pytania-biochemia, biochemia

Pobierz dokument
pytania.biochemia.biochemia.doc
Rozmiar 41 KB

1.Białka są liniowymi polimerami utworzonymi przez połączenie grupy a-karboksylowej jednego aminokwasu z grupą a-aminową drugiego aminokwasu wiązaniem:

 1. glikozydowym

 2. peptydowym

 3. bezwodnikowym

 4. kowalencyjnym

2.Każde białko ma określoną sekwencje aminokwasów. Sekwencję aminokwasów w białku nazywamy:

 1. strukturą trzeciorzędową

 2. strukturą czwartorzędową

 3. strukturą drugorzędową

 4. strukturą pierwszorzędową

3.Łańcuchy polipeptydowe mogą zwijać się w regularne struktury (IIrz) typu:

 1. a-helisa i B-harmonijka

 2. łańcuchy polipeptydowe

 3. struktury globalne

 4. a i B helisa

4.W naturalnym białkach występują tylko izomery aminokwasów typu:

a)?

b)?

c)D

d)L i a

5.Najbardziej znaczącą właściwością enzymów jest ich:

 1. katalizowanie reakcji chemicznych

 2. specyficzność

 3. siła katalityczna i specyficzność

 4. obniżanie energii aktywacji

6.Enzymy przyspieszają reakcje, ułatwiając tworzenie:

 1. produktu

 2. stanu przejściowego

 3. kompleksu z substratem

 4. kompleksu z inhibitorem

7.Podczas skurczu mięśnia energia zawarta w ATP jest przekształcana przez enzym miozynę

……

 1. mechaniczną

 2. chemiczną

 3. ?

 4. ?

8.Kluczowym enzymem regulacji glikolizy jest:

 1. heksakinaza

 2. kinaza pirogronianowa

 3. fosfofruktokinaza (PFK)

 4. dehydrogenaza mleczanowa

9.Mleczan powstający w pracujących mięśniach ulega w wątrobie przekształceniu w:

 1. glukozę

 2. glikogen

 3. fruktozę

 4. kwas mleczanowy

10.W cyklu Krebsa utleniane są jednostki:

a) trójwęglowe

b) jednowęglowe

c) dwuwęglowe

d) wielowęglowe

11.Główną funkcją cyklu Krebsa jest odbieranie z substratów energetycznych:

 1. wysokoenergetycznych elektronów

 2. CO2

 3. Tlenu

 4. 2 cz. wodoru

12.Trójacyloglicerole pochodzące z diety transportowane są we krwi w postaci:

 1. HDL

 2. Chylomikromów

 3. LDL

 4. VLDL

13.Głównymi elementami komórkowymi odpowiedzialnymi za skurcz mięśnia są:

 1. jądro komórkowe

 2. mitochondria

 3. cukry

 4. aktyna i miozyna

14.Obniżenie zdolności do dalszego wysiłku po biegu na dystansie 400 m powoduje:

 1. brak substratów energetycznych

 2. brak tlenu

 3. brak glikogenu

 4. zakwaszenie środowiska miocytu

15.Powinowactwo hemoglobiny do tlenu obniża:

 1. 1,3-DPG i wzrost zakwaszenia

 2. Obniżenie preżności tlenu

 3. Obniżenie CO2

 4. Obniżenie poziomu hemoglobiny


Pobierz dokument
pytania.biochemia.biochemia.doc
Rozmiar 41 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania biochemia OS 11
defekty enzymatyczne pytania biochem
pytania biochemia - egz, UR, Biochemia, biochemia semestr 2, biochemia semestr 2
Pytania z biochemii, zchomikowane
Pytania z biochemii, wsr, Biochemia.wsr
dyskusja pytania biochem
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
pytania biochemia 11
Pytania biochemia
Pytania z biochemii, Prywatne, Studia
biochemiawykady, pytania biochemia
Pytania biochemia 2004-2005, Materiały Farmacja II rok
pytania biochemia I
pytania biochemia tłuszcze

więcej podobnych podstron