Korekcja liniowych układów regulacji

Pobierz cały dokument
Korekcja liniowych układów regulacji.docx
Rozmiar 70,8 KB
Laboratorium Automatyki

Politechnika Radomska

Wydział Elektrotechniki

Temat ćwiczenia:
Korekcja liniowych układów regulacji

Ćwiczenie nr:

……………………….

Zespół nr ……………..

Grupa: ………………..

Dnia: ………………….

Rok akad: …………….

  1. Wojciech Minda

  2. Michał Szuchnik

  3. Krzysztof Trzeszczyński

  4. Cezary Wrochna

Analogowy model statycznego obiektu regulacji /człon inercyjny trzeciego rzędu/

Wszystkie rezystory R=10kΩ; wszystkie kondensatory C=0.1 µF.

T=RC=10×103 × 0,1×10-6 =0,001s = 1ms; k=1

Oscylogramy obrazujące przebieg wyjściowy /1a 1b 1c/ zamieszczone są na papierze milimetrowym.

Analogowy model astatycznego obiektu regulacji

Wszystkie rezystory R=10kΩ; wszystkie kondensatory C=0.1 µF.

T=RC=10×103 × 0,1×10-6 =0,001s = 1ms; k=1

Oscylogramy obrazujące przebieg wyjściowy /2a 2b/ zamieszczone są na papierze milimetrowym.

Obserwacja przebiegu sygnału uchybu dla modelu statycznego obiektu regulacji

Poza oznaczonymi wartościami rezystora i kontestatora wszystkie rezystory R=10kΩ; wszystkie kondensatory C=0.1 µF.

K(s)=

Zaobserwowany przebieg napięcia uchybu e zamieszczony został na papierze milimetrowym. /3/


Wnioski:

W ćwiczeniu obserwowaliśmy wpływ analogowego modelu statycznego i astatycznego obiektu regulacji na wymuszenie prostokątne. Pierwszy układ był to człon inercyjny rzeczywisty trzeciego rzędu. Z przebiegu napięcia wyjściowego wnioskujemy, że jest to filtr dolnoprzepustowy. Nie następuje przy nim wzmocnienie sygnału (amplituda wejściowa i wyjściowa są sobie równe).

Zmiana pojemności CS3 powoduje coraz większe „zaokrąglenie” zbocz, Az do uzyskania przebiegu prawie trójkątnego. Zaobserwowaliśmy również zmniejszanie się amplitudy wraz ze wzrostem pojemności.

Obiekt astatyczny składał się z dwóch członów inercyjnych i całkującego idealnego. W wyniku jego działania przebieg prostokątny zmienił znacznie swój kształt i przypominał przebieg trójkątny o amplitudzie wyższej niż wejściowa (amplituda zbliżała się do napięcia zasilania układu). Zmiana pojemności CS3 powodowała zmianę kształtu prostokątnego w kształt trójkątny.

Zaobserwowaliśmy także przebieg uchybu dla astatycznego. Miał on kształt gasnącej sinusoidy, która gasła (okres regulacji 5%) po około 0,4ms

Pobierz cały dokument
Korekcja liniowych układów regulacji.docx
Rozmiar 70,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćw 7 Korekcja liniowych układów regulacji
Korekcja liniowych układów regulacji, Elektrotechnika, SEM4, ARA ćwiczenia
Korekcja liniowych układów regulacji
Ćw 7 Korekcja liniowych układów regulacji
08 Ocena jakości liniowych układów regulacji
08 Ocena jakości liniowych układów regulacji
8 ocena jakości układów regulacji
Metoda projektowania układów regulacji za pomocą linii pierwiastkowych
Lab 6 Drgania Swobodne Liniowych Układów Dyskretnych
cw 7?danie ukladow regulacji dwupolozeniowej
L2 Badanie charakterystyk czasowych liniowych układów ciągłych
Badanie liniowych układów scalonych
Wykład 6 Stabilność liniowych układów automatyki (2013)
SYM T 27-01.DOC, MODELOWANIE CIĄGŁYCH I DYSKRETNYCH UKŁADÓW REGULACJI
lab 10 Modelownie liniowych układów dyskretnych
cwiczenie 4 modelowanie dyskretnych ukladów regulacji
modelowanie ciągłych i dyskretnych układów regulacji

więcej podobnych podstron