Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na nośność łożyska hydrodynamicznego

Pobierz dokument
Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na nośność łożyska hydrodynamicznego.doc
Rozmiar 115,5 KB

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA

W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ MECHANICZNY

LABORATORIUM Z EKSPLOATACJI MASZYN

Ćw. nr. 6

TEMAT: Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników

na nośność łożyska hydrodynamicznego.

ROK IV

GRUPA C

Skład zespołu:

Wesołowski Przemysław

Bednarski Marek

Predel Sebastian

Borowski Sylwester

BYDGOSZCZ 1998 r.

  1. CEL ĆWICZENIA .

Celem ćwiczenia jest poznanie czynników, mających wpływ na zjawisko powstawania warstwy nośnej smaru w hydrodynamicznym łożysku ślizgowym oraz nabycie umiejętności dokonywania pomiarów wartości tych czynników, które decydują o nośności tzw. Klina smarnego w łożysku ślizgowym.

2 . CZĘŚĆ TEORETYCZNA .

Smarowanie hydrodynamiczne polega na samoczynnym powstawaniu warstwy nośnej smaru, tzw. Klina smarnego, oddzielającego całkowicie odpowiednio ukształtowane i będące w ruchu względem siebie powierzchni elementów maszyn oraz równoważącej zewnętrzne obciążenie tych elementów.

Ciśnienie hydrodynamiczne powstaje wówczas, gdy spełnione są kryteria dotyczące:

Spełnienie powyższych kryteriów umożliwia powstanie cisn9enia hydrodynamicznego o takiej wartości, która zapewnia optymalny rodzaj tarcia - tarcie płynne. Zdolność samoczynnego wytwarzania ciśnienia w warstwie smaru oraz utrzymanie tej warstwy, większej od sumy nierówności współpracujących ze sobą powierzchni elementów łożyska ślizgowego, jest podstawową zaletą smarowania hydrodynamicznego. Wadą tego smarowania jest występujące w okresach rozruchu i zatrzymywania maszyn tarcie mieszane, spowodowane obniżeniem wartości parametrów poniżej wartości kryterialnych, będące przyczyną intensywnego zużycia powierzchni współpracujących elementów maszyn w obszarach bezpośredniego styku wierzchołków ich nierówności. Stosowane w budowie maszyn łożyska ślizgowe są odporne na obciążenia dynamiczne, odznaczają się prostą i zwartą budową, jak również niskim kosztem ich eksploatacji. Z tych tez powodów są często stosowane w różnego rodzaju maszynach.

3.BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO.

1 - Czop wykonany ze stali 45

2 - Panew wykonana z brązu 555

3 - Łożysko kulkowe

4 - Silnik elektryczny o mocy 1.5 kW

5 - Siłownik hydrauliczny

6 - Czujnik pomiarowy VEGA BAR 106:

  1. power supply: 12 - 36 V DC

  2. signal 4 - 20 mA

  3. range: 0 - 40,0 BAR

  4. rejestrator o zakresie 0 - 40 BAR

7 - Przekładnia pasowa

8 - Zbiornik oleju

9 - Stojak

4.TABELE POMIAROWE.

Tabela 1 (n=const)

θ

n = const. = 480 obr\min

P1 = 1000 N

P2 = 2000 N

P3 = 3000 N

P4 = 4000 N

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

51o

0,48

0,59

0,75

0,93

Tabela 2 (P=const)

θ

P = const. = 2000 N

n1 = 634 obr\min

n2 = 563 obr\min

n3 = 527 obr\min

n4 = 445 obr\min

n5 = 445 obr\min

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

θmax =

Pmax =

ψ =

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

Pteor.

Pdośw.

51o

0,73

0,7

0,68

0,67

0,65

5.OBLICZENIA TEORETYCZNE.

Parametry badanego łożyska:

D = 100 mm = 0,1 m

R = 50 mm = 0,05 m

β = 360°

Ustalono pasowanie H8\f8

dla otworu φ 0x01 graphic
0x01 graphic

dla wałka φ 0x01 graphic

Materiał czopa: stal 45

Materiał panwi: brązu 555

Olej Lotos 15W40

Wzory stosowane w obliczeniach:

  1. luz promieniowy c między czopem a panwią łożyska

0x01 graphic

  1. wartość parametru obciążenia A , stanowiącego rozszerzoną postać równania Reynoldsa

0x01 graphic

c) wartość maksymalna ciśnienia dynamicznego:

0x01 graphic

Wyniki obliczeń:

Tabela 1 (n=const)

n [obr/min]

480

480

480

480

P [N]

1000

2000

3000

4000

u

2,513274

2,513274

2,513274

2,513274

A

0,000737

0,001105

0,001473

0,001842

E

0,000368

0,000552

0,000737

0,000921

P teor

0,046588

0,069857

0,093111

0,116348

Tabela 2 (P=const)

n [obr/min]

634

565

527

494

445

P [N]

2000

2000

2000

2000

2000

u

3,319616

2,958333

2,759366

2,586578

2,330015

A

0,000558

0,000558

0,000558

0,000558

0,000558

E

0,000279

0,000279

0,000279

0,000279

0,000279

P teor

0,046595

0,041524

0,038732

0,036306

0,032705

6.Wykresy.

Wykres1.

n = const. = 480 obr./min.

Seria 1. - P doświadczalne

Seria 2. - P teoretyczne

0x08 graphic

Wykres 2.

P = const.

Seria 1. - P doświadczalne

0x08 graphic
Seria 2. - P teoretyczne

7. Wnioski.

W wyniku przeprowadzonego ćw. i późniejszych obliczeń teoretycznych możemy stwierdzić różnicę między otrzymanymi wynikami. Na uwagę zasługuje rozbieżność dotycząca różnicy ciśnień teoretycznego i doświadczalnego w warunkach zmiany prędkości, przy stałym ciśnieniu zadanym, wywołanym zmianą obciążenia (Wykres 2.). Podczas tworzenia wykresów pozwoliłem sobie na przesunięcie otrzymanych wartości teoretycznych o jedno miejsce po przecinku.

Czynność tą sugeruję możliwością błędnego doboru danych (np. współczynnik lepkości podany w literaturze dotyczy temperatury -15 C.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na nośność łożyska hydrodynamicznego.doc
Rozmiar 115,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na pracę łożyska ślizgowego, Transport UTP, semestr 5
Ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników na pracę łożyska ślizgowego by Alek
Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynnikówna nośność łożyska hydrodynamicznego
Badanie i ocena wpływu oddziaływania wybranych czynników
Ocena wpływu polimorfizmu wybranych genów na występowanie mastitis u krów
Ocena wpływu alloplastyki stawu biodrowego na jakość życia
Badanie modelowe wpływu kondensatorów równoległych i szeregowych na pracę linii elektroenergetycznyc
Badanie modelowe wplywu kondensatorow rownoleglych i szeregowych na prace linii elektroenergetycznyc
Ocena wpływu alloplastyki stawu biodrowego na jakość życia
Ocena wpływu transfuzji krwi autologicznej na układ krzepnięcia i krwawienie pooperacyjne u pacjentó
Wpływ wybranych czynników na masę ciała oraz ocenę budowy krów rasy limousine (Pytlewski J , Antkowi
wpływ wybranych czynników na urodzenia przedwzesne
Ocena wpływu alkoholu na wybrane własności psychofizyczne kierowcy w badaniach w symulatorze jazdy s
BADANIE WPŁYWU ZAWIROWANIA STRUMIENIA CENTRALNEGO WYBRANEJ DYSZY NA PARAMETRY STRUMIENIA ROZPYLONEGO
Ocena wpływu franchisingu na skuteczność działań wybranych firm (13 stron)
Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na objawy lęku i depresji u pacjentów po amputacji kończ
Ocena wpływu składników spoiwa polimerowo cementowego na właściwości kompozytu

więcej podobnych podstron