Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)

Pobierz dokument
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II).doc
Rozmiar 46 KB

KONSPEKT ZAJĘĆ

Grupa: klasa II

Temat: Bawimy się w lustra - na podstawie „Lustereczka” D. Gellner.

Czas trwania: 4 godz.

Cele ogólne:

- ćwiczenia w nazywaniu emocji swoich i innych ludzi;

- wdrażanie do swobodnego improwizowania;

- uczenie prawidłowej oceny zachowań własnych oraz innych ludzi.

Cele operacyjne:

uczeń:

- wyraża różne emocje za pomocą gestów i mimiki (strach, radość, smutek, zadowolenie, zdenerwowanie itd.);

- podaje miejsca, gdzie można spotkać lustra;

- odgrywa scenkę improwizowaną;

- współpracuje w grupie;

- „odbija”, powtarza prezentowane czynności;

- wciela się w rolę lustra;

- omawia budowę scenariusza oraz zasady podziału na rolę;

- odczytuje swoją rolę ze scenariusza;

- wyjaśnia czym są didaskalia;

- odnajduje swoją rolę w tekście scenariusza;

- ocenia zachowania własne oraz innych ludzi;

- tworzy własny portret metodą collage-u.

Metody:

- metody oparte na słowie: dyskusja;

- metody oparte na działalności praktycznej uczniów: metoda zajęć praktycznych;

- metody gier dydaktycznych: metoda sytuacyjna, giełda pomysłów

(wg Cz. Kupisiewicza).

- metody podające: praca ze źródłem drukowanym, objaśnienie;

- metody eksponujące: drama (wg F. Bereźnickiego).

Środki dydaktyczne:

- skserowany tekst „Lustereczka” D. Gellner dla wszystkich uczniów, duża kartka szarego papieru, lusterka, kartki A4, nożyczki, klej, farby, kredki, pisaki, pędzle, kubki, ściereczki.

Formy organizacyjne: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Przebieg zajęć:

 1. Losowanie karteczek z początkami zdań, np. „Czuję się jak…”, „Chciałabym…”, „Mam ochotę…”, „Boję się…” itp. Zadanie uczniów polega na dokończeniu wylosowanego przez siebie zdania.

 2. Wspólna nauka tekstu piosenki :

Lusterko, lusterko, lusterko pełne snów.

Gdzie spojrzysz lusterko, lusterko, tam i tu.

Gdzie spojrzysz lusterko, lusterko, tam i tu.

Lusterko pełne snów.

 1. Uczniowie stoją w kole i śpiewają piosenkę wyrażając przy tym emocje mimiką i gestem. Pierwszą emocję proponuje nauczyciel, a następnie jedno z dzieci powtarza refren z inną emocją (np. z zachwytem, ze znużeniem, z zadowoleniem, ze zdziwieniem, ze zdenerwowaniem itp.), a pozostali włączają się do śpiewu itd.

Za każdym razem uczniowie obserwują w lusterku swoją twarz.

 1. Giełda pomysłów. Uczniowie wymyślają jak największą liczbę pomysłów na niezwykłe zastosowanie lustra. Wspólne wybranie najbardziej ciekawych i oryginalnych pomysłów.

 2. Rozmowa z uczniami na temat luster.

Pytanie do uczniów: Gdzie w życiu codziennym spotykamy lustra?

Uczniowie zapisują nazwy tych miejsc na wspólnej dużej kartce (np. sala baletowa, sala balowa, zakład fryzjerski, samochód, gabinet stomatologiczny, wesołe miasteczko, łazienka).

 1. Zadanie w grupach. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy 4-, 5-osobowe. Każda grupa wybiera jedno z wypisanych wcześniej miejsc, w których są lustra. Zadanie polega na przedstawieniu scenki pantomimicznej oddającej zachowanie osób w tym miejscu.

Grupa I - w samochodzie,

Grupa II - w zakładzie kosmetycznym itd.

 1. Grupy kolejno przedstawiają scenki pantomimiczne, jeden uczeń z każdej grupy jest w tym czasie „lustrem”, tzn. odbija (powtarza) prezentowane czynności. Po zakończeniu scenki, nauczyciel prosi dziecko w roli lustra, aby powiedziało co widziało. Uczeń opowiada np. o scence w samochodzie: „Widziałem, że w samochodzie jechało kilka osób, kierowca przeglądał się w lusterku… itd.”.

 2. Po każdej scence uczniowie analizują zachowanie przedstawionych osób.

Wspólnie ustalają, które zachowanie było właściwe, bezpieczne itd.

 1. Zadanie w parach. Dzieci stają w parach twarzami do siebie po obwodzie koła. Raz są osobami stojącymi przed lustrem a raz ich odbiciem. Zadanie polega na dokładnym powtarzaniu ruchów osoby stojącej przed lustrem. Nauczyciel kila krotnie polega zmiany osób w parach, mówiąc np. „przechodzimy o dwie osoby w prawo”.

 2. Czytanie tekstu „Lustereczko” z podziałem na role. Wypisanie wszystkich wyrazów z trudnościami ortograficznymi z tekstu, wybranie dwóch z nich i ułożenie z nimi zdań.

Nauczyciel omawia budowę scenariusza oraz zasady podziału na role. Prosi uczniów o odczytanie poszczególnych ról w tekście, zaznaczając, których wyrazów i zdań nie wymawiamy głośno (didaskalia- tekst pochyłym drukiem). Wybranie osób do poszczególnych ról i odczytanie tekstu z podziałem na role. Ponowne odczytanie tekstu z udziałem innych osób.

„Lustereczko” - D. Gellner

Dziewczynki wyciągają ze sterty ubrań wstążki i kapelusze, przymierzają różne stroje, podchodzą do dziecka stojącego z lustereczkiem, prawdziwym lub papierowym.

Dz. I: Lustereczko, lustereczko

W złotej ramie!

Mam do ciebie pytanie.

Lustereczko: A jakie?

Dz. I: No, wiesz przecież:

„Kto jest najpiękniejszy na świecie?”

Czy ja w tych nowych spinkach?

Czy jakaś inna dziewczynkach?

Dz. II: (odpycha pierwszą):

Lustereczko, lustereczko

Powiedz szczerze -

kto ma najładniejszy kołnierzyk?

Dz. III: Odsuńcie się choć trochę,

Bo ja mam fartuszek w grochy!

Dz. IV: A ja mam rajstopki w kropki

I chustkę w białe stokrotki!

Dz I: (ponownie przepycha się do lusterka, rozrzucając dookoła wstążki i stroje):

Powiedz, która lepsza wstążka?

Ta szeroka? Czy ta wąska?

Lustereczko, lustereczko,

Powiedz mi...

Lustereczko: Ani mi się śni!

Dość mam tych wszystkich pytań.

Odwracam się i kwita!

Jak zniknie ten cały bałagan,

To wtedy z wami pogadam.

 1. Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat zachowania się dziewczynek przed lustrem - na podstawie tekstu „Lustereczko”

Pytania do tekstu:

- Jak dziewczynki zachowywały się przed lustrem?

- Jak myślicie dlaczego dziewczynki tak się zachowywały?

- Dlaczego lustereczko nie chciało spełnić życzeń dziewczynek?

 1. Scenka improwizowana pt „Zachowanie dziewczynek, z którymi lustereczko chce rozmawiać”. Podział na grupy 5-osobowe. Zadaniem grupy jest odegranie scenki przedstawiającej, jak powinno zachowywać się dziewczynki, żeby lustereczko chciało z nimi rozmawiać? Po każdej odegranej scence wypowiadają się, czy ich zachowania były poprawne i dlaczego.

 2. Uczniowie indywidualnie wykonują swój portret metodą collage-u przy pomocy kredek, pisaków, wycinanek itp. przy wcześniejszym przejrzeniu się w lusterku.

 3. Podsumowanie zajęć:

Rozmowa w kole na temat wykonanych prac. Omówienie zajęć:

- Co wam się podobało w dzisiejszych zajęciach, a co nie?

- Czego się dzisiaj nauczyliście?


Pobierz dokument
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II).doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nasze rodzeństwo (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)(1), NAUCZANIE ZINTEGROWANE, SCENARIUSZE
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II 23.03, Scenariusze i konspekty
Pomagamy trollom ( konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Szkoła tak przyjemna i miła jak dom (konspekt zajęć twórczych dla klasy II)
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Nauka piosenki PŁYWANIE ZMYWANIE (konspekt zajęć muzycznych dla klasy III)
KONSPEKT ZAJEC?UKACJI MUZYCZNEJ DLA KLASY III
Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III, lektury
Konspekt zajęć muzycznych dla klasy I, pedagogika AJD, III rok, VI semestr, edukacja muzyczna z meto
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 25.03, Scenariusze i konspekty
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 24.03, Scenariusze i konspekty
Dzień śmiesznych ogłoszeń (konspekt zajęć twórczych dla klasy III)
konspekt zajęć j polskiego dla klas II
Konspekt lekcji z gimnastyki dla klasy I(przetaczanie się na
Konspekt zajęć grupowych dla pacjentów przebywających na oddziale rehabilitacji psychiatrycznejx

więcej podobnych podstron