Aerobik, Aerobik- proste układy taneczno- gimnastyczne przy muzyce, Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla kl

Pobierz dokument
aerobik.aerobik.proste.uklady.taneczno.doc
Rozmiar 50 KB

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla kl.VI dziewcząt SP nr 1 w Łochowie.

Prowadzący: Małgorzata Bardadyn

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Ilość ćwiczących:12 dziewcząt

Przybory i przyrządy: magnetofon, karimaty.

Temat lekcji: Aerobik- proste układy taneczno- gimnastyczne przy muzyce.

Cele:

Kształcący: kształtowanie rytmiczności ruchów w ćwiczeniach gimnastycznych i tanecznych, wzmacnianie mięśni brzucha, nóg.

Poznawczy: poznanie nowych kroków tanecznych.

Wychowawczy: umiejętność współdziałania w grupie, samokontrola i samoocena.

Metody: naśladowcza, zadaniowa.

Tok lekcji

Nazwa zadania

Czas

Uwagi organizacyjne

Część 1

15'

Ćwiczenia organizacyjno porządkowe

  1. Zbiórka, powitanie.

  2. Spr. Gotowości do zajęć.

  3. Podanie zadań lekcji.

2'

Ćwiczenia

Ogólnorozwojowe

Rozgrzewka

Część II

  1. Ogólnorozwojowe ćwiczenia przy muzyce.

~ marsz w miejscu ,ćw. oddechowe.

~przenoszenie ciężaru ciała z NP. na NL.

~Jw. dołączamy krążenia naprzeciwstronne

Barku

~Jw. krążenia RR

~Jw. przenoszenie naprzeciwstronne RP i RL w przód

~Jw .jednoczesny wymach RP w przód

~Jw. uginamy RR w stawach łokciowych

~Jw. łokcie na wysokości barków

~Jw. naprzeciwstronne uginanie RR

~Jw. uginanie RR w stawach łokciowych

w górę nad głową

~Jw. Uginanie RR w stawach łokciowych

w przód

~ krok dostawny w bok

~Jw. z wymachem RR od dołu w górę bokiem

~Jw. tylko w przód

~ 2 kroki dostawne w bok

~Jw. z wymachem RR od dołu w górę bokiem

~Jw.tylko w przod.

13

\

25'

Ustawienie dziewcząt w szachownicy na Sali gimnastycznej . Przypomnienie o za-

sadach podczas ćwiczeń (zaczynamy tą samą nogą, rozliczamy na cztery lub

osiem)

Ćwiczenia ru-

chowe przy mu-

zyce

1.Układ taneczny, ćwiczenia rozciągające i wzma-

cniające.

  1. Przypomnienie znanych kroków układu taneczne-go.

  2. Nauka nowych kroków do układu..

~,,Kolanko''

~,,Step- tach''

4.Wykonanie znanego układu z dodaniem nowych

kroków.

5.Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśni brzucha.

Nazewnictwo kroków jest umowne

~,,Promenada''(dwa kroki odstawno-dosta-

wne w bok ze skrzyżowaniem nogi w tyle)

~,,Pajacyk''

~,,Wypad nogi w bok''

~,,Kolanko''(unoszenie kolana do wysokości

Bioder z jednoczesnym unoszenim RR

~,,V-step''-(krok odstawno- dostawny po li-

terze V)

~,,Step -tach''-(cztery kroki odstawno- dostawne po skosie w przód i w tył)

Układ rozpoczynamy od ,,Promenady'' po

literze V na prawą stronę ,następnie dodajemy

wypad nogi w bok, V-step ,kolanko .Wracamy

do pozycji wyjściowej, robimy (step- tach) w

przód i w tył .Całość robimy na lewą stronę.

Cały układ powtarzamy 4 razy.

~Skłony tułowia z pogłębianiem w bok,

~Skłony w przód

~Ćwiczenia rozciągające nóg

~Wzmacniające mięsni brzucha

Część III

5'

Ćwiczenia rela-

ksujące

Stretching

Leżenie przodem ,lewe przedramię pod czo-

łem, prawą ręką chwytamy za kostkę prawej nogi i przyciągamy piętę do pośladka. Wciągamy brzuch i przyciągamy biodra do podłogi. Prostujemy prawą nogę, powtarzamy

to samo ćwiczenie na lewą nogę.

Siad skrzyżny, unosimy ramiona do boku na

wysokość barków, ściągamy łopatki i prze-

nosimy ramiona po skosie do boku .Zostajemy .

.chwilę w takiej pozycji .Opuszczamy i rozluźniamy

ręce.

Zakończenie

lekcji

.

1.Omówienie zadań lekcji.

2.Pożegnanie.


Pobierz dokument
aerobik.aerobik.proste.uklady.taneczno.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt lekcji wychowania fizycznego Zajęcia korektywne przy muzyce
Konspekt lekcji wychowania fizycznego1, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne
Konspekt lekcji wychowania fizycznego2, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego GK 1 a 05 asysta, konspekty AWF,WF, konspekty, Gimnastyka k
WF Gimnastyka ogólnorozwojowa z przyborami, KONSPEKTY MON, Wychowanie Fizyczne
Aerobik - Wykonujemy ćwiczenia sprawności ogólnej przy muzyce, AWF, Aerobik
zabawy ruchowe, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy mu
zabawy ruchowe, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy mu
kształtowanmie siły mięśniowej przy muzyce, konspekty AWF,WF, konspekty, konspekty, konspekty
gimnastyka i ćwiczenia siłowe 4 razy, KONSPEKTY MON, Wychowanie Fizyczne
gimnastyka korekcyjno kompensacyjna, GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZ
KONSPEKT LEKCJ gimnastyka rozgrzewka, konspekty z zajęć wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron