Nowotwory jamy ustnej wykład 2004, Nowotwory jamy ustnej:

Pobierz dokument
nowotwory.jamy.ustnej.wyklad.2004.nowotwory.doc
Rozmiar 21 KB

Nowotwory jamy ustnej:

1/ Nowotwory ze luzwki.

2/ Nowotwory zbopochodne.

3/ Nowotwory koci i stawu s-.

4/ Nowotwory linianek.

Nowotwory tkanki cznej -

Nowotwory tkani wknistej -

Zmiany rozrostowe - Nadzilaki (wknisty, naczyniowy, olbrzymiokomrkowy), ziarniniak ropotwrczy,

Polip wknisto-nabonkowy,

Rozrost nabonka;

Zmiany nowotworowe i nowotworopodobne: wkniak, wkniak olbrzymiokomkrkowy, Histiocytoma, wkniakomisak,

Fibromatoza dzise.

Fibromatoza dzise - zmiana dziedziczna - autosomalnie dominujco, sporadycznie rzadko. Wystpuje w okolicy twardego podniebienia oraz luzwek dzise grnych i dolnych.

Fastitis nodularis -

Nowotwory tkani tuszczowej -

Naczyniaki -

Guzy nerwowe -

Guzy z tkanki miniowej,

Guz ziarnistokomrkowy;

Choniaki.

NOWOTWORY NABONKOWE

- brodawczak

Inne

Czerniak i znamiona,

Rak podstawnokomrkowy,

Najczstsze nowotwory jamy ustnej w AIDS:

Miesak Kaposiego;

Choniak nieziarniczy;

Rak paskonabonkowy;

Inne choroby.

ZBIAKI I GUZY Z TKANEK ZBOTWRCZYCH.

KLASYFIKACJA:

ZBIAKI:

- zbiak wgbiony (zb wgbiony, „zb w zbie”);

- Zbiak wynicowany;

- „pera szkliwna”;

- zbiak bliniaczy;

- zbiak zoony;

- zbiak mieszany.

AGODNE GUZY Z TKANEK ZBOTWRCZYCH

Pochodzenia nabonkowego

1/ Nie zawierajce tkanki mezenchmalnej

- szkliwiak,

- guz paskonabonkowy zebopochodny;

- guz nabonkowy wapniejcy zbopochodny;

- jasnokomrkowy guz zebopochodny.

2/ Zawierajce tkank mezenchymaln z tkanek zbotwrczych:

- wkniak szkliwiakowaty;

- wkniakozbiak szkliwiakowaty;

- zbiak szkliwiakowaty;

- gruczolak zbopochodny;

- torbiel zawizkowa wapniejca

Pochodzenia mezenchymalnego

Wkniak zbopochodny;

luzak

Kostniwiaki

- kostniwiak agodny,

- wkniak kostniwiejcy;

- dysplazja okoowierzchokowa kostniwiejca;

- kostniwiak olbrzymi.

Zbiniak.

ZOLIWE GUZY Z TKANEK ZBOTWRCZYCH

Raki z tkanek zbotwrczych;

- szkliwiak zoliwy;

- pierwotny rak rdkostny;

- przemiany nowotworowe guzw pochodzenia nabonkowego;

- przemiany nowotworowe torbieli zbopochdnych.

Misaki zbopochodne

- wokniakomisak szkliwiakowaty;

- wkniakozbiakomisak szkliwiakowaty;

GUZY O NIEUSTALONEJ HISTOGENEZIE:

- Guz barwnikowy neuroektodermalny niemowlt;

- nadzislak wrodzony.

NIEKTRE ASPEKTY NOWOTWORW:

- szkliwiak - posta pcherzykowa, mnoga i mieszana.

NOWOTWORY KOCI I STAWU SKRONIOWO - UCHWOWEGO.

Zmiany nowotworopodobne:

- centralny ziarniniak olbrzymiokomrkowy,

- wyrola kostne,

Nowotwory koci:

1/ Guzy wywodzce si z tkanki kostnej:

a/ agodne:

- kostniak (osteoma);

- kostniak zarodkowy (osteoblastom);

b/ zoliwe - kostniakomisak (osteosarcoma).

2/ Guzy wywodzce si z tkanki chrzstnej:

a/ agodne - chrzstniak (chondroma) ;

- chrzstniakokostniak (osteochondroma) - wyrola chrzstno - kostne;

b/ zoliwe - chrzstniakomisak (chondrosarcoma);

3/ Guz olbrzymiokomrkowy.

4/ Guz olbrzymiokomrkowy ;

5/ Szpiczak

6/ Dysplazja wknista koci, wkniak kostniwiejcy i wkniak kostniwiejco - kostniejcy.

7/ Wkniakomisak koci (fibrosarcoma).

8/ Histiocytozy:

- histiocytosis X,

- granuloma eosinophilicum solitare;

- granuloma eosinophilicum multifocale.

9/ Naczyniak krwionony koci.

10/ Guzy przerzutowe do koci szczk i uchwy.

Nowotwory stawu skroniowo - uchwowego (bardzo rzadko) : kostniaki, misaki, guzy synowialne jednofazowe i dwufazowe.

INNY PODZIA:

A/ nowotwory pochodzenia nabonkowego - nie wywoujce zmian w tkance cznej:

- szkliwiak; ameloblastoma;

- tumor epithelialis odontogenes calcificans;

- adenoameloblastoma;

B/ pochodzenia nabonkowego - wywoujce zmiany w tkance cznej:

- wkniak szkliwiakowy; fibroma ameloblasticum,

- zbiniak; dentinoma,

- zbiak; odontoma;

- zbiakoszkliwiak; odontoameloblastoma;

- zbiak zoony; complex odontoma;

- zbiak mieszany; compound odontoma;

C/ mezodermalne nowotwory pochodzenia zbowego;

- fibroma odontogenes;

- luzak, sluzakowkniak; myxoma, myxofibromal

- kostniwiak, cementoma,

D/nowotwory zoliwe uchwy i szczki

E/ zmiany w przebiegu chorb oglnoustrojowych

OD NOWA, ALE POLSKA JU NIE LUDOWA

HISTOLOGICAL TYPING OF ODONTOGENIC TUMOURS

Wg WHO - International Histological Classification of Tumours - 1992

AGODNE GUZY Z TKANEK ZBOTWRCZYCH

Pochodzenia nabonkowego

1/ Nie zawierajce tkanki mezenchmalnej

- szkliwiak, ameloblastoma,

- guz paskonabonkowy zebopochodny; squamous odontogenic tumor,

- guz nabonkowy wapniejcy zbopochodny; calcifying epithelial odontogenic tumor,

- jasnokomrkowy guz zebopochodny, clear cell odontogenic tumor.

2/ Zawierajce tkank mezenchymaln z tkanek zbotwrczych:

- wkniak szkliwiakowaty; ameloblastic fibroma,

- wkniakozbiak szkliwiakowaty; ameloblastic fibrodentinoma (dentinoma) and ameloblastic fibro-odontoma,

- zbiak szkliwiakowaty; odontoameloblastoma,

- gruczolak zbopochodny; adenomatoid odontogenic tumor,

- torbiel zawizkowa wapniejca, calcifying odontogenic cyst

Pochodzenia mezenchymalnego

Wkniak zbopochodny; odontogenic fibroma,

luzak, myxoma, myxofibroma, odontogenic fibroma,

Kostniwiaki

- kostniwiak agodny,

- wkniak kostniwiejcy;

- dysplazja okoowierzchokowa kostniwiejca;

- kostniwiak olbrzymi.

Zbiniak.

ZOLIWE GUZY Z TKANEK ZBOTWRCZYCH

Raki z tkanek zbotwrczych;

- szkliwiak zoliwy; malignant ameloblastoma,

- pierwotny rak rdkostny; primary intraosseous carcinoma,

- przemiany nowotworowe guzw pochodzenia nabonkowego;

malignant variants of other odontogenic epithelial tumors;

- przemiany nowotworowe torbieli zbopochodnych - malignant changes in odontogenic cysts.

Misaki zbopochodne

- wokniakomisak szkliwiakowaty; ameloblastic fibrosarcoma,

- wkniakozbiakomisak szkliwiakowaty; ameloblastic fibrodentinosarcoma and ameloblastic fibro-odontonosarcoma

- odontogenic carcinosarcoma

NOWOTWORY I ZMIANY NOWOTWOROPODOBNE ZWIZANE Z TKANK KOSTN:

A/ Nowotwory koœciopochochoden:

- cementoossifying fibroma (cementyfing fibroma, ossifying fibroma).

B/ Zmiany kostne nienowotworowe - dysplasia fibrosa, cemento-osseous dysplasia (periapical cemental dysplasia, florid cemento-osseous dysplasia, other cemento-osseous dysplasia), cherubism, central giant cell granuloma, aneurysmal bone cyst, solitary bone cyst.

GUZY O NIEUSTALONEJ HISTOGENEZIE:

- Guz barwnikowy neuroektodermalny niemowlt;

- nadzislak wrodzony.

TORBIELE ZBOPOCHODNE

NIEKTRE ASPEKTY NOWOTWORW:

- szkliwiak - posta pcherzykowa, mnoga i mieszana.

NOWOTWORY KOCI I STAWU SKRONIOWO - UCHWOWEGO.

Zmiany nowotworopodobne:

- centralny ziarniniak olbrzymiokomrkowy,

- wyrola kostne,

Nowotwory koci:

1/ Guzy wywodzce si z tkanki kostnej:

a/ agodne:

- kostniak (osteoma);

- kostniak zarodkowy (osteoblastom);

b/ zoliwe - kostniakomisak (osteosarcoma).

2/ Guzy wywodzce si z tkanki chrzstnej:

a/ agodne - chrzstniak (chondroma) ;

- chrzstniakokostniak (osteochondroma) - wyrola chrzstno - kostne;

b/ zoliwe - chrzstniakomisak (chondrosarcoma);

3/ Guz olbrzymiokomrkowy.

4/ Guz olbrzymiokomrkowy ;

5/ Szpiczak

6/ Dysplazja wknista koci, wkniak kostniwiejcy i wkniak kostniwiejco - kostniejcy.

7/ Wkniakomisak koci (fibrosarcoma).

8/ Histiocytozy:

- histiocytosis X,

- granuloma eosinophilicum solitare;

- granuloma eosinophilicum multifocale.

9/ Naczyniak krwionony koci.

10/ Guzy przerzutowe do koci szczk i uchwy.

Nowotwory stawu skroniowo - uchwowego (bardzo rzadko) : kostniaki, misaki, guzy synowialne jednofazowe i dwufazowe.


Pobierz dokument
nowotwory.jamy.ustnej.wyklad.2004.nowotwory.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Integracja Europejska - Wykłady - 2004 - Kuśpit (41), Nowy folder
AS-wyklad 2004-2005, PSC (Porownawcze Studia Cywilizacji - kulturoznawstwo), Antropologia kulturowa
Nowotwory jamy ustnej wykład(1)
Profilaktyka nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka jamy ustnej
Najczęstsze miejsca występowania nowotworów jamy ustnej
Nowotwory niezłośliwe jamy ustnej
nowotwory niezlosliwe jamy ustnej
Jak rozpoznać nowotwór jamy ustnej
w04 nowotwory ślinianek, jamy ustnej i przestrzeni pozagardłowej i nosogardła

więcej podobnych podstron