Jasełka 1

Pobierz dokument
jaselka.1.doc
Rozmiar 54 KB

Autor:Karin napisał "Scenariusz widowiska JASEŁKA I HERODY przeplatany tańcami ludowymi ,przeznaczony do wystawienia w warunkach scenicznych w okresie po Bożym Narodzeniu, został opracowany na podstawie przekazów ludowych dotyczących dawnych zwyczajów obchodzonych w naszej okolicy -(HERODY).

Opracowała :Aneta Motyka
Szkoła Podstawowa w Wysokiem

JASEŁKA

ANIOŁ
Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan! A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

ANIOŁII
Najświętsza Panienka po świecie chodziła, kiedy Pana Jezusa w żywocie nosiła. Poszła ona była do Betlejem miasta i napotkała w drodze chłopka ubogiego i zaraz czym prędzej pobiegła do niego.

MARYJA
Mój ubogi chłopku, ubogi chłopeczku, przenocuj mnie, przenocuj w swoim budyneczku.

CHŁOP
O prześliczna pani, jak cię przenocować mam? Mały budyneczek mam, a dużo dzieci mam. O prześliczna pani pójdźże do tej szopy, będziesz ci tam miała swój nocleg spokojny (znika)

ANIOŁII
Wyszedł chałupniczek na dwór o północy, a nad jego szopą śliczna gwiazda świeci.

CHŁOP (wychodzi, patrzy na gwiazdę, mówi do Maryi)
Żebym ja był wiedział Panienko o tobie, ze ty dziś porodzisz syna w mojej szopie, byłbym ja się układł z dziatkami pod progiem, a ty najświętsza Panno w izbie z Panem Bogiem.

CHÓR ANIOŁÓW (wychodzi i śpiewa)
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi
Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria in excelsis deo! 2x

DZIECI (w strojach ludowych śpiewają wszyscy)
Pojdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego/
I Maryję Matkę Jego/ 2x

Witaj Jezu ukochany,
Od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony,/
Od narodów upragniony/2x

DZIECKO
My dzieciaki z polskiej ziemi, w darze serca Ci niesiemy.
By zabawić Cię troszeczkę, zatańczymy Ci poleczkę.
( tańczą polkę, po tańcu idą się przebrać za pasterzy)

TANIEC-POLKA

CHÓR ANIOŁÓW
Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem 2x

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud 2x

PASTERZ KUBA
Bracia, patrzcie jeno jak niebo goreje! Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.

PASTERZ BARTEK
Co się dzieje? Czy nie świta? Czy nie dnieje? Skąd ta łuna bije tak miła oku?

PASTERZ WOJTEK
Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo czerwone. Na braci zawołaj, niechaj wstawają. Kuba i Bartek niech wypędzają barany i capy, owce , kozły, skopy zamknione.

PASTERZ PAWEŁ
Oj, oj, oj, oj, oj,oj,- uciekaj dlaboga, gore stodoła, pogorzały szopy i pszeniczne snopy, jagnięta.


PASTERZ STACH
Hej, bracia, czy śpicie? Czy wszyscy baczycie? Dziwy niesłychane, trwoga, dlaboga, co się dzieje? Jasność w nocy choć nie dnieje!

PASTERRZ KLIMEK
Hej pasterze mili, dzisiaj o tej chwili Chrystus się narodził !
Trwoga ,dlaboga niechaj minie, gdy nowina taka słynie! Do Betlejem bieżcie, tam dziecię znajdziecie w żłobie położone. Pójdźcież spieszno, nie zwlekajcie, a Dzieciątko oglądajcie!

CHÓR ANIOŁÓW
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi, a pokój na ziemi /2x

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego o Boże
Chwała na wysokości............

PASTERZ GAWEŁ
Oj, widziałeś ty Stachu, co za dziwo było, gdy się o północy niebo otworzyło?

PASTERZ STACH
Oj, mój Gawle, ja na brogu leżałem tej nocy, rozumiałem, że świat gore, tak świeciło w oczy.
A z przestrachu, aż spod dachu upadłem na ziemię, zbiłem sobie mocno kuper i nogę w kolenie.

PASTERZ GAWEŁ
Oj powiedzżeż mi proszę, co to jest takiego? Nie będę żałował barana tłustego.

PASTERZ STACH
Aniołowie wyśpiewują, światu ogłos dają, z wesołością na świat króla nowego witają. Ten od ojców świętych z dawna będąc pożądany, przyszedł teraz, ażeby był od wszystkich widziany.

PASTERZE CHÓREM:
My z gór pasterze przychodzim z darami. Damy ci dzieciątko co dobrego mamy. Kuba masła osełeczkę, Stacho zaś owieczkę, Szymek jaj pół kopy, Grześ owsa dwa snopy. A na dodatek do tego, zatańczymy coś góralskiego. By Twa dola nie była zła taka, przyjmij od nas w darze trojaka.
-Chodźta dziouchy(jeden krzyczy)
(wybiegają góralki i ustawiają się do trojaka)
(po tańcu góralki zostają, a chłopcy wychodzą zmienić kapelusze na czapki zbójników)

GÓRALKI I ANIOŁY (śpiewają)
Oj, maluśki, maluśki, maluśki -kieby rękawicka
Albo li tez jakoby, jakoby- kawołecek smycka.

A li, li, li, li, li laj, śpiewajmy małemu /2x

Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by, siedzieć było w niebie,
Wsak Twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał Ciebie.
Ref.......
Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teroz dokuco, dokuco, to i potem będzie.
Ref..........
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem
Tu się musis zasilać, zasilać jeno samym głodem.
Ref....
Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły, pześlicne janioły,
A tu lezys som jeden, som jeden, jako palec goły.
Ref..........
Hej coć się więc takiego, takiego Tobie Panie stało
Zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat, psychodzić zachciało.
Ref..........

ZBÓJNIK
Dziecię jasne, narodzone przyszło na świat z łaski Pana,
Aby dusze potępione wyrwać ze szponów szatana.
Zbójnik grzeszny, lecz się korzy, przebacz grzechy dobry Boże,
Wszak za ciężkie nasze winy, my do piekła iść musimy.
Ulżyj nam w piekielnej męce, my harnasie zaś w podzięce,
By zabawić Maleńkiego, zatańczymy zbójnickiego.

TANIEC- ZBÓJNICKI

ŚWIĘTY JÓZEF
Jaki mróz. Zamarznie dzieciątko.

MARYJA I REF. ANIOŁY:
Otulę go chustką i zanucę kołysankę (zdejmuje chustę z głowy i otula dziecię, i śpiewa)
Lulajże Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Ref. Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A ty go matulu w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki
Utulże zemdlone, łkaniem usteczki.

Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko.

Cyt, cyt, cyt, niech zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno jak to śpi, niby kurczątko.

Cyt, cyt, cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego dzieciątka nie przebudzajcie.

WSZYSCY ŚPIEWAJĄ:
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku.
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku.

Ref. Hejże ino dyna, dyna, narodził się bóg Dziecina,
W Betlejem, w Betlejem./2x

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie,
Huczą buczą delikatnej osobie, osobie.
Ref............
Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
Skąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna.
Ref...........
Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Nam wesele i pociecha stąd miła, stąd miła.
Ref. ..........

KRAKOWIACZEK
Albośmy to jacy tacy?
My z Krakowa, krakowiacy
Dzieciąteczko zabawimy,
Krakowiaka zatanczymy.

TANIEC- KRAKOWIAK

CHÓR ANIOŁÓW
(zwrotki śpiewa 1 anioł, a ref. wszyscy)
Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.
Ref.
Teraz śpij dziecino mała, teraz śpij dziecino miła,
Ziemia bogactw Ci nie dała, bo bez ciebie biedną była.

Już pasterze prości ludzie biegną z dala,
Oddać pokłon Tobie Panu nad Panami.
Mówią sobie - jakaś łaska nas spotkała,
Że Bóg przyszedł, że chce zostać między nami.
Ref.........
A ze wschodu przyszli jeszcze Trzej Królowie
Każdy myślał- coś wielkiego dziś zobaczę.
Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,
Że ich król jest malusieńki i że płacze.

Ref. Teraz śpij dziecino mała, teraz śpij dziecino miła,
Ziemia tym cię zasmuciła, ze tak mocno w grzechu tkwiła.
Nie płacz już dziecino mała, nie płacz już dziecino miła,
Ziemia bogactw Ci nie dała, bo bez Ciebie biedną była.


HERODY

CHÓR ANIOŁÓW (śpiewa)
Kiedy król Herod królował
I nad Żydami panował
Wtenczas się Chrystus narodził,
By cały świat oswobodził.
(na scenę wojsko wnosi tron Heroda i Herod trzymający złote berło siada na nim)

HEROD(mówi)
Ja król monarcha na tron osadzony
Mam złote berło i złote korony
Pod moją ręką cztery świata strony
Mam legie wojska do swojej obrony.

WOJSKO (chodzi wokół tronu i śpiewa)
Królu Herodzie na złotym tronie
Twe wojsko czuwa i cię obroni,
Nie bój się, ze twój tron się osuwa,
Twe wojsko chodzi, twe wojsko czuwa.
(po skończeniu piosenki wojsko staje za tronem)

HEROD (mówi)
Na mój rozkaz i na moje zawołanie
Niech tu przede mną feldmarszałek stanie.

FELDMARSZAŁEK(mówi)
Kłaniam się najjaśniejszy panie. (po chwili)
Staje przed tobą wielki królu panie,
Co rozkazujesz, wszystko się stanie.

HEROD (śpiewa)
Ja rozkazuje z swym niepokojem,
Słudzy dworzanie , żołnierze moi
Bierzcie broń w ręce, pałasze i miecze,
niechaj się nie boję.
Na koń czym prędzej wszyscy wsiadajcie
I do Betlejem
miasta bieżajcie.
Tam dla jednego dzieciątka małego wszystkie wyścinajcie.
HEROD (mówi)
Memu synowi respektu nie dajcie,
Główkę utnijcie, mnie na pokaz dajcie.
SYN (mówi)
Oj, jakiego ja mam ojca nieczułego, że betlejemską ziemię krwią oblewa,
A na tym tronie królować się spodziewa.

HEROD (mówi)
Idź synu precz, bo zginiesz przez miecz.

(anioł i diabeł pojawiają się przy Herodzie)

ANIOŁ (przechodzi przed Herodem i śpiewa)
Królu Herodzie nie bądź tak srogi,
Bo śmierć ci wkrótce podetnie nogi
Gdy dzieci wytniesz, ich krew czerwona
Zaleje tron twój, berło pokona.

DIABEŁ (skacze z widłami i mówi kusząco)
Królu Herodzie, każ wyciąć dzieci
Królestwo twoje blaskiem zaświeci,
Zalśni się srebrem, zaiskrzy złotem,
Nie bój się tego co będzie potem.

ANIOŁ
Odejdź szatanie od króla Heroda
Nie roznoś tutaj piekielnego smroda,
Michał Archanioł ci nie daruje,
W piekielną czeluść ciebie wpakuje.

DIABEŁ (skacze)
Hyc, hyc, hyc, to jeszcze nic, dokąd się rusza moja będzie dusza! Cha , cha , cha! (ucieka skacząc)

CHÓR ANIOŁÓW (zasłania Heroda i śpiewa)
Stała nam się nowina miła,
Panna Maryja syna powiła
Powiła go z wielkim weselem,
Będzie on naszym Zbawicielem, Zbawicielem

Król Herod się zafrasował,
Wszystkie dziatki wyciąć kazał.
Maryja się dowiedziała,
ze swym synem uciekała, uciekała.

Napotkała chłopka w polu orzący,
Swoją pszeniczkę z garści siejący

MARYJA
Siej że chłopku w imię moje
Jutro będziesz zbierał swoje, zbierał swoje.
Nie powiadaj chłopku żem ja tędy szła,
Maleńkie dziecię na ręku niosła
Siejże chłopku w imię moje
Jutro będziesz zbierać swoje, zbierać swoje.

CHÓR ANIOŁÓW
Wojsko Heroda konno jechało
Zboże żącego chłopka spotkało

WOJSKO
Czyś nie widział biedny chłopie,
Dziecka zrodzonego w szopie, pod Betlejem.

CHŁOP
Ja tu czas cały w polu pracuję,
Maryi z dzieciątkiem nie pilnuję

WOJSKO
Mieczami cię rozsieczemy
Jak się prawdy nie dowiemy, nie dowiemy.

CHŁOP
Mili żołdacy dam wam prawdę znać
Gdzie macie Maryi z dzieciątkiem szukać
Jak się ta pszeniczka siała
To Maryja tędy bieżała, ach bieżała.

Nie poszła ci ona przez pustynię
Ale wzdłuż rzeki na nizinę
Chociaż macie ze sto koni
To Maryi nikt nie dogoni, nie dogoni.
(chór odsłania Heroda siedzącego ze spuszczoną głową)

HEROD (śpiewa)
Ach biada, biada mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce królowi
Żem ja takiemu czasowi złemu popadł kłopotowi /2x

Doszła mnie jakaś dziwna nowina
Mojej żałości wielka przyczyna
Pojawiła się, narodziła się przedziwna dziecina. /2x

Rozmaicie to różni gadają
Czyli to prawda, czyli też łgają
Że ma królować, Żydom panować, tak mi powiadają /2x

Ach biada, biada mnie Herodowi
Utrapionemu wielce królowi
Wierna czeladzi, czynić nie wadzi co ku kłopotowi /2x

Wy teraz wierność okażcie swoją
Słudzy , dworzanie , żołnierze moje
Bierzcie broń w ręce, pałasze i miecze niechaj się nie boję /2x

WOJSKO (chodzi wokół króla i śpiewa)
Nie bój się królu żadnej przyczyny
Bo my chodzimy ja twoje syny
Jak twoje syny wierni rycerze
Na twe żądanie miecz w miecz uderzy (stukają się mieczami nad królem)

Dozwól nam dozwól w słonecznym kole
Bóg się narodził na tym padole
Na tym padole, na tej dolinie,
Króla Heroda wszystko złe minie.

UŁAN (wchodzi i mówi)
Królu Herodzie doszła mnie nowina
wyrąbana, wysiekana w Betlejem dziecina
I twojemu synowi nie przepuszczona wina
Oto jest głowa twojego syna!
(podaje głowę na tacy)

HEROD
Główka mojego syna ma być przyjęta
Bo z mojego rozkazu była ścięta!
Och, odchodzę od rozumu swojego,
Zawołać mi tu Żyda, rabina starego!

ŻYD (za sceną krzyczy)
Idę, idę , za godzinę za dwie, na trzecią zaledwie przychodzywuję,
Ćwiarteczkę wódki naszykuję, szabas odprawię, zaraz się wstawię.
KRÓL
Żydzie, chodź tu blisko!

ŻYD
Nie pójdę, bo tam od krwi ślisko!

KRÓL
Żydzie parszywy!

ŻYD
Jam prosty, nie krzywy.

KRÓL
Żydzie-chamie!

ŻYD
Kłaniam się najjaśniejszy panie!

WOJSKO(śpiewa)
Żydzie, Żydzie, Mesyjasz się rodzi,
więc go tobie, więc go tobie przywitać się godzi.

ŻYD
A gdzie go jest, a gdzie go jest,
Radbym wiedzieć tego,
Będziem witać , będziem kłaniać jeśli coś godnego,
Aj waj, waj, aj, waj ,waj, będziem witac będziem kłaniać, jeśli coś godnego.

WOJSKO
Żydzie, Żydzie we Betlejem miasteczku,
Leży on tam, leży on tam
W żłobie na sianeczku.

ŻYD
Nie pleć głupi, czyś się upił,
Idź do diabła chłopie,
jak Pan mały, tak Pan duży, co by robił w szopie
Aj waj waj, aj, waj waj jak Pan mały, tak Pan duży, co by robił w szopie

WOJSKO
Żydzie, Żydzie, króle go witają,
Mirrę, złoto i kadzidło jemu oddawają

ŻYD
Wiem ja o tym, jutro po tym , u mnie w karczmie byli,
Trochę mirry i kadzidła u mnie zakupili.
Aj, waj waj, aj, waj waj trochę mirry i kadzidła u mnie zakupili.

WOJSKO
Żydzie, Żydzie, otóż jawnie widzisz
A czemu się, a czemu się Mesyjasza wstydzisz?

ŻYD
Ja starego Pana Boga jak należy umiem,
Ale tego maleńkiego jeszcze nie rozumiem.
Aj waj waj, aj waj waj ale tego maleńkiego jeszcze nie rozumiem.

WOJSKO
Żydzie, Żydzie wnet ja cię nauczę,
jak cię z przodu jak cię z tyłu pałaszem wymłócę.(biją Żyda pałaszami)

ŻYD (krzyczy)
Aj waj rety, giewałt, giewałt, panie królu- ocal że mnie z tego bólu,aj waj giewałt!

KRÓL
Żydzie, gdzieście przebywali i czymżeście się odżywiali, jakeście się Mesyjasza spodziewali?

ŻYD
No a czym kto mógł tym się wlókł,
Jechałem z góry na ośle, zaczepiłem fajką o sklep,
Fajka była z morskiej piany, a cybuch był konopiany.
Miałem dużo pieniędzy, oddałem na pożyczki
Przyszedłem na drugi dzień, dostałem kijami,
Jak mnie złapali, jak mnie osądzili
Na nitkę zgrzebnego, na gałąź suchego,
Tam wisiałem przez 3 dni i noce
Jak przyleciał ten z rogami, jak mi dogodził, ażem się zesmrodził.
Z tego smrodu zawieźli mnie do króla Heroda ogrodu
W tym ogrodzie nic nie rosło tylko czosnek i cebula
A to wszystko należało do żydowskiego króla.
Jak się Żydki nawąchali- wszystkie wyzdychali,
Aby ja i król monarcha zostali.


KRÓL
Żydzie zuchwalcze, śmiejesz się z króla swojego?!

ŻYD
Czegoście zabili Abramka mojego?
Ja królowi wytłumaczę, ja dzień i noc o niego płaczę.
On się nie wyroił ni z konia, ni z wołu, żeby za nim chodzić z dębowego kołu,
On się wyroił z porządnego Abrachamki, żeby siedział za kluczem u klamki,
Żeby pieniądze brał, a mnie biednemu Żydowi dał.
Czegoście zabili Abramka mojego?

KRÓL
Z rozkazu mego!

ŻYD
Co wam z tego przychodzowało?

KRÓL
Okujcie Żyda w żelazne pęta, niech nie krwawi serca mego. (żołnierze zakładają mu kajdany)

ŻYD
Pęta męta 25 w kieszeni
Żeby króla diabli wzieni,
A mnie na tron posadzili to by było lepiej!

KRÓL
Precz Żydzie z parchami,
Wolałbym widzieć diabła z rogami!

ŻYD (krzyczy wyprowadzany przez wojsko)
Zaraz przyjdzie Machen Puc taki ,co się królowi da we znaki!

ANIOŁ (wchodzi i śpiewa)
Już ja cię królu opuścić muszę,
Bo potępiony czeka na duszę.

DIABEŁ (wpada skacząc)
Pochwalony, pochwalony, patrzcie państwo czym nieogolony,
Czapka czarna wierzch czerwony, diabeł lata jak szalony.ANIOŁ (śpiewa)
Królu Herodzie cały świat smucisz,
Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz.

HEROD
Jestem król wielki i pan nad pany,
Gdzie moje wojsko, gdzież moje ułany?
Wokół mojego tronu chadzajcie,
I do pałacu śmierci wejść nie dajcie!

WOJSKO (śpiewa w kole)
Jedźmy w cztery świata strony,
tu ułany, tu dragony,
my się śmierci nie boimy,
twą potęgę obronimy.
(wychodzą, a przychodzi śmierć z kosą)

ŚMIERĆ
Chodziłam, szukałam, trzy pary trzewiczków zdarłam, zanim cię królu w tym domku znalazłam.(tańczy po scenie w kółko, a potem staje za tronem)

DIABEŁ
A ty sucha wynędzniała, coś od mego pana chciała?
Twoje ciało -moja dusza, jeszcze się królisko rusza! (trąca go widłami)

ŚMIERĆ
(ścina królowi głowę, król spada z tronu, na tronie zasiada Maryja z Dzieciątkiem)
WSZYSCY (śpiewają)
Podnieś rękę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

................................................................................
Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu
W stajni ubóstwie i chłodzie.

2x /Nie było miejsca choć szedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze skrwawione ramiona.

2x /Nie było miejsca choć szedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić.

Gdy lisy mają swe jamy
A ptaki swoje gniazdeczka
Dla ciebie brakło gospody
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

2x / a dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.

....................................................................
Za kolędę dziękujemy
Zdrowia, szczęścia winszujemy
Byście sobie długo żyli
Zdrowi i szczęśliwi byli.
"


Pobierz dokument
jaselka.1.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
domino jasełkowe 1
+Scenariusz-Jaselka wieczor wigilijny 14, teatr, scenariusze
BIBLIJNE MISTERYJNE JASEŁKA, JASEŁKA RÓŻNE, JASEŁKA PRZE-RÓŻNE
jasełka8766, 008 - JASEŁKA W PRZEDSZKOLU, JASEŁKA SCENARIUSZE
SCENARIUSZ-JASEŁKA, PRZEDSZKOLE, scenariusze jasełek, jasełka(1)
Przedstawienie jasełkowe, Dla dzieci, Inscenizacje, scenki, scenariusze
Scenariusz jasełke -003, Dokumenty Textowe, Religia
Jasełka 2008(1)
jasełka - Nasza szopka, teatr, scenariusze
ZAPROSZENIE JASEŁKA
Maleńka Miłość (2), KATECHEZA, Jasełka(1)
Jasełka z Chórem Aniołów(1), scenariusze o tematyce religijnej(1)
JASEŁKA
Jaselka2003
jasełka zaproszenie
Jasełka -scenariusz, edukacja wczesnoszkolna
Bóg się rodzi w naszym sercu., ⊰☼⊱ Święta ⊰☼⊱, ۞Boze Narodzenie ۞, ۞ Boze Narodzenie ۞, Jasełka
Scenariusz Jasełek Bożonarodzeniowych, PRZEDSZKOLE, scenariusze jasełek, JASEŁKA SCENARIUSZE

więcej podobnych podstron