Dramat Różewicza i Mrożka

Pobierz dokument
Dramat Różewicza i Mrożka.doc
Rozmiar 29,5 KB

DRAMATURGIA MROŻKA

Mrożek Sławomir, pseudonim Damian Prutus (1930-), polski dramatopisarz, satyryk, prozaik, rysownik.

W swoich utworach łączy absurdalny komizm i parodystyczną stylizację językową z wieloznaczną metaforyką i akcentami polemiki z tradycją literacką zwłaszcza romantyczną. Ukazuje świat zniekształcony, podlegający schematyzacji, w którym przewagę zyskuje frazes nad znaczeniem, tworzy modele schematów ludzkich; groteskowo-satyryczne farsykomedie; melofarsa Indyk, Zabawa.

W swych dramatach przedstawia sytuacje najprostsze, pasujące do schematu zachowania międzyludzkie. Obnaża je w ich komizmie i absurdzie. Jego najsłynniejszy dramat - TANGO, biologiczna i psychologiczna obserwacja powstawania mechanizmów totalitarnych, który przyniósł autorowi międzynarodową sławę, został wystawiony po raz pierwszy w roku 1965.
Lata dziewięćdziesiąte w twórczości Mrożka to w zasadzie trzy dramaty: MIŁOŚĆ NA KRYMIE, rzecz o upadku imperium radzieckiego, PIĘKNY WIDOK, obraz wojny bałkańskiej z perspektywy pary Europejczyków spędzających beztrosko urlop nad morzem w jednym z krajów dawnej Jugosławii oraz WIELEBNI, dowcipna analiza hipokryzji religijnej. Wszystkie trzy dramaty dają obraz ostatniej dekady ubiegłego stulecia, wojny, rozpadu wartości, systemu opartego na ludobójstwie. Jednak choć są to tematy ważkie, Mrożek nie przedstawia ich wprost, lecz wykrzywia. Wojna okazuje się utrapieniem dla turystów, chaos kresu totalitaryzmu jest nieodparcie śmieszny, WIELEBNI z satyry na hipokryzję religijną stają się sitcomem w wykrzywionym lustrze. Mrożek bowiem dokonuje rozpoznania rzeczywistości współczesnej przez śmiech.

DRAMATURGIA RÓŻEWICZA


Pobierz dokument
Dramat Różewicza i Mrożka.doc
Rozmiar 29,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MATURA, Tango, "Tango" to dramat Sławomira Mrożka, utrzymany w charakterystycznej dla pisa
Cechy dramatu Różewicza
Scharakteryzuj głównego bohatera dramatu T Różewicza pt Kartoteka 2
II 32 Proza i dramaturgia Sławomira Mrożka
Sławomir Mrożek - Tango Opracowanie, Tango Sławomira Mrożka jest jednym z najbardziej znanych na świ
kartoteka tadeusza różewicza - nowoczesna forma dramatu
uzasadnij, że tango stanisława mrożka jest parodią dramatu r
Kartoteka Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu, Język polski
'Kartoteka' Tadeusza Różewicza jako antydramat związek między kształtem dramatu a wizją świata i c
Dramat Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji
Dramat Tadeusza Różewicza, WSPÓŁCZESNA
dramat ocalonych w poezji różewicza
Tango S Mrożka jako dramat polityczny
Uzasadnij, że Tango Stanisława Mrożka jest parodią dramatu r

więcej podobnych podstron