Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 10 2006

Pobierz dokument
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 10 2006.doc
Rozmiar 33 KB

URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - PROJEKTOWANIE (dr. inż. R. Namyslak)

Wykład 02

Jak powinien być wykonany projekt:

Każdy projekt powinien zawierać :

1) stronę tytułową i na tej stronie powinny się znajdować:

- temat / tytuł projektu

- nazwa obiektu

- dane projektanta włącznie z numerem uprawnien budowlanych

- spis zawartości teczki

- nazwa inwestora (w tym przypadku PWSZ Kalisz)

2) opis techniczny

3) obliczenia

4) rysunki (format A4)

5) zestawienia materiałowe

6) załączniki

Projekt powinien być ponumerowany i połączony w sposób uniemożliwiający dekompletację.

Wszystkie rysunki należy zaopatrzyć w metrykę (tabelkę). W tej metryce powinny się znaleźć:

- inwestor

- nazwa obiektu

- treść rysunku

- dane projektanta

- skala

- nr. rysunku

Aplikacje wspomagające projektowanie: QCAD (dxf/dwg) ; ELCAD, XLPRO, PAJĄK, ECODIAL

Projekt należy wykonać w czytelnej szacie graficznej. Na rysunkach należy stosować pismo techniczne oraz symbole graficzne i literowę zgodne z normą.

Opis techniczny:

2.1 - Podstawy opracowania:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z energetyką WTP (warunki techniczne przyłączania)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- rozpoznanie w terenie

- obowiązujące przepisy i normy

2.2 - Zakres opracowania + instalacja piorunochronna (wyrównawcza)

Przedmiotem niniejszego opracowania są:

- przyłącze kablowe

- linia kablowa załącznikowa do tablicy TR

- tablica TR

- złącze kablowe wolnostojące pomiarowe

- instalacje elektryczne

- instalacja piorunochronna

2.3 - Parametry elektroenergetyczne

Budynek mieszkalny:

- moc zainstalowana Pi

- moc zapotrzebowana Pz

- prąd szczytowy Ib

2.4 - Zasilanie budynku mieszkalnego

- wykonanie przyłącza, ułożenie przyłącza, wykonanie złącza kablowego itp.

2.5 - Pomiar energii elektrycznej (jaki zastosować licznik)

2.6 - Linia kablowa załącznikowa do tablicy TR (opis linii zalicznikowej)

2.7 - Tablica główna TR (opis)

2.8 - Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych i fazowych:

Wyłącznik na wysokości 1,4m od posadzki)

Gniazda wtykowe:

- 0,2m od posadzki w pokojach

- 1,2m od posadzki w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych

- 1,4m od posadzki w łazience i pralni

2.9 - Instalacja siły (obwody trójfazowe)

2.10 - Instalacja połączeń wyrównawczych

2.11 - Instalacja piorunochronna

2.12 - Ochrona przeciwporażeniowa (ochrona nadprądowa, wyłączniki różnicowo-prądowe). W ZK uziemienie o rezystancję 5Ω

Obliczenia techniczne

3.1 - Przyłącze kablowe z linii napowietrznej do złącza kablowego wolnostojącego (Ib<In<Iż)

3.2 - Zasilanie docelowe budynku

3.3 - Obliczenie spadku napięcia

3.4 - Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (zestawienie obliczeń w tabelce)

Pierwszy rysunek to mapka geodezyjna z naniesionym planem przyłącza. Zakład uzgadniania dokumentacji (informacje o infrastrukturze). Drugi rysunek to rysunek złącza kablowego.

FeZn 25x4 (uziom / bednarka - stalowo-ocynkowana)

Trzeci rysunek to schemat ideowy (TR). Czwarty rysunek to schemat montażowy (TR). Tabelka (zestawienie materiałów podstawowych do TR).


Pobierz dokument
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 10 2006.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 1 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad $ 10 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 11 2006
Urzadzenia elektroenergetyczne projektowanie wyklad 11 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad # 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad  10 2006
BYT Wzorce projektowe wyklady z 10 i 24 11 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 0 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad  10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 10 2006
Sieci i systemy elektroenergetyczne wyklad 0 10 2006
Gospodarka elektroenergetyczna Wyklad 10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 10 2006
Stacje i rodzielnie elektroenergetyczne Wyklad 10 2006
3 wyklad - 8[1].10.2006, Edukacyjnie, K, Kosmetologia, Technik usług kosmetycznych, Farmakognozja, w

więcej podobnych podstron