Gadamer - Tekst i interpretacja(1), Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty

Pobierz dokument
gadamer.tekst.i.interpretacja.1.nauka.doc
Rozmiar 34 KB

H. G. Gadamer: Tekst i interpretacja

3 formy tekstów odseparowanych od adresata:

  1. antyteksty;

  2. pseudoteksty;

  3. pre-teksty.

ad 1) - formy mówienia sprzeciwiające się tekstualizacji, bo dominuje w nich sytuacyjny kontekst rozmowy (żarty, ironia - s. 123 żart albo ironia mogą być użyte tylko tam, gdzie przyjmuje się pewną uniwersalną płaszczyznę porozumienia), ad 2) - zwyczaj mówienia / pisania zretoryzowany. Retoryka - to, co nie wyraża treści (sensu), a pełni funkcję czysto rytualną, jest pozbawiona znaczenia. Ad 3) - wypowiedzi komunikacyjne, w których wyraża się coś ukrytego - s. 124 są tekstami, które interpretujemy, wskazując na coś, czego one akurat na uwadze nie mają. Interpretacja ma tu rozpoznać pozory i ustalić coś, co naprawdę jest wyrażane. Występują w kształtowaniu opinii publicznej (ideologia).

1


Pobierz dokument
gadamer.tekst.i.interpretacja.1.nauka.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zajęcia nr 9, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Zajęcia numer 4, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Zajęcia nr 11, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Zajęcia nr 5 oraz nr 6, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
ZAJĘCIA NR 1, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
ZAJĘCIA NR 2 i 3, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Pytania najczęściej zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Język
zagadnienia, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Zajęcia nr 8, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Zadanie po zajęciach nr 3, Nauka, Przedmioty humanistyczne, Językoznawstwo, Notatki i konspekty
Gadamer H G , Tekst i interpre Nieznany
lexikologia a frazeologia v komunikacii-ukf, Nauka, Przedmioty humanistyczne, frazeologia
I. Kosek, Nauka, Przedmioty humanistyczne, frazeologia
Hans-Georg Gadamer - Tekst i interpretacja, hermeneutyka
GADAMER H G ''Tekst i interpr (opracowanie) id 185617
Hans Georg Gadamer Tekst i interpretacja opracowanie
Gadamer H G , Tekst i interpre Nieznany

więcej podobnych podstron