FIZJOLOGIA 2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku

Pobierz dokument
fizjologia.2.turystyka.i.rekreacja.wyklady.doc
Rozmiar 35 KB

Fizjologia:

 1. co to jest CK- kineza fisfokreatynowa

 2. co to jest PFK- fosfoktokineza (paktofonika)

 3. hipertrofia serca- jak się zmiania ściana serca pod wpływem treningu anaerobowego (ściana komory lewej przyrasta na grubość zmienia się objętość komory

 4. hipertrofia serca w wysiłku aerobowym- zwiększa się objętość komory lewej

 5. co to jest dezaminacja. I gdzie się odbywa? Odłączenie reszty azotowej od aminokwasu ? zachodzi w wątrobie

 6. jaki hormon jest używany gdy zwiększa się ornolalność osocza? H. antydiuretyczny

 7. do jakiej gr hormonów zaliczamy hormon tyreotropowy? Polipeptydów

 8. ile tlenu przeno 1 cząśteczka hemoglobiny?1.34

 9. jaka jest ilość glikogenu mięśniowego? 300g

 10. ile razy zwiększa się pobór tlenu podczas wysiłku? X25

 11. jak zmienia się AVDO2 po okresie treningu?wzrasta

 12. do jakiej wartości wzrasta podczas treningu AVDO2 - 170ml/l

 13. fosforyzacja to?przenoszenie energii przez wiązania fosforanowe

 14. ile wynosi RER dla białek? 0,82

 15. jaka jest przyczyna zmęczenia w wys krótkotrwałym?podwyższenie stężenia jonów wodoru i ADP

 16. poziom kw mlekowego mlekowego we krwi- świadczy o udziale przemian beztlenowych

 17. jaką przemianę aktywuje renina? - angiotensyna I

 18. wysiłek lokalny to wysiłek w którym-zaangarzowane jest mniej niż 30 %masy mięśniowej

 19. pod wpływem treningu zwiększa ilość krwi ponieważ- zwiększa o 10-20% ilość osocza

 20. jak się zmienia pod wpływem treningu próg przemian beztlenowych

 21. próg wentylacyjny to- intensywność wys powyżej której energia jest wykorzystywana w coraz większej części z przemian beztlenowych doprowadzając do produkcji kw mlekowego

 22. podczas testu wingate- badany korzysta z fosfogenowych i glikolitycznych beztlenowychżródeł en , opór zew jest określony na7,5 % masy ciałą os badanej

 23. test coopera służy do- oceny wydolności na podstawie długości pokonanego dystansu

 24. pod wpływem treningu poziom kw mlekowego we krwi -maleje

 25. stężenie kw ml we krwi spoczynku - 1 mmol/l

 26. jak czerpany jest glikogen mięśniowy- faza bezmleczanowa

 27. jak czerpany jest glikogen wątrobowy- rozkład do glukozy

 28. ile atp znajduje się w naszym org? Ok. 90

 29. co oznacza skrót PC- fosfokreatyna

 30. co to jest bradykardia- zwolnienie akcjiserca

 31. czy zwiększona ilość naczyń krw zwiększa resyntezę ATP? -tak

 32. jak zmienia się poj min i częstość skurczów serca wraz ze wzrostem intensywności wysiłku? - tylko rozkurczowe lekko rośnie

 33. co to jest RER- współczynnik odd

 34. ile cząstek związków energetycznych bierze udzual w reakcji… -2

 35. co jest energetycznym magazynem fosforanów? -fosfokreatyna

 36. po jakim czasie od rozpoczęcia wysiłki glikoliza przebiega najefektywniej?

 37. źródłem katabolizmów tłuszczów są- trójglicerydy

 38. wys max trwa - kilka min

 39. wraz z intensywnością wys wzrasta- częstość skurczow serca i objętość wyrzutowa

 40. podczas wys nie wzrasta ciś rozkurcz

 41. adaptacja to -dostowanie się org do istniejących warunków

 42. ilośc AtP w org człowieka to 24mol/ kg suchej masy

 43. hipertrofia - przyrost masy mm sercowego na grubość

 44. ATP i fosfokreatyna to fosfageny

 45. zmęczenie w wysiłku o wysokiej intensywności spowodowane jest głównie- wzrostem stężenia jonów wodorowych i ADP w mm

 46. dług tlenowy to restytucja -powstaje po zakończeniu wys

 47. o wydolności beztlen. Decyduje skład włókien

 48. LA- skrót kw mlek

 49. rytm odd w spoczynku- 16/min

 50. IRV wynosi -300ml

 51. podczas wys poziom insuliny-

 52. RER u osób wytrenowanych podczas długotrwałego wys- maleje

 53. w wys tlenowym- wzrost objętości komór

 54. miernikiem wydolności jest VO2max

 55. ile cząsteczek ATP powstaje z tłuszczów-457

 56. utlenowanie kom zachodzi- w wew błonie mitochondriów

 57. zwiększona ilość kw mlek świadczy o - przemianach beztlen

 58. objętość wyrzutowa serca po wytrenowaniu zwiększa się do 200

 59. podczas max wys fizycznego pobietanie O2 przez org może wzrosną o- 20-25 krotnie

 60. objętość pobieranego tlenu podaje się w wartościach odpowiadających warunkom- STPD

 61. Reg ficka- VO2= Q*AVDO2

 62. najlepszym kryterium wydolności fiz jest - max pobór O2podstawowym kryterium oceny wydolności beztlenowej jest- wielkość długu tlenowego

 63. pobór tlenu w spoczynku u człowieka o masie 70 kg-280ml/min

 64. wytrzymałość siłowa u osób starszych- zmniejsza się wolniej niż siła mięśniowa

 65. pobór O2 podczas wys max u osoby wytrenowanej- 6000ml/min

 66. glikogen mm jest wykorzystywany jako źródło energii- bezpośrednio nie… przemian w glukozę

 67. pozim insuliny we krwi wrez z wzrostem wys -maleje

 68. podczas wys jednym z mechanizmów dostosowanie ukl krążenia jest - pobudzenie ukł współczulnego współczulnego zahamowanie aktywności ukl przywsp.

 69. stady stad- to równowaga czynnośiwa podczas wys

 70. próba harwardzka ocenia- raekcję ukł krążenia na wys

 71. poziom testosteronem ze wzrostem objętości wys -wzrasta

 72. wys fiz ogólny obejmuje- wiecej niż 30 % masy mm

 73. fosforyzacja to przenoszenie en przez wiązania fosforanowe

 74. w teście Bar- ora spadek mocy SM wyrażony wzrostem (pmax-szczytowa anaerobowa tp max- czas osiągnięcia Pmax, Pmin- min moc w teście, tp min czas osiągnięcia Pmin)- SM= (Pmax - Pmin)/(tpmax- tpmin) [W/s]

 75. wydolność fiz po osiągnięciu max w wieku 25 lat - spada o 1% a u trenujących spada wolniej

 76. siła u os straszych zmniejsza się na skutek- zmniejszenie liczby pobudzanych jednostek motorycznych, zmniejszenia liczby aktywnych neuronów ruch rdzenia kr, spowolnienia przewodnictwa nerwowego i większego poużnienia synaptycznego

 77. podczas test wingate u badanego- powstaje dług tlenowy


Pobierz dokument
fizjologia.2.turystyka.i.rekreacja.wyklady.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia - cwiczenia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia wyk-ad 4-5, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia wyk-ad 1-3, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia1, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
FIZJOLOGIA 2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Choroby wynikaj-ce z oty-oÂci, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
pytnia fizjologia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia - wyklad II, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
oty-oŠ - definicja, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
pytania fizjologia cd., Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Przyczyny oty-oÂci, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia pracy i wysi-ku, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Efekty zmniejszenia masy cia-a, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia - cwiczenia I - IV, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
fizjologia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku

więcej podobnych podstron