Wykład 9 Moralny, Wykłady z rozwoju człowieka

Pobierz dokument
wyklad.9.moralny.wyklady.z.rozwoju.czlowieka.doc
Rozmiar 35 KB

ROZWÓJ MORALNY

STADIA ROZWOJU ROZUMOWANIA MORALNEGO
WEDŁUG J. PIAGETA

REALIZM MORALNY:

RELATYWIZM MORALNY:

STADIA ROZWOJU ROZUMOWANIA MORALNEGO
WEDŁUG L. KOHLBERGA

POZIOM 1.:
MORALNOŚĆ PRZEDKONWENCJONALNA

STADIUM 1.:

EGOCENTRYCZNY PUNKT WIDZENIA

Dobre jest unikanie kary.

Moralność wywodzi się z władzy i autorytetu.

STADIUM 2.:

INDYWIDUALISTYCZNY PUNKT WIDZENIA

Dobre jest to, co służy zaspokajaniu własnych potrzeb.

Moralność to troszczenie się o siebie samego.

POZIOM 2.:

MORALNOŚĆ KONWENCJONALNA

STADIUM 3.:

PERSPEKTYWA JEDNOSTKI POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKACH Z INNYMI JEDNOSTKAMI

Dobre jest to, co aprobują inni.

Moralność oznacza robienie tego, za co jest się lubianym.

STADIUM 4.:

SPOŁECZNY PUNKT WIDZENIA

Dobre jest przestrzeganie prawa i porządku.

Moralność jest niezbędna dla podtrzymania systemu społecznego.

POZIOM 3.:

MORALNOŚĆ POKONWENCJONALNA

STADIUM 5.:

PERSPEKTYWA UMOWY SPOŁECZNEJ

Dobre jest przestrzeganie wartości społecznych i praw jednostki.

Moralność służy obronie indywidualnych praw człowieka.

STADIUM 6.:

PERSPEKTYWA UNIWERSALNYCH ZASAD ETYCZNYCH

Dobre jest przestrzeganie zasad etycznych.

Moralność jest sprawą własnego sumienia.

CO SPRZYJA ROZWOJOWI EMPATII I ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH?

1. Wysoka jakość relacji uczuciowej pomiędzy dzieckiem a jego rodziną

- zaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka,

- poczucie bezpieczeństwa i zaufania,

- doświadczenie empatycznej opieki jako podstawa podobnych reakcji wobec innych,

- zachowanie rodziców jako wzorzec

2. Styl wychowawczy i sposób osiągania dyscypliny: indukcja

- poszukiwanie z dzieckiem wyjaśnienia dlaczego pewne zachowania są niedozwolone

- podkreślanie konsekwencji zachowań dziecka doświadczanych przez innych

3. Dyspozycje empatyczne rodziców

- zachowania rodziców jako wzorzec,

- wpływ empatii na style wychowawcze,

- bezpośredni przekaz genetyczny

4. Uczenie postaw prospołecznych

- modelowanie,

- powierzanie zadań,

- wzmacnianie zachowań pożądanych,

- budowanie pozytywnej samooceny

WYBRANE PRZYCZYNY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WŚRÓD DZIECI.

WYBRANE MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI.

1. Agresja jako reakcja na frustrację, jako zły sposób wyrażania złości.

Uczyć innych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

2. Agresja instrumentalna - jej celem jest uzyskanie określonej korzyści.

Nie ulegać agresji instrumentalnej.

3. Agresja naśladowcza - jako efekt obserwowania zachowań agresywnych u innych.

Pokazywać zachowania pożądane.

4. Agresja jako forma zwracania na siebie uwagi, czasem jako wołanie o pomoc.

Nagradzać zachowania pożądane.
Dbać o poczucie bezpieczeństwa dziecka.


Pobierz dokument
wyklad.9.moralny.wyklady.z.rozwoju.czlowieka.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład 15 Zagadnienia, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 7 Wyobraznia Zabawy, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 10 Dorastanie Tozsamosc, Wykłady z rozwoju człowieka
pytania psychologia rozwojowa, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 1, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 8 Spoleczny, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 12 Wczesnadoroslosc, Wykłady z rozwoju człowieka
01.02 Psychologia rozwoju, Wykłady z rozwoju człowieka
Wykład 2 Rozwój człowieka na przestrzeni życia
podstawy biologicznego rozwoju człowieka wykład
wykład psychologia rozwoju człowieka
Psychologia rozwojowa - Brzezińska - wykład 8 - Szanse i zagrożenia, Psychologia rozwoju człowieka
PRCz. Wyklad 10-12 5 , SWPS, Psychologia rozwoju człowieka
Psychologia rozwoju człowieka wykład

więcej podobnych podstron