Język jako narzedzie komunikacji wykł 4# 10 07

Pobierz cały dokument
Język jako narzedzie komunikacji wykł 4# 10 07.docx
Rozmiar 15,5 KB

23.10.2007

Wykład 4

Akt mowy – działanie będące wynikiem znajomości zasad rządzących językiem jako abstrakcyjnym, bezdźwięcznym systemem, oraz chęci komunikacji, a także kontekstu i celu wypowiedzi

Podejście lokucyjne do akty mowy, to analiza aktu z punktu widzenie językowego. Bez analizy tła, kontekstu i celu komunikatu

Podejście Illokucyjne – uwzględnia kontekst i cel wypowiedzi

Perlokucja – perspektywa odbiorcy

Udany akt mowy to taki, gdzie podejście lokucyjne jest tożsame z perlokucyjnym. Moje zamierzenia w momencie artykułowania aktu mowy spotykają się ze zrozumieniem odbiorcy.

Funkcje Aktów mowy:

Pobierz cały dokument
Język jako narzedzie komunikacji wykł 4# 10 07.docx
Rozmiar 15,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Język jako narzedzie komunikacji wykł 10 11.12.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 7 11 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 8' 11 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 12 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 12 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 1 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 50 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 2 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 2 09.10.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 5 30.10.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 3 10 07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 6 11 07(1)
Język jako narzedzie komunikacji wykł 6 13.11.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 9 04.12.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 7 20.11.07
Język jako narzedzie komunikacji wykł 9 12 07(1)
Język jako narzedzie komunikacji wykł 01 08
Język jako narzędzie komunikacji I 2
Referat jezyk jako narzedzie KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

więcej podobnych podstron