Sprawdzian wiadomości w kl, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Pobierz dokument
sprawdzian.wiadomosci.w.kl.sprawdziany.z.doc
Rozmiar 36 KB

Sprawdzian wiadomości w kl. IV - (liczby naturalne)

Nazwisko i imię klasa .......................................................
W zadaniach od 1 do 10 zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Adam ma 7 lat, a jego tato jest od niego o 26 lata starszy. Ile lat
ma tato Adama?
A. 26 B. 33 C. 43
D. 19

2. Ania ma 26 znaczków, a Kasia 19 znaczków. Ile znaczków razem
mają obie dziewczynki?
A. 44 B. 17 C. 45
D. 55

3.
Wynik dodawania to:
A. iloczyn B. iloraz C. różnica
D. suma

4. Jaką liczbę trzeba wpisać w miejsce
kropek: 106 -. .. = 106
A. 0 B. 106 C. 1
D. nie ma takiej liczby

5. Liczby
które mnożymy to:
A. dzielniki B. składniki C. mogą być różne nazwy
D. czynniki

6.
Wynik mnożenia to:
A. iloczyn B. czynnik C. iloraz
D. nie ma poprawnej nazwy

7. Przed sklepem stały 3 samochody i 5 rowerów. Ile kół miały te pojazdy (n
ie licząc kół zapasowych)
A. 8 B. 32 C. 22
D. brak prawidłowej odpowiedzi

8. Który iloczyn jest najmniejszy?
A. 16
5 B. 13 7 C. 19 0 D. 4 6

9. Które działanie jest niewyko
nalne?
A. 0
0 B. 0: 7 C. 0 9 D. 6: 0

10. Który i
loraz jest największy?
A. 6: 6 B. 50: 10 C. 0: 9
D. 0: 1

11. Oblicz w pamięci i wpisz wynik

7 * 8 =

47 +1 9 =

66 - 18 =

84: 4 =

6 * 4 =

13 + 58 =

75 - 27 =

12: 12 =

9 * 0 =

34 + 26 =

100 - 12 =

0: 5 =

25 * 10 =

28 + 92 =

200 - 135 =

250: 50 =

12. Oblicz:
7 *
17 = 6 * 18 = 84 : 3 = 96: 6 =

13. Oblicz, pamiętając o kolejności wyko
nywania działań
a) 33 - 3 * 5 = b) (66: 11 + 9) : 5 =
c) 198 + 2 * (98: 7 + 3 * 8) =

14. Napisz odpowiednie działanie i znajdź liczbę:
a) o 7 większą od liczby
38. b) 4 razy większą od liczby 100.
c) 5 razy mniejszą od liczby 55
. d) o 9 mniejszą od 63.

15. Magda ma 9 cukierków, a Jola trzy razy więcej niż Magda. Ile cukierk
ów mają obie dziewczynki razem? Zapisz obliczenia i odpowiedź

16. Na jeden statek załadowano 95 ton cytryn, a na drugi o 8 ton mniej. Ile kilogramów cytryn załadowano na obydwa statki razem? Zapisz obliczenia i odpowiedź

17*. W jednej skrzyni jest o 56 jabłek więcej niż w drugiej. Po ile jabłek było w każdej skrzyni, jeżeli razem było ich 294? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

Nr zad

1 - 10

11

12

13

14

15

16

17

razem

ocena

Ilość punktów do zdobycia

10

8

4

6

4

3

4

2

41

 

Uzyskałeś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 p - celujący

 39 - 35p bdb

 29 - 20p dst

 14 - 0p ndst

40 p bdb+

 34 - 30p db

 19 - 15p dop


Pobierz dokument
sprawdzian.wiadomosci.w.kl.sprawdziany.z.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kart zap i odczyt wielocyf 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
KLASÓWKA NR 1 4 grupa I, sprawdziany z m
spr całoroczny po 5kl, sprawdziany z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
test Isem 5, sprawdziany z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
test l.nat fig geom 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Matematyka dla klasy 1 szkoly podstawowej Agnieszka Bator oprawa Miekka

więcej podobnych podstron