5 ZELAZNYCH ETAPOW AUDYTU WEWNETRZNEGO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001

Pobierz dokument
5.zelaznych.etapow.audytu.wewnetrznego.studia.doc
Rozmiar 48 KB

5 ŻELAZNYCH ETAPÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 1.  Stworzenie programu audytów

 2.  Planowanie audytu

 3.  Przeprowadzanie audytu

 4.  Sporządzanie raportu

 5.  Działania poaudytowe

 

1.  Stworzenie programu audytów

Stworzenie programu wymaga, aby Zarządzający programem audytów zadecydował, które obszary bądź części systemu powinny być audytowane, kiedy i przez kogo.

 

Program audytów” to swoisty kalendarz wszystkich audytów w całej firmie. Rozpiska, kiedy i jakie audyty planujemy w poszczególnych obszarach.

 

Program audytów to zestaw wszystkich, pojedynczych audytów, które są planowane do przeprowadzenia w firmie w jakimś okresie czasu (najczęściej roku lub pół roku). Audyty przecież będą się różniły tym, gdzie będą przeprowadzone, kiedy, co będzie ich kryterium (dokumentem odniesienia), jak długo mają trwać.

 

 

2.  Planowanie audytu

Po stworzeniu całościowego „Programu audytów” pora przejść do rozpisania planu szczegółowego danego, jednostkowego audytu. Za planowanie audytu i stworzenie „Planu audytu” odpowiada audytor wiodący danego audytu.

Planowanie ma zasadnicze znaczenie dla przeprowadzenia dobrego audytu. Ma zapewnić, żeby:

- zespół audytorów był przygotowany

- a obszar audytowany gotowy do audytowania (osoby przygotowane do odbycia rozmów, zapewniony dostęp do dowodów itp.)

 

Plan przeprowadzenia audytu powinno się udostępnić audytowanym wcześniej. Zapewni to, że odpowiednio się przygotują do przyjęcia audytorów (sale spotkań, dostępność kluczowego personelu i dokumentacji itp.) i będą na miejscu, a nie np. w delegacji.

 

3.  Przeprowadzanie audytu

 

Podczas przeprowadzania zaplanowanego audytu musisz zbierać dowody.

 

Dowody z audytu- to potwierdzenie w postaci np. dokumentów, formularzy, rozmów, sposobów wykonywania czynności w celu odpowiedzi na pytanie: czy działania przeprowadzone w audytowanych obszarach są przeprowadzane zgodnie  z kryterium audytu .

 

Dowody musisz udokumentować (zapisać).

 

Istnieją cztery, różne rodzaje dowodów, które wykazują na to, czy system jest zgodny z planowanymi rozwiązaniami:

1.Dowody fizyczne

2.Dowody w dokumentacji

3.Dowody ustne

4.Dowody poszlakowe

4.  Sporządzanie raportu

 

Formalne „Raporty z audytu” stanowią podstawowy element audytu, jedyny wymagany przez normę ISO 9001 zapis z audytów. Ich kompletność i rzetelność mają krytyczne znaczenie dla końcowego wyniku audytu oraz utrzymania właściwych i rzetelnych zapisów.

 

„Raport z audytu” powinien być obiektywny i oparty na faktach. Powinien on zawierać wyniki audytu lub jego podsumowanie z odniesieniem się do dowodów. Skąd weźmiesz te dowody? Oczywiście z notatek, które zrobiłeś podczas zbierania dowodów.

 

Zgodnie z wymaganiami własnej procedury i uzgodnieniami pomiędzy audytorem wiodącym i audytowanymi „Raport z audytu” może również zawierać:

 

 

5.  Działania poaudytowe

 

Działania poaudytowe to głównie realizacja działań korygujących dla wykrytych niezgodności podczas audytu wewnętrznego.

 

Nie jest rolą audytora nadzorować lub tym bardziej ustalać sposoby, jak niezgodność usuwać. To należy do obowiązków osoby przyjmującej niezgodność, u której ją wykryto. Z drugiej strony, ty jako audytor jesteś często z innego obszaru firmy, niż ten, w którym wykryto niezgodność. Może w ogóle jesteś spoza firmy i nie masz możliwości wrócić do audytowanego obszaru po audicie.

 

Zasady rozwiązywania niezgodności określa jedna z obowiązkowych procedur ISO 9001 - procedura działań korygujących. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to sięgnij do niej.


Pobierz dokument
5.zelaznych.etapow.audytu.wewnetrznego.studia.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dotyczy Formularza Zgłoszeniowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
formularz UG AW 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
Audit jakości, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
PSZ4.14, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
A3' Audity, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Zarz.493zał, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
16.05.2010 motywowanie w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, motywowanie
ZAKRES ZADAŃ HANDLOWIEC, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Podstawy Zarzadzania
NA tescie z finansow u susmarskiego dzienni na I roku mieli, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie
kalendarz ekologiczny, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, specjalność ZJiŚ
dot reklamowania piwa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, marketing

więcej podobnych podstron