narkotyki dla zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze, tematy dla rodziców

Pobierz dokument
narkotyki.dla.zajecia.edukacyjne.dla.doc
Rozmiar 35 KB

„Narkotyki w szkole”

Narkotyki są wszędzie. Sięgają po nie coraz młodsze dzieci. Przyczyny: ciekawość, chęć naśladowania, bo je ktoś namówił. Czasem czują się niezrozumiałe i zagubione. Sądzą, że kiedy wezmą narkotyki, łatwiej znajda miłość i przyjaźń, przezwyciężą trudności.

Dlaczego dzieci biorą narkotyki?

Młody człowiek, który przekracza bramę szkoły jest ufny, wrażliwy, pełen dobrych chęci i możliwości, kiedy po raz pierwszy styka się z nauczycielem rodzi się bardzo specjalną, niepowtarzalną więź. Od tego, jak ułożą się ich wzajemne relacje, zależy całe życie dziecka. Drobna nawet pochwala, zachęta, jeden uśmiech czy życzliwe spojrzenie buduje wiarę w siebie. A ta jest podstawą przyszłych prawidłowych relacji międzyludzkich, sukcesów, życiowego optymizmu i kreatywności. Nauczyciel jest często wzorem dla wielu uczniów.

Nie udało się znaleźć jednej konkretnej przyczyny wskazującej dlaczego młodzi biorą narkotyki, są jednak takie, które pojawiają się częściej:

 1. Odrzucenie
  Zdarza się, że dzieci najtrudniejsze, wymagają więcej uwagi i czasu, odrzucane są nie tylko przez rówieśników, do których nie pasują, ale często przez dorosłych, co ci najczęściej brakiem czasu.

 2. Brak akceptacji otoczenia
  Akceptacja otoczenia potrzebna jest młodemu człowiekowi jak powietrze. Szuka jej u rodziców, nauczycieli, rówieśników. Jeśli tam jej nie znajdzie, jest duża szansa, że zostanie przygarnięty przez grupę biorącą narkotyki. Ponieważ by zostać przez nie zaakceptowanym wystarczy jedno: brać.

 3. Okres dojrzewania
  Czas dorastania to trudny okres w życiu każdego człowieka. To czas konfrontacji dziecięcych marzeń i wyobrażeń z brutalną niekiedy rzeczywistością, czas upadających ideałów, poczucie niemożności i zagubienia. Czas pierwszych samodzielnych decyzji, które przecież mają prawo być błędne - chociaż tak trudno przyznać się do porażki. W tym okresie młodzież wymaga najwięcej uwagi, życzliwości i zrozumienia, ponieważ dorosły świat bywa często zbyt trudny, niezrozumiały stawia zbyt wygórowane wymagania. Młody człowiek pozostawiany w tym okresie samemu sobie ma dużą szansę na uzależnienie - narkotyki zwalniają z poczucia odpowiedzialności, dają złudzenie poczucia bezpieczeństwa, tworzą alternatywną rzeczywistość.

 4. Przeciążenie nauką
  Zbyt wysokie wymagania stawiane przez rodziców i szkołę mogą doprowadzić do sytuacji, w której dziecko, chcąc im sprostać, sięgnie po amfetaminę - traktowaną przez uczniów jako cudowny środek na szybkie przyswajanie ogromnej ilości materiału. A to już prosta droga do uzależnienia.

 5. Ciekawość
  Każdy młody człowiek poszukuje, powodowany najzwyklejsza ciekawością. Gdy w grę wchodzą narkotyki chęć spróbowania pobudzana jest dodatkowo przez możliwość sięgnięcia po zakazany owoc. I chociaż ciekawość nie jest niczym negatywnym, może niekiedy być zgubna.

 6. Niedostateczna wiedza o skutkach zażywania narkotyków
  Młodzi ludzie wciąż nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie nawet okazyjne zażywanie narkotyków. Ci, którzy niepostrzeżenie dla siebie wpadli w sidła uzależnienia, są przerażeni. Często podkreślają, że nie zdawali sobie sprawy z tego, jak szybko można stracić kontrolę nad braniem.

Postępowanie w przypadku pojawienia się w szkole narkotyków.

Zaskoczenie, poczucie zagrożenia, bezradność, strach - to bardzo naturalne reakcje pracowników szkoły w sytuacji, gdy w szkole pojawią się narkotyki.

Profilaktyka i wczesne zmierzenie się z problemem

 1. Poszerzenie wiedzy na temat środków odurzających. Należy dyskutować z młodzieżą na ten temat i używać rzeczowych argumentów.

 2. Nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zażywanie narkotyków.

 3. Prezentować uczniom i rodzicom programy profilaktyczne.

 4. Obserwować swoich uczniów i reagować na pierwsze sygnały.

 5. Poinformować uczniów o konsekwencjach, jakie im grożą w przypadku łamania zasad regulaminu szkoły w tym temacie.

 6. Nawiązać współprace z rodzicami.

Postępowanie w przypadku znalezienie narkotyków w szkole

 1. Należy poinformować, że znalezionego narkotyku nie można przechowywać w szkole. Według ustawodawstwa posiadanie narkotyków jest przestępstwem w zaistniałej sytuacji trzeba: powiadomić dyrektora, wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyki.

 2. W przypadku ucznia nieletniego postępowanie trzeba prowadzić w obecności rodziców.

 3. W obecności świadków zabezpieczyć dowody i w porozumieniu z dyrektorem wzywamy policję

 4. Jeśli zauważymy u ucznia objawy:

i podejrzewamy że jest pod wpływem środków odurzających:

- nie działamy emocjonalnie i w pojedynkę

- zawiadamiamy rodziców ucznia

- zapewniamy uczniowi opiekę

Bez względu na to co zaistniało w związku z narkotykami należy:

- reagować na problem, nie wolno go bagatelizować i wykazywać się brakiem reakcji,

- nie powinno się traktować ucznia jako przestępcę,

- w razie problemu nie działać w pojedynkę,

- działać dyskretnie.

Przy rozwiązywaniu problemów z narkotykami nie wystarczy obserwować i ograniczyć się do interwencji. Warto poszukać przyczyn. Często są to problemy, stres związany ze szkołą lub domem, zranienie uczuć, konflikty z rówieśnikami. Zawsze pomocne otwartość, rozmowa z uczniami i wspólne szukanie najlepszych sposobów na wyeliminowanie tego problemu. Dobrze byłoby do współpracy wciągnąć rodziców.

- 3 -


Pobierz dokument
narkotyki.dla.zajecia.edukacyjne.dla.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
edukacja zdrowotna, PRACA, Scenariusze Tematyczne, Edukacja zdrowotna
KILKA RAD DLA RODZICÓW W SPRAWIE NARKOTYKÓW zrobione, scenariusze, tematy dla rodziców
Zajęcie otwarte dla rodziców z zakresu edukacji matematycznejw oparciu o metodę E, wychowanie przeds
Zajęcia integracyjno- łąka, Różności dla nauczyciela, scenariusze
ZAJECIA PLASTYCZNE DLA DZIECI222, EDUKACJA POLONISTYCZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, EDUKACJA PLASTYCZ
Scenariusz zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci 6
Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela, materiały dla nauczycieli
ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZA, zajęcia otwarte dla rodziców, 3
PATRZ DZIECKU W OCZY, scenariusze, tematy dla rodziców
SCENARIUSZ- Zabawy głosek i literek (3 latki), zajęcia otwarte dla rodziców, 1(1)
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
SCENARIUSZ IMPREZY DLA RODZICÓW - Jesień w poezji i piosence, scenariusze, zajęcia otwarte 2
CO ZROBIĆ Z MODĄ NASTOLATKÓW, scenariusze, tematy dla rodziców
PRESJA GRUPY, scenariusze, tematy dla rodziców
Jak rozmawiac z nastolatkiem, scenariusze, tematy dla rodziców
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli kontraktowych z udziałem uczniów kl
Szkoła dla rodziców-Jak zachęcać dziecko dom współpracy, scenariusze, tematy dla rodziców
7035, SCENARIUSZ ZAJĘCIA ADAPTACYJNEGO DLA RODZICÓW I DZIECI, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY PRZYJDĄ DO PRZE

więcej podobnych podstron