Trudne lekcje-Romantyzm, Zagadnienia romantyczne

Pobierz dokument
trudne.lekcje.romantyzm.zagadnienia.doc
Rozmiar 34 KB

TRUDNE LEKCJE - ROMANTYZM

Temat: "Nad wodą wielką i czystą..." Adama Mickiewicza.

Obraz jest odrealniony, abstrakcyjny, namalowany kilkoma poziomymi i pionowymi kraskami.

Jakie będzie słowo klucz ? ( woda ) Wniosek : podmiot identyfikuje się z wodą.

Układ stroficznym wiersza: po 3 strofie występuje dystych , który ma znaczenie przeciwstawne.

Woda

POETA

Cechy: wielka, czysta, przejrzysta, stoi, odbija, wiernie odbija, pomija, płynie.

Znaczenie: czystość, nieskazitelność, trwanie, wielkość, wzniosłość, piękno, głębia, bierność w czasie - ale i ruch.

 

Opoki, chmury, błyskawice, grzmoty

ŚWIAT

Cechy: skały, czarne twarze, kształty marne Stały, przebiegły, błysnęło, grom ryknął, głos zniknął, dumne czoła.

Znaczenie: Przemijalność, groza, hałaśliwość, duma, powierzchowność.

WNIOSKI: Woda jest żywiołem trwałym, ale i plastycznym - przyjmuje odbicia, ale sama pozostaje nienaruszona i niezaangażowana w sprawy świata. Jej wyższość nie jest wyższością dumy, ale pokornego znoszenia. Podmiot liryczny dorósł do akceptacji świata, dostrzegł celowość przemijania, to pozwoliło na uspokojenie, wyzwolenie się z więzów czasu i znalezienie własnej drogi, która jest wznoszeniem ( "mnie płynąć, płynąć"). Wiersz jest odpowiedzią na pytanie: jakim być wobec świata ? Odpowiedź jest prosta i ściszona - być wiernym swoim zasadom i pokornie znosić los.

TEMAT: Jacek Soplica jako nowy bohater romantyczny.

Typowy bohater:

1. Wybitna indywidualność.

2. Niespełniona miłość do Ewy Horeszkówny.

3. Przeżywa wewnętrzne konflikty: obciążone sumienie, niepewność skuteczności swych działań.

4. Zbuntowany przeciwko złu świata, przesądom, które dzielą ludzi ( spór o zamek ).

5. Patriota, służbą chce zmazać swe winy.

6. Dokonuje się w nim przemiana wewnętrzna, zmienia imię, postać dynamiczna.

7. Tajemniczy, działa w ukryciu.

Nowy bohater:

1. Nie jest samotny, działacz polityczny i organizator walki o wolność.

2. Nie wywyższa się ponad tłumy; jest cichy i skromny.

3. Jego przemiana z warchoła w patriotę jest symbolem porozbiorowego odrodzenia się Polski, przykładem przyszłej postawy moralnej.

Temat: Literatura romantyczna.

Cechy nowej formacji kulturowej:

1. Natura jest żywa, czująca, przeziera przez nią inny świat, kosmos, Bóg. ( "Świteź" )

2. Tylko niektórym dane jest usłyszeć głos z tamtego świata - kult twórcy. ("Oda do młodości")

3. Zaciekawienie budzi przyroda dzika, groźna, także orientalna. ("Maria")

4. Znakami romantyzmu są groby i ruiny - przemija czas. ("Grób Agamemnona")

5. Fascynuje średniowiecze - rycerski etos, gotyk, dawne pieśni. ("Konrad Walllenrod")

6. Nastroje nostalgii, rozmarzenia, smutku. ("Hymn")

7. Poeci ubrani w surduty, zwężone w talii, białe koszule z wielkimi kołnierzami i wielkie kokardy pod szyją.

8. Poeta i pieśń to coś bardzo wyjątkowego ("Dziady" cz. III).

9. Kobieta to "bóstwo doskonałe".

Temat: Ewolucja twórcza Adama Mickiewicza ( I okres )

"Oda do młodości"
- Bohater zbiorowy walczący o przebudowę świata.
- Poglądy na podbudowie oświeceniowej, zapowiedź romantyzmu.
"Romantyczność"
- Bohater wyobcowany, romantyczna miłość.
- Bunt przeciw racjonalizmowi i klasycyzmowi; deklaracja romantycznego widzenia świata.
"Dziady" cz. II, IV
- Romantyczny bohater typu werterowskiego, samobójca.
"Sonety krymskie"
- Bohater to pielgrzym bez Ojczyzny, wygnaniec.
- Romantyczny indywidualizm twórczy; tęsknota za Ojczyzną.
"Konrad Wallenrod"
- Bohater byroniczny, który nad kobietę przedłożył Ojczyznę.
- Idea walki narodowo - wyzwoleńczej.

Temat: "Wielka Improwizacja" - "Dziady" cz. III.

Wers 1

Refleksja nad aktem twórczym jako dramatem, ponieważ słowo jest barierą dla wyrażenia ekspresji swych uczuć. Poeta jest samotnikiem, potęgą uczucia przerasta innych.

Wers 11

Konrad jest świadomy rosnącego uczucia. Czuje, że jest wyższy ponad ludzkość.

Wers 25

Uważa się za godnego, by wysłuchał go sam Bóg.

Wers 95

Zupełnie ustępuje opór słowa. Konrad czuje się twórcą wszechrzeczy równym Bogu. Jest poetą, więc ma w sobie boskość.

Wers 100

Rozpoczyna jednostronny dialog z Bogiem.

Wers 109

Przedstawia się jako reprezentant swego narodu, który darzy miłością.

Wers 168

Poeta buntuje się przeciw Bogu w imię szczęścia Polski. Chce tworzyć jak Bóg.

Wers 170

Do tworzenia potrzebna jest Konradowi władza nad duszami i świadomością. Żąda tego.

Wers 180

Szczyt romantycznego indywidualizmu, egocentryzmu i pychy.

Wers 190

Żądanie odpowiedzi jest tak wielkie, że graniczy z bluźnierstwem. Konrad oskarża Boga o zimny racjonalizm.

Wers 192

Domaga się odsłonięcia przyszłych dziejów świata i Polski, odkrycia praw.

Wers 259

Identyfikuje się z cierpiącym narodem, kierują nim pobudki prometejskie.

Wers 310

W depresji gotowy jest rzucić najgorsze przekleństwo.


Pobierz dokument
trudne.lekcje.romantyzm.zagadnienia.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trudne lekcje OÂwiecenie
Romantyzm zagadnienia na egzamin ustny
spis zagadnie romantyzm 05 2006
Zagadnienie 36, romantyzm
romantyzm zagadnienia opracowane na egzamin ( ze słownika literatury XIX wieku)x
7 Romantyzm zagadnienia powtorkowe
Romantyzm w Anglii i Ameryce, Zagadnienia romantyczne
liryka romantyczna, Zagadnienia romantyczne
OSJANIZM, Zagadnienia romantyczne
romantyzm zagadnienia opracowane na egzamin ( ze słownika literatury XIX wieku)
8 Romantyzm zagadnienia powtorkowe 2
NIEMIECKA BALLADA ROMANTYCZNA, Zagadnienia romantyczne
Streszczenia romantyzm, pozytywizm cz 1 Zwierz możliwe zagadnienia 2
zagadnienia romantyzm, POLONISTYKA, II ROK SEMESTR ZIMOWY, HLP II ROK, romantyzm

więcej podobnych podstron