Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Pobierz dokument
nowy.folder.3.2d.15.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 55 KB

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

(Praktyka studencka w gimnazjum SPSK w Częstochowie)

Prowadzący: Tomasz Barański

Kierunek i rok studiów: Wychowanie Fizyczne,

II rok - studia stacjonarne

CELE LEKCJI :

- Umiejętności : Uczeń potrafi celnie zaserwować piłkę przy pomocy zagrywki tenisowej, Uczeń potrafi wykorzystać zagrywkę tenisową w grze

- Sprawność motoryczna : Uczeń kształtuję siłę ramion, Uczeń kształtuje silę grzbietu, Uczeń kształtuje zwinność i koordynację ruchową

- Wiadomości : Uczeń wie jak poprawie wykonać zagrywkę tenisową, Uczeń zna podstawowe zasady gry w siatkówkę, Uczeń zna zasady fair - play

- Postawy i Motywacje: Uczeń potrafi nawiązać współpracę z współćwiczącymi w grupie lub parze, Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących podczas zajęć, Uczeń przestrzega zasad fair - play, Uczeń jest zmotywowany do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Data: 15.09.2011

Środki dydaktyczne: piłki, szarfy, materace.

Liczba uczniów: 10

Klasa: 2d dziewczęta

Miejsce: Boisko szkolne

Tok lekcji

Treści lekcji

Realizacja celów

Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Część wstępna

(10'-15')

1.Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć

2.Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń

3. Rozgrzewka

a)bieżna

b)kształtująca

1. Zbiórka,

2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

3. Podanie tematu lekcji.

4. Zwrócenie uwagi na rolę doskonalonego elementu technicznego w grze.

Zabawa ożywiająca:

„berek ranny”

- krążenia ramion oburącz w przód.

- krążenia ramion oburącz w tył.

- krążenia ramion na przemian stronne w przód i w tył.

- wymachy ramion w bok na 3 z pogłębieniem.

- krążenia nadgarstków i przedramion

- krążenie tułowia raz w jedną raz w drugą stronę.

- rozkrok- ręce w górę, skłon tułowia w prawą i lewą stronę.

- rozkrok, opad ramion w przód i wykonujemy skrętoskłony.

- siad prosty, skłony tułowia w przód.

- leżenie tyłem, ręce wyprostowane, równoczesne podnoszenie rąk i nóg do góry razem z tułowiem - 10 razy

- leżenie przodem, uniesienie rąk i nóg do góry, liczenie do pięciu, powrót do leżenia - 10 razy

PiM4

Zbiórka w dwuszeregu.

Sprawdzenie strojów, obuwia.

rozsypka

II. Część główna

(20'-25')

4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej.

Wyścig:

Dwie drużyny ustawiają się na wskazanej linii, pierwszy zawodnik trzyma piłkę do siatkówki, na sygnał podaje piłkę dołem między nogami do osoby za sobą kolejna osoba powtarza to samo ćwiczenie po czym przebiega na koniec rzędu wygrywa ten rząd który wykona ćwiczenie jako pierwszy.

1. Każdy uczeń ustawia się z piłką naprzeciwko ściany w odległości 3-4 metry i odbija ją 30 razy o ścianę sposobem oburącz górnym i 30 razy sposobem oburącz dolnym.

2. Ćwiczący ustawiają się najpierw w odległości 3 m od ściany (później 5 m i 7 m) wykonują zagrywkę tenisową 15 razy (po 5 z każdej odległości).

3. Ustawienie w parach w odległości 6 m od siebie, każdy uczeń wykonuje przez siatkę zagrywkę tenisową do partnera.

4. Ustawienie bez zmian, odstęp 7 m - 10 zagrywek; zwiększenie odległości do 9 m i wykonanie ponownie 10 zagrywek.

5. Nauczyciel dzieli ćwiczących na dwa zespoły, które ustawiają się po obu stronach siatki w polu zagrywki, kładą w odległości 7 m od siatki, po prostej materac z obu stron boiska. Zawodnicy zagrywają kolejno, celując w materac, za trafienie przyznaje się punkt. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów.

Gra szkolna: zespoły sześcioosobowe grają tyle setów, ile zdążą rozegrać w ciągu 15 min.

SM1,2,3

W1

U1; SM1,2,3

W1; PiM2

U1; SM1,2,3

W1; PiM1,2

U1; SM1,2,3

W1; PiM1,2

U1; SM1,2,3

W1; PiM1,2

U1,2; SM1,2,3

W1,2,3

PiM1,2,3

III. Część końcowa

(3'-5')

5.Uspokojenie organizmu

6.Czynności organizacyjno-porządkowe.

Podsumowanie lekcji.

7.Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym.

Zabawa uspokajająca:

„Łańcuch” - zabawa polega na tym ze wszyscy łapią się za ręce i próbują ułożyć daną figurę geometryczną.

1.Zebranie przyborów i sprzętu.

2.Zbiorka

3.Omówienie lekcji. Wskazanie najczęstszych błędów i najlepiej ćwiczących.

4.Wdrażenie uczniów do aktywności poza zajęciami

PiM4


Pobierz dokument
nowy.folder.3.2d.15.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3ad-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2aII-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2c-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-20.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-1ab-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

więcej podobnych podstron