Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie

Pobierz dokument
Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie.doc
Rozmiar 49 KB

3 11 2002 Nazwisko i imię............................................................grupa………

EGZAMIN ZE STATYSTYKI (A)

Wydział Zarządzania UG - studia zaoczne

 1. Pojęciom oznaczonym kolejnymi numerami w pierwszym ciągu (I) przyporządkuj terminy z drugiego ciągu (II), wpisując w kratki odpowiednie numery od l do 8 (test skojarzeń):

I ciąg

Nr

II ciąg

Nr

I ciąg

Nr

II ciąg

Nr

przedział ufności

1

reguła 3-sigm

6

przeciętne tempo zmian

5

stopnie swobody

3

cechy stałe

2

koncentracja

7

rozkład normalny

6

spis powszechny

2

rozkład t-Studenta

3

dynamika

5

krzywa Lorenza

7

estymacja

1

moment trzeci

4

populacja

8

badanie statystyczne

8

asymetria

4

 1. Powszechny spis ludności jest badaniem:

 1. Histogram jest wykresem:

 1. Mediana jest:

 1. Jeżeli wiek każdej z 10 badanych osób zwiększymy o l rok, to odchylenie standardowe wieku

 1. Jeżeli w rozkładzie cechy ilościowej stwierdzimy, że x < D, to oznacza, że rozkład badanej cechy jest:

 1. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym przyjmuje wartości mniejsze od dominanty wynosi: P(X < D) = ....0,5.......

 1. Zwiększenie współczynnika ufności w estymacji przedziałowej parametru populacji powoduje:

3 II 2002 Nazwisko i imię............................................................grupa……..

 1. Z populacji o średniej μ = 15 i wariancji σ2 =25 pobrano dwie odrębne próby losowe 100-elementowe w celu zweryfikowania na poziomie istotności 0,05 hipotezy H0: μ = l5 przeciw hipotezie H1: μ l5 . W pierwszej próbie otrzymano zobl = 2 i hipotezę zerową odrzucono, w drugiej zaś otrzymano zobl = 1,92 i nie stwierdzono podstaw do odrzucenia hipotezy H0 (z0,05 = 1,96) . Co sądzisz o tych wynikach?

 1. Błąd pierwszego rodzaju przy weryfikacji hipotez statystycznych polega na:

 1. Jaki obszar krytyczny wybierzesz testując hipotezę H0 : m = m0 przeciw hipotezie H1 : m m0 :

 1. Kwadrat współczynnika korelacji Pearsona to:

 1. Zależność między sprzedażą (Y; w tyś. zł) a wydatkami na reklamę (X; w tyś. zł) opisuje następująca funkcja regresji: ŷi = 40 + l,6xi . Oznacza to, że:

 1. Wskaźnik dynamiki liczby zgonów (w tyś.) w Polsce w 1998 r. w porównaniu z r. 1995 wyniósł 0,97. Oznacza to, że:

 1. Agregatowy indeks ilości Paaschego określa średnią zmianę:

 1. Wskaźnik sezonowości pewnego zjawiska dla czerwca wynosi 1,17(117%). Oznacza to, że:

Test A


Pobierz dokument
Test ze statystyki biały sugerowane rozwiązanie.doc
Rozmiar 49 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test ze statystyki żółty sugerowane rozwiązanie
Test ze statystyki z zima 2007 grupa A[1], 1)
Test ze statystyki 2007 (z wykładu), 1)
Test ze statystyki 2007 zima grupa b, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
test ze statystyki indukcyjnej[2], To jest wersja html pliku http://www
Test ze statystyki
Test ze statystyki zima 2007 grupa A, Test ze statystyki 2006 (z ćwiczeń)
Test z egzaminu ze statystyki, WSFIZ pawia
Test z egzaminu ze statystyki, zachomikowane New Adult etc
Metodologia ze statystyką - Test - Sędek, Statystyka i metodologia(1)
Przyk-adowe zadania na egzamin ze statystyki, ekonomia, 2 rok, statystyki test
Test probny ze statystyki

więcej podobnych podstron