temat 2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang

Pobierz dokument
temat.2.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 26 KB

Temat 2

What do you know about unemployment in Poland? Why is unemployment a serious problem? What measures should the government take to counteract unemployment? What are the possibilities of finding a job? Where can you look for a job?

[Co wiesz o bezrobociu w Polsce? Dlaczego bezrobocie stanowi poważny problem? Jakie kroki powinien podjąć rząd, aby przeciwdziałać bezrobociu? Jakie są możliwości znalezienia pracy? Gdzie można szukać pracy?]

The biggest problem of Poland is the unemployment.

(Największym problem Polski jest bezrobocie.)

The rate of unemployment in our country is very high and it is a common problem for many people.

(Stopa bezrobocia w naszym kraju jest bardzo wysoka i jest to wspólny problem dla wielu ludzi.)

What is more the number of unemployed people is still increasing.

(Co więcej liczba bezrobotnych stale wzrasta.)

To make the situation worse our government seems not to care about the situation of these who are unemployed.

(Pogorszeniem sytuacji jest to, że nasz rząd zdaje się nie dbać o sytuacje tych którzy są bezrobotni.)

They don't try to create new working places and living conditions of people who are out of work are gretting worse.

(Nie próbują stworzyć nowych miejsc pracy i warunków życia ludzi którzy są bez pracy jest coraz gorzej.)

The workers who were fired without any reason are supposed to get the unemployment benefits.

(Pracownicy którzy zostali zwolnieni bez powodu otrzymują zasiłek dla bezrobotnych.)

It will be possible if they decide to register in the employment office.

(To będzie możliwe jeżeli zdecydują się zarejestrować w urzędzie pracy.)


Pobierz dokument
temat.2.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
temat 6, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 3, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 8, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 13, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 10, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 14, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 11, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
sprawozdanie 4, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ergoom

więcej podobnych podstron