Rynek Nieruchomości wytyczne, Studia II rok, Rynek Nieruchomości

Pobierz dokument
rynek.nieruchomosci.wytyczne.studia.ii.rok.doc
Rozmiar 42 KB

ANALIZA RYNKU LOKALNEGO NIERUCHOMOŚCI W ………………….

1. Ogólna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce

1.1. Uwarunkowania ekonomiczne i koniunktura gospodarcza

- koniunktura w gospodarce (PKB itp., oczekiwania)

- zatrudnienie i bezrobocie, przeciętny dochód, tendencje itp.

- podstawowe stopy procentowe

- dostępność kredytów (oferta kredytowa wybranych banków)

- WIBOR i LIBOR

- dochody ludności (poziom, tendencje, bezrobocie, odpowiedź na pytanie - „ile trzeba zarabiać aby móc kupić mieszkanie” - z uzasadnieniem)

1.2. Uwarunkowania demograficzne

- aktualna sytuacja demograficzna w Polsce (ludność, struktura wiekowa i zawodowa)

- potrzeby mieszkaniowe (ile mieszkań jest a ile brakuje)

- preferencje i moda w zakresie nabywania nieruchomości mieszkaniowych

- perspektywy sytuacji demograficznej w Polsce i jej wpływ na rynek mieszkaniowy

1.3. Ogólna charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce

- ile mieszkań się buduje (jak to wygląda na tle minionych lat i jakie są perspektywy)

- na jakie mieszkania jest popyt i dlaczego?

- ile jest transakcji, ile było i jakie są prognozy?

- jakie są ceny mieszkań w wybranych miastach oraz tendencje

Źródła informacji o rynku

- www.krn.pl

- www.oferty.net

- www.ober-haus.pl

- www.bundet.pl

- www.szybko.pl

- www.gratka.pl

2. Charakterystyka przedmiotu analiz

2.1. Uwarunkowania ekonomiczne

- gospodarka lokalna, główne miejsca pracy

- dochody, zatrudnienie, bezrobocie

- znaczenie miasta, główne atuty, potencjał rozwojowy

- nowe inwestycje

2.2. Uwarunkowania demograficzne

- ludność, struktura wiekowa, migracje

- kobiety i mężczyźni, gospodarstwa domowe

- gęstość zaludnienia

2.3. Uwarunkowania przestrzenne

- położenie i powierzchnia

- uwarunkowania naturalne, lasy, jeziora

- struktura przestrzenna, dominująca zabudowa w poszczególnych częściach

- układ komunikacyjny

- dostępność transportu publicznego i jego jakość

- podział na osiedla, wskazanie zalet i głównych osiedli

- czynniki decydujące o atrakcyjności poszczególnych osiedli

- wskazanie obszarów o najwyższych i najniższych walorach dla funkcji

2.4. Opis kartograficzny (mapa z zaznaczonymi osiedlami)

3. Charakterystyka danych rynkowych

3.1. Źródła informacji o ofertach - opis i charakterystyka

- www.gratka.pl

- www.otodom.pl

- www.nieruchomosci.pl

- www.dom.wm.pl

- www.mls.nieruchomosci.pl

3.2. Ogólna charakterystyka ofert sprzedaży mieszkań dla analizowanego miasta

- liczba ofert sprzedaży mieszkań (mniej więcej),

- na jakich osiedlach rynek jest najbardziej rozwinięty?

- oferty jakich mieszkań występują najczęściej (podać przykłady),

- zakres informacyjny typowej oferty (położenie, powierzchnia, piętro itp.),

- struktura ofert (wykresy)

- od czego mogą zależeć różnice w cenach (na podstawie ofert i opisu osiedla)?

3.3. Analiza cen ofertowych

- opis tabelaryczny cen i cech nieruchomości (skale pomiaru)

- wskazanie ceny minimalnej, maksymalnej oraz typowej,

- średnie ceny w wybranych segmentach rynku (techn. bud., piętro, lokalizacja itp.)

- analiza krzyżowa

1


Pobierz dokument
rynek.nieruchomosci.wytyczne.studia.ii.rok.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rynek finansowy - ¦çw. II kolokwium, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
Podatek od nieruchomości1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
MIKRO ŚCIĄGI Z WYKŁADU, studia, studia II rok, mikrobiologia, mikro egz, Ściągi RAZY 2
Przejawy niedost. społ. wśród uczniów klas gimnazjalnych, studia, II ROK, Resocjalizacja
pediatria bad pacj, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, pediatria
3 równania, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
materialy kamienne, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Bia-ka, Studia II rok, Studia, PD materialy donauki, PD materialy donauki
GRUŹLICA-WYKŁAD, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia II rok, interna
gips, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Przemoc w rodzinie 1, studia, II ROK, Psychologia społecznego niedostosowania
mat bud - kruszywo metoda iteracji, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
POZYTYWIZM, Polonistyka studia, II ROK, Pozytywizm, opracowania i BN
BIOCHEMIA- pojęcia, Studia, II rok, II rok, III semestr, Biochemia
NS, studia, II ROK, Resocjalizacja

więcej podobnych podstron