TEZY DO KONWERSATORIUM z geografii na 12 2005

Pobierz dokument
TEZY DO KONWERSATORIUM z geografii na 12 2005.doc
Rozmiar 20,5 KB

TEZY DO KONWERSATORIUM 10. 12. 2005r.

T: 27. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - kontekst narodowy, sojuszniczy (NATO) i regionalny.

CEL: Opanowanie założeń strategii bezpieczeństwa narodowego RP i jej relacji ze strategią obrony wspólnej NATO oraz europejską strategię bezpieczeństwa.

FORMA: Konwersatorium.

PRACA DO WYKONANIA: Przestudiować literaturę, sporządzić tezy, przygotować się do prezentacji i dyskusji.

Problemy:

1. Uwarunkowania i wyzwania bezpieczeństwa narodowego, sojuszniczego i europejskiego;

2. Założenia strategii bezpieczeństwa Narodowego RP;

3. Relacje Narodowej strategii bezpieczeństwa RP ze strategią obrony wspólnej NATO i strategią bezpieczeństwa UE.

Literatura

  1. „Strategia bezpieczeństwa narodowego RP (2003r.)”;

  2. Koncepcja strategiczna sojuszu (1999r.);

  3. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, Warszawa 2003 - 4;

  4. R. Kuźnia „Polityka i siła”, Warszawa 205, s. 206-223, 311 - 334;

  5. J. Nowak - Jeziorański „Ploska z bliska”, Kraków 2003, s. 127 - 153;

  6. Z. Brzeziński „O Polsce, Europie i świecie 1988 - 2001”, Warszawa 2002r.


Pobierz dokument
TEZY DO KONWERSATORIUM z geografii na 12 2005.doc
Rozmiar 20,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tezy do konwersatorium na zajęcia z JEMIOŁO
Dostosuj zakład do przepisów prawa pracy Komentarz do ankiety kontrolnej bhp na budowie, 2005 cz3
GEOGRAFIA NA CZASIE 3 ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
demografia społeczna 7 rozdział J Holzer część 1 (do kolokwium na  12 2013
Program do konwersji liczb w systemie dziesiętnym na binarny
Dostosuj zakład do przepisów prawa pracy Komentarz do ankiety kontrolnej bhp na budowie, 2005 cz1
Geografia przygotowanie do sprawdzianu o wodach na Ziemi
GEOGRAFIA NA CZASIE 1 ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
Dostosuj zakład do przepisów prawa pracy Komentarz do ankiety kontrolnej bhp na budowie, 2005 cz2
GEOGRAFIA NA CZASIE 2 ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
Dostosuj zakład do przepisów prawa pracy Komentarz do ankiety kontrolnej bhp na budowie, 2005 cz3
GEOGRAFIA NA CZASIE 3 ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
demografia społeczna 7 rozdział J Holzer część 1 (do kolokwium na  12 2013
D19210492 Rozporządzenie Ministra b Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r o wyborach do Sejm
12 2005 j s do c k
D19221052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r w przedmiocie dalszego podwyższeni

więcej podobnych podstron