

Wykonał:

Rafał Sygit

Rok II sem. IV

Gr. E

  1. Cel ćwiczenia :

  1. Charakterystyka badań .

Próbki do badań:

I Żeliwo sferoidalne niestopowe o osnowie ferytyczno - perlitycznej w stanie surowym

II Żeliwo sferoidalne hartowane na martenzyt.

3. Wyznaczenie temperatur przemian fazowych.

Wyznacza się zwykle metodą graficzną z uwzględnieniem następujących zasad :

  1. za początek przemiany fazowej należy przyjąć początek zmiany kierunku krzywej rozszerzalności

  2. za koniec - punkt przejścia krzywej lub jej załamania w linię zbliżoną do prostej

Temperatury przemian o charakterze dyfuzyjnym wykazują histerezę cieplną.

Efekt przegrzania lub przechłodzenia zależy od szybkości nagrzania lub chłodzenia.

  1. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej.

Określa odwracalne wydłużenie się ciała pod wpływem wzrostu temperatury.

Rozszerzalność cieplna charakteryzowana jest w praktyce dwoma współczynnikami

Współczynniki te nie są stałe i zmieniają się ze zmianą temperatury.

Rzeczywisty przyrost długości próbki wynosi:

∆l = p* lo*∆t*(βpr - βkw)

po przekształceniu otrzymujemy równanie, według którego wylicza się współczynnik rozszerzalności liniowej.

0x01 graphic

βpr - współczynnik rozszerzalności liniowej próbki badanej 0x01 graphic

βkw - średni współczynnik rozszerzalności liniowej kwarcu 0,55*10-60x01 graphic

ΔL = L2 - L1 - przyrost długości próbki [mm]

Δt = t2 - t1 - przyrost temperatury [oC]

p - powiększenie wartości na osi rzędnych [*400]

Lo - długość początkowa próbki (przed ogrzaniem)[mm]

Żeliwo surowe

0x08 graphic

0x08 graphic

Tgr = 650 [oC]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Zakres temperatury Δt [oC]

Przyrost długości próbki

Długość początkowa próbki Lo [mm]

Współczynnik rozszerzalności liniowej β * 10-6 0x01 graphic

mierzony na dylatogramie ΔL [mm]

rzeczywisty 0x01 graphic
[mm]

20 - 100

100 - 200

200 - 300

300 - 400

400 - 500

500 - 600

600 - 700

700 - 800

800 - 900

6

10

13

12

12

12

13

10

0,015

0,025

0,0325

0,03

0,03

0,03

0,0325

0,025

20

20,015

20,04

20,0725

20,1025

20,1325

20,1625

20,195

20,22

0,550009375

0,550012491

0,550016212

0,550016191

0,550014924

0,550014901

0,550016119

0,550012379

Żeliwo hartowane

0x08 graphic

0x08 graphic


Pobierz dokument
badania.dylatometryczne.akademia.techniczno.doc
Rozmiar 170 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1-Badanie ukladu Leonarda, AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA
BADANIA, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Marketing, Licencjat, II Rok, Semestr 4, Badan
TYTUŁ, AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA
Metrologia - nowe protokoły UTP, Ćwiczenie 6 - Pomiar krzywek wałka rozrządu, AKADEMIA TECHNICZNO-RO
Wariator, WARIA~10, AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA
Cw 25 - Wyznaczenie rownowaznika elektrochemicznego miedzi, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZ
21, 21 - tabelka, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Metrologia - nowe protokoły UTP, Ćwiczenie 9 - Pomiary gwintów, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGO
Paliwa stałe, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY
Paliwa gazowe i ciekłe2, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA
sprawka, Scisliwosc gruntu, Akademia Techniczno-Rolnicza
Protokoły, Ćwiczenie 11 - Pomiar kół zębatych, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY
Ćwiczenie 13 - Sprawdzanie mikromierzy, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY
12a, 12a, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

więcej podobnych podstron