Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I z, Scenariusze zajęć

Pobierz dokument
scenariusz.zajec.zintegrowanych.dla.klasy.i.z.doc
Rozmiar 37 KB

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I z zastosowaniem prezentacji multimedialnej "Zawody ludzi - zagadki"

TEMAT: Poznajemy zawody ludzi.

CELE LEKCJI: Uczeń

 Zna zawody swoich rodziców;

 Dostrzega korzyści będące efektem pracy ludzi;

 Komunikuje się poprzez "mowę ciała";

 Dokonuje trafnego wyboru podczas odgadywania nazw zawodów;

 Samodzielnie wykonuje ćwiczenia;

 Wypowiada się pełnymi zdaniami na określony temat.

METODY PRACY:

 Pogadanka;

 Pokaz - prezentacja;

 Zajęcia praktyczne;

 Zabawa.

FORMY PRACY:

 Zbiorowa;

 Indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 Konwencjonalne - prezentacja multimedialna, kartoniki z napisem zawodów, karty pracy, tekst wiersza.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Swobodne wypowiedzi uczniów na temat pracy zawodowej rodziców.
Próba odpowiedzi na pytania:
- Jakie korzyści daje ludziom praca?
- Dlaczego należy szanować pieniądze?

2.Zabawa pt. "Kalambury". - Uczeń losuje kartkę z nazwą zawodu. Z jego charakterystycznych ruchów i gestów pozostałe dzieci mają za zadanie odgadnąć, jaki to zawód. Kto pierwszy poda nazwę, prowadzi zabawę.

3.Pokaz prezentacji multimedialnej "Zawody ludzi" - zagadki.
(Patrz :slajdy od numeru 1 do 15)
- Nauczyciel czyta głośno zagadki a uczniowie podają rozwiązanie, dokonując wyboru odpowiedniego obrazka na slajdzie.
4.Uzupełnienie ćwiczeń na kartach pracy.

0x01 graphic

5.Czytanie wiersza Danuty Wawiłow "A jak będę dorosła" - omówienie treści, wypowiedzi uczniów na temat: "Kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego?".

6.Przedstawienie środkami plastycznymi tematu - Kim będę, gdy dorosnę?

7.Prezentacja swoich prac i wystawka.


Pobierz dokument
scenariusz.zajec.zintegrowanych.dla.klasy.i.z.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 18.09.2008, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagog
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I-wiosenne porządk, zdrowie
Cykl trzech scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klasy II dotyczących lektury, kl.2 ed.polonistyczna
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 15, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne kl
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 17.09, do sprawdzenia śmietnisko, praktyki pedagogiczne
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy pierwszej, klasa 1 sprawdziany, klasa 1
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III 2
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego dla klasy drugiej 2

więcej podobnych podstron