Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II

Pobierz dokument
analiza.bilansu.i.rachunku.zyskow.i.strat.po.wt.doc
Rozmiar 53 KB

Analiza bilansu i rachunku zysków i strat - podsumowanie

 1. Dane charakteryzujące przedsiębiorstwo XYZ na koniec roku 2007 przedstawiały się następująco:

Na jakim poziomie w przedsiębiorstwie ukształtowały się: aktywa ogółem, aktywa obrotowe, należności, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, rentowność aktywów?

 1. Ustal wielkość aktywów trwałych, zapasów, należności, środków pieniężnych, zobowiązań bieżących oraz przychodów netto ze sprzedaży, wiedząc, że kapitał własny w spółce wynosi 1 000 000 zł, kapitał obcy długoterminowy wynosi 200 000 zł, a wybrane wskaźniki obliczone na podstawie danych na koniec roku 2007 osiągnęły następujące wielkości:

 1. Dane finansowe dla spółki ABC przedstawiają się w następujący sposób:

 2. dane

  Rok1

  Rok2

  Rok3

  Aktywa trwałe

  1240

  1300

  1595

  Aktywa obrotowe

  4760

  6430

  5330

  Zapasy

  2660

  3655

  2795

  Należności

  1780

  2460

  2215

  Środki pieniężne

  320

  315

  320

  Aktywa razem

  6000

  7730

  6925

  Kapitał własny

  3060

  3177

  3513

  Kapitał podstawowy

  2000

  2000

  2000

  Kapitał zapasowy

  900

  900

  900

  Zysk do dyspozycji przedsiębiorstwa

  160

  277

  613

  Kredyty długoterminowe

  980

  955

  935

  Zobowiązania krótkoterminowe

  1960

  3598

  2477

  Pasywa razem

  6000

  7730

  6925

  dane

  Rok 2

  Rok3

  Przychody netto ze sprzedaży

  15 230

  16 970

  Koszty działalności operacyjnej

  14 618

  16 060

  Zysk na działalności operacyjnej

  612

  910

  Przychody finansowe

  53

  35

  Koszty finansowe

  470

  385

  W tym odsetki

  440

  360

  Zysk brutto

  195

  560

  Podatek

  78

  224

  Zysk netto

  117

  336

  W roku 2 i 3 średnie dla branży wskaźniki finansowe przyjęły następujące wielkości:

  Jak na tle branży wygląda sytuacja finansowa analizowanej spółki?


  Pobierz dokument
  analiza.bilansu.i.rachunku.zyskow.i.strat.po.wt.doc
  Rozmiar 53 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  fpr-wyk10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  fpr-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  Wykład 3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
  fpr-wyk1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  Wykład 10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszys
  fpr-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  fpr-wyk11, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  fpr-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  wyklad 1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
  fpr-wyk9, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
  Analiza bilansu i rachunku zysk˘w i-gofin-27.12, Analiza bilansu i rachunku zysków i strat
  af materialy, Analiza pozioma i pionowa bilansu i rachunku zysków i strat - 2 ćwiczenia
  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego bilans rachunek zysków i strat przepływy obliczenia wsk
  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego bilans rachunek zysków i strat przepływy obliczenia wsk
  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego bilans rachunek zysków i strat przepływy obliczenia wsk
  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego bilans rachunek zysków i strat przepływy obliczenia wsk

  więcej podobnych podstron