Plan rozwoju zawodowego Kasia J, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Pobierz dokument
plan.rozwoju.zawodowego.kasia.j.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 32 KB

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna J.

Adres placówki: Przedszkole Niepubliczne

85-435 Bydgoszcz

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010

Data zakończenia stażu: 31.05.201

Opiekun stażu: mgr Aneta K.

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania

przedszkola.

2. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej

w przedszkolu.

3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym

bezpiecznych oraz higienicznych warunków zabawy, nauki

i wypoczynku.

5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestnictwo

w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych

nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącymi je

osobami.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie

ich.

7. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym

bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki
i wypoczynku.

8. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych

umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez

uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego:

9. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

10. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

0x01 graphic


Pobierz dokument
plan.rozwoju.zawodowego.kasia.j.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, Awans zawodowy
plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego poprawiony2, Awans zawodowy
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEN ZAWODOWY, SZKOŁA, AWANS
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mi
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAYCZYCIELA MI
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MI
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego?ukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela mian
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, do przedszkola, Plan rozwoju zawodowego nauczycie
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 2
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO(2)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO (2)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

więcej podobnych podstron