kazusy PSD PCC PTU, wsb-gda, Prawo finansowe

Pobierz dokument
kazusy.psd.pcc.ptu.wsb.gda.prawo.finansowe.doc
Rozmiar 37 KB

PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

Aktualna ustawa: http://lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2007.68.450.html

1.

Pan Tomasz kupił w sklepie internetowym nową gitarę za 3000 zł. Czy transakcja ta rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak, to na kim on spoczywa i w jakiej wysokości oraz terminie nastąpić ma zapłata?

Istotne przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

art. 2 pkt 4 lit. a i b

2.

1 maja 2009 r. Pan Andrzej sprzedał swojemu bratu komplet używanych prywatnie mebli za cenę 3000 zł, odpowiadającą cenie rynkowej. Czy transakcja ta rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak, to na kim on spoczywa i w jakiej wysokości oraz terminie nastąpić ma zapłata?

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

art. 3 ust. 1 pkt 1

art. 4 pkt 1

art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c

art. 6 ust. 2

art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a

art. 10 ust. 1

3.

Pan Marcin kupił na Allegro od osoby nie będącej przedsiębiorcą używaną gitarę za 300 zł (co odpowiada jej cenie rynkowej). Czy transakcja ta rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak, to na kim on spoczywa i w jakiej wysokości oraz terminie nastąpić ma zapłata?

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

art. 9 pkt 6

4.

Pani Dorota i Pani Hanna w dniu 12 kwietnia 2009 r. zawarły umowę spółki cywilnej, zobowiązując się do wpłaty wkładów w wysokości 20.000 zł na osobę. Czy transakcja ta rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak, to na kim on spoczywa i w jakiej wysokości oraz terminie nastąpić ma zapłata?

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k

art. 3 ust. 1 pkt 1

art. 4 pkt 9

art. 5 ust. 2

art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a

art. 7 ust. 1 pkt 9

art. 10 ust. 1

PSD (podatek od spadków i darowizn)

Aktualna ustawa: http://lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2004.142.1514.html

1.

Pan Marek 15 maja 2009 r. otrzymał od swojego ojca w drodze darowizny samochód o wartości 20.000 zł. Czy Pan Marek będzie musiał zapłacić z tego tytułu podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

art. 1 ust. 1 pkt 2

opcja 1:

art. 4a ust. 1

opcja 2:

art. 4a ust. 3

art. 5

art. 7 ust. 1

art. 8 ust. 1 i 3

art. 9 ust. 1 pkt 1

art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1

art. 15 ust. 1

2.

Pani Anna 14 lutego 2008 r. otrzymała od swojego konkubenta, Pana Jacka, pierścionek o wartości 3.000 zł. Pan Jacek zmarł 17 lutego 2009 r., zostawiając w testamencie zapis, zgodnie z którym Pani Anna miała otrzymać kwotę 8.000 zł. Pani Anna otrzymała tę kwotę od spadkobierców 10 maja 2009 r. Czy Pani Anna będzie musiała zapłacić w związku z tym podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2

art. 5

art. 7 ust. 1

art. 8 ust. 1 i 3

art. 9 ust. 1 pkt 3

art. 14 ust. 1, 2, 3 pkt 3

art. 15 ust. 1

3.

Wspólnota mieszkaniowa Cicha Zatoka otrzymała darowiznę w wysokości 25.000 zł. Czy wspólnota będzie musiała zapłacić w związku z tym podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

art. 1 ust. 1

PTU (podatek od towarów i usług)

Aktualna ustawa: http://lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2004.54.535.html

1.

Pan Robert, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaje marynarki i garnitury. Według jakiej stawki powinien naliczać podatek należny? Ile będzie wynosił podatek należny od marynarki sprzedanej za 300 zł?

art. 5 ust. 1 pkt 1

art. 7 ust. 1

art. 15 ust. 1 i 2

art. 19 ust. 1

art. 29 ust. 1

art. 41 ust. 1

2.

PHU Alfa Sp. z o.o. dokonała w marcu 2008 r. zakupu towarów i usług skutkującego prawidłowym naliczeniem 200.000 zł podatku naliczonego oraz sprzedaży towarów skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego w kwocie 300.000 zł. Jaką kwotę podatku do zapłaty spółka powinna wykazać w deklaracji za marzec 2008?

art. 86 ust. 1

3.

Agro S.A., handlująca maszynami rolniczymi, dokonała w marcu 2008 r. zakupu:

- energii (podatek naliczony: 100.000 zł)

- pięciu kombajnów (podatek naliczony: 500.000 zł).

W tym samym miesiącu Agro S.A. dostarczyła towary:

- dwa kombajny do odbiorców na Ukrainie (podatek należny: 0 zł)

- dwa kombajny do odbiorców w Polsce (podatek należny: 700.000 zł).

Jaką kwotę podatku do zapłaty spółka powinna wykazać w deklaracji za marzec 2008?

art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2

art. 2 pkt 8

art. 7 ust. 1

art. 41 ust. 1 i 4

art. 86 ust. 1

4.

Bank dokonał w marcu 2008 r. zakupu:

- energii (podatek naliczony: 150.000 zł),

- komputerów dla doradców finansowych (podatek naliczony: 5.000).

W tym samym miesiącu bank wyświadczył usługi:

- udzielania pożyczek na kwotę netto 500.000 zł (podatek należny: 0 zł)

- doradztwa finansowego na kwotę netto 1.000.000 zł (podatek należny: 220.000 zł).

[taka sama proporcja świadczeń ww. usług wystąpiła w całym 2007 i 2008 roku]

Jaką kwotę podatku do zapłaty bank powinien wykazać w deklaracji za marzec 2008?

art. 43 ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 4 - usługi pośrednictwa finansowego)

art. 86 ust. 1

art. 90-91

5.

Pani Halina zamierza prowadzić pasmanterię o przewidywanych niewielkich obrotach. Czy będzie musiała płacić podatek od towarów i usług?

art. 113 ust. 1, 9 i 10

art. 88 ust. 4 w zw. z art. 96 ust. 3 i 4


Pobierz dokument
kazusy.psd.pcc.ptu.wsb.gda.prawo.finansowe.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kazusy PDOF PDOP(1), FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Prawo finansowe (figiela)
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
pytania testowe - zestawienie, wsb-gda, Prawo podatkowe
Reklamacje, wsb-gda, Rachunkowość finansowa
finanse skrot, wsb-gda, Podstawy finansów
PODSTAWY FINANSÓW - zagadnienia, wsb-gda, Podstawy finansów
Finansowa II- 2, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Rachunkowość finansowa II
Prawo gospodarcze, wsb-gda, Prawo gospodarcze
prawo 8 grudnia, wsb-gda, Elementy prawa
Rozwój bankowości w Polsce, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Bankowość (figiela)
Kazusy Prawo finansowe i Finansów Publicznych z rozwiązaniami EWSPiA, Kazusy prawo finansowe i finan
Kazusy Prawo finansowe i Finansów Publicznych z rozwiązaniami EWSPiA, Kazusy prawo finansowe i finan
MSSF- przykladowe, wsb-gda, Standardy sprawozdawczości finansowej
Elementy zarządzania, wsb-gda, Standardy sprawozdawczości finansowej
Standardy wykład J Turyna, wsb-gda, Standardy sprawozdawczości finansowej
Błędy w spraw, wsb-gda, Standardy sprawozdawczości finansowej
WeryfikacjaWYDRUKOWANE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, WSB gda, Ekonometria (figiela)
Z. pytań, wsb-gda, Standardy sprawozdawczości finansowej

więcej podobnych podstron