obróbka cieplno chemiczna stali

Pobierz dokument
obróbka cieplno chemiczna stali.doc
Rozmiar 35 KB

0x08 graphic

Politechnika Białostocka

Wydział Mechaniczny

Laboratorium z przedmiotu:

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Temat ćwiczenia: Obróbka cieplno-chemiczna stali.

Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. B. Dąbrowski

Grupa laboratoryjna: 10

Świerżewski Daniel

Data wykonania ćwiczenia: 15.11.2005 r.

1. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z istotą oraz różnymi metodami obróbki cieplno-chemicznej stali

2. Opis stanowiska badawczego.

3. Przebieg realizacji eksperymentu.

  1. Umieścić w skrzynce próbki ze stali 15 w celu nawęglania

  2. Wstawić do pieca o temperaturze 880 ÷ 920° C zamkniętą szczelnie skrzynkę na okres 1 godziny.

  3. Po upływie tego czasu wyciągnąć próbki ze skrzyni i jedną poddać hartowaniu.

  4. Zmierzyć i porównać twardości próbek: w stanie surowym , po nawęglaniu i po hartowaniu.

  5. Przeprowadzić obserwacje metalograficzne struktur stali po nawęglaniu i obróbce cieplnej.

4. Zestawienie i analiza wyników badań.

Stal 15 po nawęglaniu

1. Struktura ferrytyczno-perliyyczna.

  1. Perlit

  2. Perlit z wydzieleniem cementytu

Stal 15 po hartowaniu i odpuszczaniu niskim

  1. ferryt-bainit

  2. martenzyt

  3. martenzyt z wydzieleniami cementytu

5. Wnioski.

W wyniku nawęglania tworzy się bogata w węgiel warstwa powierzchniowa, której własności warunkowe są zależne od struktury i głębokości nasycenia. Głębokość sfery dyfuzyjnej i jej struktura uzależnione są z kolei od następujących parametrów procesu: temperatury, czasu nawęglania, gatunku stali i rodzaju obróbki cieplnej. Optymalną strukturą warstwy nawęglanej jest perlit, przy czym przejście od struktury perlityczne do ferrytyczno-perlitycznego rdzenia jest łagodne, w przypadku gdy jest ostre może być ono powodem łuszczenia się warstwy. Możemy tego uniknąć stosując niższe temperatury nagrzewania i dłuższe czasy nawęglania.

Główną wadą nawęglania są naprężenia tworzące się po hartowaniu, między warstwą powierzchniową a rdzeniem którego struktura powinna być martenzytyczna lub baintyczna. W celu zmniejszenia tych naprężeń, po hartowaniu stosuje się odpuszczanie niskie.


Pobierz dokument
obróbka cieplno chemiczna stali.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obróbka cieplno chemiczna stali
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany
Obrobka cieplno chemiczna stali Nieznany (2)
techniki wytworcze - Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali, studia, bhp
obróbka cieplno chemiczna (8)
Obróbka cieplno chemiczna węgl azot
Obróbka cieplna i odpuszczanie stali
Obróbka cieplno - chemiczna, azotowanie, Azotowanie
OBRÓBKA CIEPLNO CHEMICZNA2, nauka, zdrowie, materiałoznawstwo, Obróbka cieplna
obrobka cieplno chemiczna
Sprawozdanie z Materiałoznawstwa--obróbka cieplno-chemiczna, Materialoznawstwo
obrobka cieplno-chemiczna, Techniki wytwarzania
Obróbka cieplno-chemiczna3, BHP
+Materiałoznawstwo(obróbka cieplno-chem.stali) - 2 Rok V+, Materialoznawstwo
Obrobka cieplno-chemiczna, POLITECHNIKA (Łódzka), Nauka o Materiałach, 1 semestr
Obrobka cieplno chemiczna 3

więcej podobnych podstron