karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
karta.pracy.specjalne.funkcje.muzyki.mandale.doc
Rozmiar 25 KB

………………………………….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Specjalne funkcje muzyki

  1. Wyjaśnij pojecie obrzędu. Wskaż, jaką funkcję spełnia muzyka w obrzędzie ludowym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Co to jest subkultura? Jaki wpływ ma na społeczny rozwój młodzieży? Wyjaśnij, jaką funkcję spełnia muzyka w określonej subkulturze.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Jaką funkcję spełnia muzyka w reklamie? Wyjaśnij w kilku zdaniach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. W jaki sposób muzyka wpływa na organizm człowieka?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pobierz dokument
karta.pracy.specjalne.funkcje.muzyki.mandale.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy
Karta pracy - Straszny dwĂłr, mandale, karty pracy
Karta pracy - Poznajemy budowÄ™ gam molowych, mandale, karty pracy
Karta pracy - Co to jest metrum, mandale, karty pracy
Karta pracy Instrumenty smyczkowe, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron