502

Pobierz dokument
502.doc
Rozmiar 37 KB

Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy nr...

Zespół powypadkowy w składzie:

  1. ..............................................................................................................................................................................,

(imię, nazwisko i funkcja)

  1. ...............................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko i funkcja)

w obecności.................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko)

przeprowadził w dniu........................................ r. o godzinie... oględziny miejsca wypadku, któremu uległa/uległ

.....................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko poszkodowanej/poszkodowanego)

w dniu........................................ r. o godzinie...

Stwierdzono co następuje:

Sytuacja po wypadku (podać dokładne miejsce z określeniem sytuacji w terenie bezpośrednio po zaistniałym wypadku, oświetlenie w terenie i miejscu wypadku itp.):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Organizacja pracy (czy odpowiadała ona obowiązującym wymogom, podać dokładnie jak zorganizowano pracę, czy była właściwa zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp, regulaminami, instrukcjami itp.):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Warunki pracy (czy odpowiadały obowiązującym wymogom):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Osoby odpowiadające za nadzór (podać czy zostały spełnione przez nadzór warunki określone w art. 234 i 235 Kodeksu pracy, organizacja stanowisk pracy zgodnie z zasadami bhp, środki ochrony indywidualnej
z dopilnowaniem stosowania w pracy, organizacja pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy oraz gdzie był nadzór w momencie wypadku itp.):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poszkodowany był ubrany (podać dokładnie opis odzieży, obuwia i ochron osobistych, z ewentualnym ich uszkodzeniem w związku z wypadkiem):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Podpisy członków zespołu powypadkowego:

  1. ................................................................

  2. ................................................................

1


Pobierz dokument
502.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Księga 1. Proces, ART 502 KPC, II CZ 93/09 - postanowienie z dnia 17 listopada 2009 r
502
502 Batalion Czołgów Ciężkich, DOC
502, CW 502A
!223 Elementy Cewkiid 502 Nieznany (2)
Instrukcja lark fb 502
502 IGNIS
K 502
502
502
502
502
Abdul Rahman Al Sheha Status kobiety w Islamie id 502
502 Schreiben
502

więcej podobnych podstron