zał nr oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Pobierz cały dokument
zał nr oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.docx
Rozmiar 11 KB

Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oświadczam, w że jestem zgłoszony/zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

......................................... ................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pobierz cały dokument
zał nr oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.docx
Rozmiar 11 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
oświadczenie o zgloszeniu do ubezpieczenia
01 6 1 Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – zasady ogólne, wymagane druki
zał nr 3 oświadczenie o uczęszczaniu do szkoly wyższej
oświadczenie o zgloszeniu do ubezpieczenia
zał nr 8 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
zał nr 2 oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
zał nr oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
zał nr 2 oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
zał nr 8 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
zał nr 8 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
zał nr oświadczenie o niekorzystaniu z?lodobowej opieki zdrowotnej
zał nr 5 oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
Dz U Nr 167, poz 1322 o ubezpieczeniu spolecznym z tyt wypadku przy pracy
UiPK Zał nr 3 1 i 3 2 Oświadczenia
Wzór zgłoszenie do ubezpieczenia
UiPK Zał nr 8 Oświadczenie Dotyczące Wykonania Zamówienia
Zal nr 4 Oswiadczenie o niepodleganiu art 24 ust 1, TBS Wrocław Wojanowska

więcej podobnych podstron