Michałek Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej

Pobierz cały dokument
Michałek Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej.docx
Rozmiar 33 KB

Michałek Marek gr. 3m

Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej – sprawozdanie z ćwiczeń

Wstęp

Wytrzymałość jest to zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o wymaganej intensywności, mieszczącej się w przedziale 60-80% maksymalnych możliwości bez obniżenia efektywności działań i przy zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.

Pojęcie wytrzymałości w biomechanice charakteryzuje zmiana mocy w funkcji czasu. Miernikiem jej jest współczynnik kierunkowy równania prostej regresji (b).
Równanie to ma postać:

P = a – bt

Im wartość współczynnika b jest wyższa, tym wytrzymałość badanego jest większa.

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była ocena spadku mocy kończyn dolnych w czasie podczas odbicia
na równi pochyłej.

Materiał pomiaru

Materiał pomiarowy stanowią wartości osiągnięte przez 3 studentów warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Badani, którzy trenowali pływanie, taekwondo, podnoszenie ciężarów , posiadają podobne parametry. Charakterystykę chłopców przedstawia Tabela nr 1.

Tabela 1.

MOC WZGLĘDNA Gałka Osewski Obłękowski
P MAX 5200 4958 4571
MC 85 84 75
P WZGL 61,2 59,0 60,9

W Tabeli nr 2 przedstawiono wartości następujących parametrów:

Tabela 2. Czas odbicia i moc odbicia badanych studentów

n odbić Gałka Piotr Niedzielski Maciej Obłękowski Piotr
t [s] P [W] t [s]
1 4,44 5200 4,79
2 7,5 4796 7,9
3 10,5 4573 10,9
4 13,5 4552 13,9
5 16,4 4284 17
6 19,4 4508 20,1
7 22,4 4540 23,3
8 25,4 4527 26,4
9 28,4 4617 29,4
10 31,4 4571 32,5
11 34,4 4665 35,5
12 37,3 4482 38,6
13 40,3 4659 41,6
14 43,3 4461 44,7
15 46,2 4525 47,7
16 49,2 4221 50,8
17 52,2 4543 53,8
18 55,1 4330 56,9
19 58 4195 59,8
20 61 4249 63
21 64 4315 66
22 67 4409 69
23 70 4356 72
24 73 4351 75
25 76 4247 78
26 79 4272 81
27 82 3996 84
28 85 4028 87
29 87 4484 90
30 90 4116 93
31 93 4120 95
32 96 4154 98
33 99 3794 101
34 102 4219 104
35 105 3815 107
36 108 4075 110
37 111 4107 113
38 114 4277 116
39 117 4111 118
40 120 4298 121
41 123 4390 124
42 125 3914 127
43 128 4053 130
44 131 3966 133
45 134 3986 136
46 137 3914 138
47 140 3482 141
48 143 3854 144
49 146 4079 147
50 149 3817 150
51 152 4083 153
52 154 4045 156
53 157 3814 158
54 160 3947 161
55 163 3856 164
56 166 3745 167
57 169 3933 170
58 172 3810 172
59 175 3632 175
60 178 3699 178

Metody pomiaru

Na stanowisku, składającym się z równi pochyłej i wózka należy wykonać 60 odbić
z możliwie jak największą mocą. Urządzenie na bieżąco dokonuje pomiaru, pokazuje parametry ruchu i wykonuje obliczenia (przy użyciu komputera).

Wyniki pomiarów

Wyniki pomiaru zostały przedstawione w formie wykresu zmiany mocy w funkcji czasu oraz wykresu wartości mocy względnej.

Interpretacja i porównanie danych pozwoliły sformułować wnioski dotyczące poziomu wytrzymałości badanych studentów.

Z analizy wykresu wynika, że największą moc maksymalną (W) uzyskał Gałka Piotr (5200 W) , następnie Osewski Michał (4958W), najmniejszą zaś Obłękowski Piotr (4571W). Zarówno Piotr G., jak i Piotr O. uzyskali Pmax przy pierwszym odbiciu. Michał zaś przy drugim. Jest to zgodne z wartościami współczynnika a równań linii prostej regresji.

Moc względna

Wykres mocy względnej wykazuje, iż największą moc posiada Gałka Piotr (61,2 W/kg), następnie Obłękowski Piotr (60,9 W/kg), a najmniejszą Osewski Michał (59,0W/kg).

Wnioski

Wszyscy trzej badani, przez wiele lat trenowali swoje dyscypliny.

Największą wytrzymałość wykazał Gałka. Najwyższą wartość mocy względnej uzyskał też Gałka. Wartości mocy Osewskiego, wskazują, że wykazuje mniejsze zdolności wytrzymałościowe, na korzyść szybkościowo-siłowych.

W praktyce sportowej metoda ta służy do oceny zarówno wytrzymałości jak i mocy maksymalnej zawodników. Porównania wyników można przeprowadzać między reprezentantami dyscyplin, w celu ukazania różnic w ich charakterystykach oraz u zawodników tej samej konkurencji, aby porównać ich między sobą.

Najmniejszą wytrzymałość i najwyższą moc osiągać będą zawodnicy konkurencji szybkościowych np. sprinterzy. Największą wytrzymałość i najniższe wartości mocy wykażą zawodnicy konkurencji wytrzymałościowych, takich jak kolarstwo, biegi długie.

Bibliografia

Fidelus K., Ostrowska E., Urbanik C., Wychowański M., (1996) Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa.

Pobierz cały dokument
Michałek Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej.docx
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej(1)
OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT CZYNNIKÓW RYZYKA I METODY PCI W OSTRYCH ZESPOŁĄCH WIEŃCOWYCH PACJENTÓW
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, L
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.,
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Bryła sztywna na równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska), Sprawozdania
Edukacja na równi pochyłej
4 BADANIE PRZEMIAN E MECH NA RÓWNI POCHYŁEJ

więcej podobnych podstron