Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie

Pobierz dokument
Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie.doc
Rozmiar 46,5 KB

3 II 2002 Nazwisko i imię ............................................................grupa…………..

EGZAMIN ZE STATYSTYKI (B)

Wydział Zarządzania UG - studia zaoczne

 1. Pojęciom oznaczonym kolejnymi numerami w pierwszym ciągu (I) przyporządkuj terminy z drugiego ciągu (II), wpisując w kratki odpowiednie numery od l do 8 (test skojarzeń):

I ciąg

Nr

II ciąg

Nr

I ciąg

Nr

II ciąg

Nr

próba

1

błąd I rodzaju

3

statystyka

5

rozproszenie

2

wariancja

2

układ równań normalnych

7

rozkład

6

diagram korelacvjny

8

testowanie hipotez

3

wnioskowanie statystyczne

1

regresja

7

reguła trzech sigm

4

rozkład normalny

4

szereg rozdzielczy

6

wykres

8

zbiór danych

5

 1. Badanie reprezentacyjne polega na:

 1. Do prezentacji graficznej szeregu czasowego stosuje się:

  1. Odchylenie standardowe jest:

  1. Jeżeli w uporządkowanym ciągu pięciu osób, wiek każdej kolejnej osoby jest o l rok wyższy od wieku osoby poprzedniej, to odchylenie standardowe wieku w zbiorze tych pięciu obserwacji wyniesie:

   • 0

   • 0x01 graphic

   • 2

  1. Jeżeli w rozkładzie cechy ilościowej stwierdzimy, że x > D , to oznacza, że rozkład badanej cechy jest:

  1. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym przyjmuje wartości większe od mediany wynosi: P(X > Me) = ....0,5.......

  1. Zmniejszenie współczynnika ufności w estymacji przedziałowej parametru populacji powoduje:

   • zmniejszenie długości przedziału ufności

   • wzrost długości przedziału ufności

   • nie wpływa na rozpiętość przedziału ufności

3 II 2002 Nazwisko i imię............................................................grupa……...

  1. Z populacji o średniej μ = 15 i wariancji σ2 =25 pobrano dwie odrębne próby losowe 100-elementowe i zbudowano dwa przedziały ufności 95-procentowe: 14,02 μ 15,98 oraz 14,52 / μ 16,48 . Co sądzisz o tych przedziałach?

  1. Błąd drugiego rodzaju przy weryfikacji hipotez statystycznych polega na:

   • przyjęciu hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa

   • odrzuceniu hipotezy zerowej, gdy jest ona prawdziwa

   • popełnieniu rażącego błędu w obliczeniach

  1. Jaki obszar krytyczny wybierzesz testując hipotezę H0 : m = m0 przeciw hipotezie H1 : m < m0 :

  1. Pojęcie „korelacja dodatnia" oznacza, że:

  1. Pierwiastek kwadratowy ze współczynnika determinacji to:

  1. Wskaźnik dynamiki liczby urodzeń żywych (w tys.) w Polsce w 1998 r. w porównaniu z 1995 r. wynosił 0,91. Oznacza to, że:

  1. Agregatowy indeks ilości Laspeyresa określa średnią zmianę:

  1. 16). Wskaźniki sezonowości multiplikatywnej pewnego zjawiska wynoszą dla: I kwartału - 87%; II kw. -98%; III kw. - 126%. W czwartym kwartale wielkość zjawiska:

Test B


Pobierz dokument
Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie.doc
Rozmiar 46,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie
Test ze statystyki z zima 2007 grupa A[1], 1)
Test ze statystyki 2007 (z wykładu), 1)
Test ze statystyki 2007 zima grupa b, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
test ze statystyki indukcyjnej[2], To jest wersja html pliku http://www
Test ze statystyki
Test ze statystyki zima 2007 grupa A, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
Test z egzaminu ze statystyki, WSFIZ pawia
Test z egzaminu ze statystyki, zachomikowane New Adult etc
Metodologia ze statystyką - Test - Sędek, Statystyka i metodologia(1)
Przyk-adowe zadania na egzamin ze statystyki, ekonomia, 2 rok, statystyki test
Test probny ze statystyki

więcej podobnych podstron