egzamin 12 I termin

Pobierz cały dokument
egzamin 12 I termin.docx
Rozmiar 15,6 KB

1. Zwłóknienie wątroby- jakie komórki-> Ito

2. Nisza podkomorowa komórek macierzystych- co tam jest, to było pytanie o OUN. W odpowiedziach były ependymocyty różnie ponumerowane, komórki przejściowo aktywowane, jakieś komórki neurogleju... (natomiast pytanie gdzie jest pierwotna nisza komórek macierzystych naskórka to jest niżej nr 87 ;P-> w pochewce zewnętrznej)

3. Nabłonek cz. wewn. błony bębenkowej- 1w. 6śc.

4. Przewody mlekonośne- nabłonek ww. płaski albo 1w sześcienny

5. Warstwy mięśniowe pęcherzyka nasiennego-

a)jak w górnej części moczowodu

b)okrężna, podłużna (chyba to)

c)niezdefiniowane

d)jak w nasieniowodzie

 

6. Receptor rianodynowy, gdzie się znajduje -> siateczka sarkoplazmatyczna

7. Gruczoły złożone, cewkowo-pęcherzykowe, parzyste w układzie płciowym męskim ->gruczoły opuszkowo-cewkowe(Cowpera)

8. Płyn pęcherzykowy przez co wydzielany-komórki pęcherzykowe+osłonka wewnętrzna

9. Przez jakie komórki jest wytwarzana sklerostyna -> osteocyty

 10. Przew. wytryskowy – jaki nabłonek przy ujściu pęcherzyków nasiennych->nabłonek przejściowy

11. Wyspa erytroblastyczna- makrofag w środku(inne odp: mastocyt w środku...)

12. Faza kosmówkowa w rozwoju łożyska (kiedy) - nie chodzi czasem o tworzenie kosmkow czyli od 3 do 18 tygodnia?

13. Receptory na pow. limf. T łączące się z antygenem:

A) TCR (to)

b)MHC,

 

14. Z jakimi innymi białkami (oprócz RANKL) wiąże się RANK->

a)TRADD

b) TRAF-6(to raczej jest ten adaptor) z tym dziala

c) MAPK

d) NFkappaB (to jes czynnik jadrowy) a z tym jest zwiazana nazwa: (Receptor Activator of Nuclear Factor κ B)

 

15. T-gammadelta, na jakich komórkach występują:

a) powinno być nabłonkowe

b)mięśniowe

c) nerwowe

D)tkanka łączna

 

16. Endolimfa -> produkowana przez smugę naczyniową (inne odp: przez narząd Cortiego)

17. Komórki czopkonośne mają połączenia typu neksus z pręcikonośnymi

 18. Co powoduje hormon PP-moduluje wydzielanie soku zoladkowego (wg Cichockiego s319 moduluje wydzielanie soku żoladkoweo), hamuje wydzielanie soku trzustkowego,

19. Co powoduje gastryna- pobudza perystaltyke zoladka(+ wydz HCl)

20. Adrenalina zdanie fałszywe-

a)obniża wydzielanie insuliny

b)glikokrtykoidy poprzez metylację

c)noradrenaliny zmniejszają ilość adrenaliny (to jest dobra odp)

D) przyspieszenie akcji serca- ucieczki,

 21. Wpływ prolaktyny na progesteron- niskie stężenie a wysokie,

 22. Bariera łożyskowa- zmienia się z czasie trwania ciąży, przepuszczalna dla substancji rozpuszczalnych w lipidach np. alkohol (prawidłowe wszystkie)

 24. Z czego powstaje woreczek zębowy-z komórek mezenchymatycznych otaczających narząd szkliwotwórczy i brodawkę zębową

 25. Cementoblasty-z komórek warstwy wewnętrznej woreczka zębowego

 26. Motoneurony-czy są:

a) jednobiegunowe,

b) wielobiegunowe(to),

c) pseudobiegunowe,

d)dwubiegunowe

 

27. Odpowiedzialne za ochronę przed autoimmunizacją są:

a) Tc,

b) Th1,

c) Treg, (blokują autoimmunizację Treg)

d) Tm

 

28. Odpowiedz typu humoralnego- a).Th1, b). limfocty B (to), c).neutorfile, d). BC

 

29. Gruczoł Meiboma sposób wydzielania- merokrynowy, apokrynowy, holokrynowy, odp C,D

 

30. Gruczoły woskowinowe- gdzie i jaki sposób wydzielania

a) w przewodzie słuchowym zewnętrznym, są holokrynowe (fałsz bo są tam apokrynowe)

b) uchodzą do mieszków włosowych lub bezpośrednio na powierzchnię skóry (to)

c) w jamie bębenkowej są apokrynowe

 

31. Gruczoł mlekowy jaki rodzaj cewkowo pecherzykowy rozwidlony (to)

 

 

32. Zatoka tętnicy szyjnej-

a). reaguje na zmiany ciśnienia,

b). zmiany Co2 i tlenu,

c). zawiera przkształcone komórki Shwanna,

d). A i B

 

33. W grasicy powstaje-tymozyna

 

34.Komórki główne ciemne przytarczyc syntetyzują PTH który ma receptory na osteoblastach

 

35.gdzie znajduje się w soczewce warstwa kom. dzielących się i biorących udział w regeneracji-równik

 

36. Która część rogówki regeneruje-

a) bł. Descemeta,

b) bł. Bowmana,

c) obie

 

37. Granicę między rdzeniem wewnętrznym i zewnętrznym nerki stanowi:

a) przejście kanalika proksymalnego w pośredni

b) przejście kanalika pośredniego w dystalny

c) coś o części prostej kanalika dystalnego?

d) brak odp. poprawnej

 

38.gdzie występuje keratyna twarda-w powłoczce włosa (twarda też w korze włosa i płytkach paznokci), (łuseczki rogowe naskórka i wewnetrzna pochewka wlosa to keratyna miekka Sawik 601)

 

39. Białko Bid – sprzęga szlak  mitochondrialny z receptorowym (poprawna odp), jest białkiem antyapoptycznym,

 

40. T3 i T4:

a) T4 ulega dejodynacji w tkankach do T3 (poprawne),

b) tyroksyna ma silniejsze działanie niż T3,

c) T3 wydzielany jest w największej ilości

 

41.Stałe nawilżenie powietrza w jamie nosowej –

a) gruczoły surowicze(to)

b)sploty żylne blaszki właściwej

c) komórki kubkowe nabł. Wieloszeregowego

d)ABC

 

42.Strefa grasiczozależna śledziony- ogranicza się do okolic tętniczki centralnych (to)

 

43. Pierwszy kontakt antygenu z limfocytami w śledzionie ma miejsce- w strefie brzeżnej (to), w tętniczce centralnej, w miazdze czerwonej,

 

44. Pas przykorowy(chyba trzeba było fałszywe) wg mnie  że jest bogaty w limf. B (to)

 

45.Żyłki o wysokim śródbłonku znajdują się- w pasie przykorowym węzła chłonnego oraz w zatokach śledziony!

 

46.Regulacja ciśnienia wewnątrz  wątroby zależy od

a) tętniczek śródzrazikowych i okołozrazikowych?

b)żył wrotnych

c) zył centralnych

d). żył wątrobowych

 

47.Ziarna korowe-

a)zawierają glikoproteidy ZP1,2,3

b)są przekształconymi pęcherzykami hydrol azowym i...

c)są przekształconymi lizosomami

 

48. Bariera krew jądro:

a) jest w pełni ukształtowana już w życiu płodowym

b) chroni przed ucieczką niedojrzałych plemników

c) w jej skład wchodzą naczynia o ścianie ciągłej

d) ABC

 

49.Nieprawda o podocycie

a) kom. Fibroblastyczna tworząca blaszkę trzewną kłębuszka

b) między jego wypustkami przeponki z  nefryny i podoczny

c) nieregularne duże jądro

 

50.Komórki ziarniste

a) przekształcone kom. nabłonkowe tętniczki doprowadzającej

b) w niewielkiej ilości znajdują się też w tętniczce odprowadzającej

c) wydzielają reninę przy spadku St. Na

d) ABC

 

51.Nieprawda o układzie endokrynowym

a) wyspy trzustkowe gł. w trzonie i ogonie trzustki

b) szyszynka otoczona oponą miękką

c) kom. układu DNES wydzielają aminy biogenne i hormony peptydowe --> to? (czy wydzielają hormony peptydowe?)

d) ?

 

52.receptory błonowe dla melatoniny znajdują sie

a) w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego i w hipokampie

b) w neuronach jądra nadskrz i tęczówce,

c) w samej tęczówce

 

53. czego nie ma w pęcherzyku żółciowym-

a) kwasochłonnego nabłonka walcowatego

b) blaszki właściwej bł. śluzowej

c) naczyń limfatycznych

nie ma d)blaszki mięśniowej błony sluzowej  

 

54. które kom. mają receptory dla IL-6

a) osteoblasty

b) osteoklasty (wykład Gumy)

c) kom. plazmatyczne

d)?

 

55. które kom. mają zdolność do podziału

a) osteoblasty

b) osteoklasty

c) preosteoblasty

d) octeocyty

 

56. bariera krew jądro w segmencie zewnętrznym (?) utworzona przez:

a) ugrupowania komórek Sertolego,

b) strefy zatrzaskowe(?),

c) kom. mioepitelialne,

d) kom. Leydiga (nie wiem czy o to chodzi ale na wykładzie było że komórki Sertolego mają ścisłe złącza które nie pozwalają na kontakt komórek z elementami związanymi z realizacją odpowiedzi immunologicznej)->tak, chodzi o kom. Sertolego -> tak, ale chodzi o komórki Sertolego czy ich złącza, co w końcu zaznaczyć? ...

 

57. Kiedy jest faza kosmówkowa łożyska (podane dni, 3 tydzien, 3-18 tydzien itp)

 

58. Komórki koszyczkowe gdzie (warstwa drobinowa móżdżku)

 

59. Nabłonek wielorzędowy:a) w drogach oddechowych może wytwarzać stereocylia, mikrokosmki lub migawki (źle)

b)...

 

60. Co odpowiada za odrzucenie przeszczepu w skórze-

a) kom. Langerhansa

b) melanocyty,

c) keranocyty

d) kom. Merkla

 

61. Blaszki międzysystemowe - pozostałość po przebudowanych osteonach

 

62. Co odpowiada za regulację ciśnienia w wątrobie

a) naczynia zatokowe,

b) tętnice okołozraziłowe,

c) żyły podzrazikowe,

d) żyły wątrobowe

 

64. Czynnik który powoduje różnicowanie komórek macierzystych NsC w stronę komórek glejowych (różne, m.in BMP-4 ale to chyba nie to), do tego byl jeszcze czynnik BDGF i wydaje mi sie ze o to chodzilo

 

65. Macica: wskaż prawdziwe:

a) zmiany cykliczne zachodzą w szyjce, cieśni i trzonie;

b) w części środkowej warstwy mięśniowej dużo naczyń;

c) coś o gruczołach

 

66. Nabłonek - narząd, przyporządkować (m.in. śródbłonek, mezotelium, przewód nasieniowodu, rogówka)

 

67.Chemokiny-przyciągają granulocyty

 

68.Coś o kanaliku dystalnym: wskazać prawdziwe:

a) jest silnie kwasochłonny,

b) zachodzi tu resorpcja kwasu moczowego do krwi,

c) zachodzi tu resorpcja jonów amonowych,

d) wytwarzana jest tu urodylatyna (wg Sawickiego s.528 urodylatyna-kanalik zbiorczy?),

 

 

69.Komórki kwasochłonne w przysadce-40% (w części guzowej są barwnikooporne i zasadochłonne)

 

70.Neurony pseudojednobiegunowe-czuciowe zwoje międzykręgowe i czaszkowe (poprawna odp), komórki węchowe,

 

71. Nieprawda o mięśniach:

a) fosfataza łańcuchów lekkich miozyny defosforyluje kinazę łańcuchów lekkich miozyny,

b) komórki satelitarne są wykorzystywane do wytwarzania innych wyspecjalizowanych komórek (bo są macierzyste czy coś tam),

c) w skurczu mięsnia szkieletowego biorą udział białka tropomiozyna, troponina, aktyna i miozyna

d) komórki Purkiniego mają zdolność do generowania i przewodzenia bodźców

 

72.Rozprzestrzenianie się impulsu nerwowego jest związane z: obecnością pomp jonowych Na/K w przewężeniach Ranviera,

 

73.Melanosomy

a) pęcherzyki o aktywności tyrozynazy (Sawik 601),

b) melanocyty pozbawione melaniny,

c) keratynocyty

 

74.Najliczniejsze w płucach - pneumocyty II (natomiast powierzchnia pneumocyty I)

 

75.Wstawki -

a) są charakterystyczne tylko dla gruczołów surowiczych

b) wydzielają lizozym, laktoferryne i EGF

 c) charakteryzują się prążkowaniem przypodstawnym

 

76.Czerwień wargowa, gruczoły:

a)mieszane,

b)tylko surowicze,

c)tylko śluzowe,

d) brak odp. prawidłowej

 

 

77.Co wpływa na regeneracje nablonka zoladka i jelit: jedna odp to coś z tlenkiem azotu, był jakiś czynnik wzrostu i to była prawidłowa odp, nie chodzilo czasem o PGE2?

 

78.Czego nie ma w soku trzustkowym

a)enteropeptydaza

 b) elastaza

c) DNA-za i RNA-za)

 

79. Neutrofile: po degranulacji następuje "wybuch tlenowy"

 

80.Poikilocytoza-odchylenie w zakresie

a) kształtu erytrocytów

b) wielkości

c) ilości

d)brak odp. prawidłowej

 

81.Co pobudza wzrost kości

a) hormony płciowe i hormony tarczycy

b) hormony płciowe i hormon wzrostu

c) jakiś absurd

d) A i B

 

82.Co się rozciąga między liniami Z dwóch kolejnych sarkomerów

a) nebulina,

b) titina, w sawiku piszą że jest wielka i się rozciąga między dwoma liniami Z, a w następnym zdaniu zaznaczają że tak naprawdę to między Z i M, czyli jakby dwie titiny w jednym sarkomerze...

c) filamenty desminowe,

d) brak odp. prawidłowej a nie czasem titina?

 

83. Fałszywe zdanie o stawie (błona maziowa jest z tkanki włóknistej, maź zawiera głównie plazmocyty i komorki tluszczowe, ochrzęstna jest źródłem chondrocytów w chrząstce stawowej)

 

84. Selekcja negatywna w grasicy, jedna odpowiedź na pewno dotyczyła siły wiązania MHC

 

85.Transport retrogadowy-

a)wirusy, toksyna tężcowa i błony lizosomalne

b) błony mitochondrialne

 

86. Co bierze udział w transporcie aksoplazmatycznym: białko MAP, dyneina

 

87. Pierwotna nisza komórek macierzystych naskórka-w pochewce zewnętrznej włosa

 

88. Za zmniejszenie ilości jonów wapnia odpowiada: ATP-aza wapniowa/chlorkowa/protonowa/(wg Konturka wapniowa)

 

89.Detoksykacja w układzie oddechowym, nabłonek bł.węchowej

 

90.Kora czuciowa-jakie komórki (piramidowe/ ziarniste ,w okolicy węchowej jest kora ziarnista)

 

91.Która kaspaza jest inicjująca (3,8...) kaspazą inicjującą jest kaspaza 8, natomiast wykonawcza jest 3

 

92.W której warstwie skóry jest część wydzielnicza gruczołów potowych (na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej/na granicy naskórka i warstwy brodawkowatej, na granicy tkanki tłuszczowej i podskórnej, )

 

93.Estryfikacja wit A-nabłonek barwnikowy

 

94.Coś o gruczołach wpustowych? (gdzie jest najwięcej komórek okładzinowych: w dnie, w szyjce itp; ale o komórkach okładzinowych a o gruczołach wpustowych to chyba były oddzielne pytania?)

 

95. pytanie o chrząstkę by wskazać fałszywe, jedno było nt. typu chrząstki różkowatej - że jest szklista, a to nieprawda (bo jest sprężysta)

 

96.Co syntetyzuje śróbłonek - wpływ na skurcz i rozkurcz naczyń (do wyboru w parach, było tam endoteliny i NO/endoteliny i VEGF itp)

 

97.Dendrytyczne komórki folikularne współpracują z limf B na terenie - grudek chłonnych

 

98.Perycyty-komórki kurczliwe pochodzenia mezenchymatycznego otaczające komórki śródbłonka

 

99.Sarkolema komórki mieśniowej gładkiej ma wgłobienia ktore sa odpowiednikami-kanalikow T komórek miesni poprzecznie prazkowanych (do wyboru jeszcze: odp. taśm gęstych mięśni szkieletowych, odpowiednik jakiejś siateczki śródplazmatycznej)

 

100. Coś było o szpiku kostnym - zaznaczyć odpowiedź błędną (zbudowant z tkanki luźnej, unaczyniony itp)

 

101.ciałko kierunkowe I rzędu - ile ma n i pg DNA (w odp. do wyboru między 12pg, 6pg, 3pg) prawidłowe 23 chromosomy, 6pg

 

102. spermatogonium B - ile ma n i pg DNA) prawidlowe: 46chromosomow, 12pg

 

103. Włókna mięśniowe białe - zdanie prawdziwe:

a). szybko się kurczą,

b).szybko się męczą,

c). bogate w mioglobinę,

d). A i B (to);

 

104. coś o wsierdziu? (tkanka łączna luźna, tk. łączna z dużą ilością tkanki tłuszczowej, mięśnie)

 

105.Komórki główne żołądka-fałsz że są kwasochłonne

 

106.Komórki łodkowate pochwy-fałsz że kwasochłonne (nie pamietam dokaldnie pytania)

 

107. Integryny występują jako heterodimery składające się z dwóch niekonwalencyjnie związanych podjednostek, a i b. Dotąd poznano 16 podjednostek a i 8 podjednostek b

 

108. Błona śluzowa pochwy - było coś o tym że gruczoły pochwy coś tam (to jest fałsz bo tam nie ma gruczołów)

 

109. Ktore zdanie opisuje tkanke chrzęstna jest prawidlowe:

a. naprawa chrzatki nastepuje przez proces srodchrzestny czy jakos tak

b. chrzastka wloknista jest zbudowana z kolagenu II (blad bo tam jest kolagen I)

c. substancja podstawowa jest bogata w agrekan (to)

d. chrząstka różkowata zbudowana jest z chrząstki szklistej

 

110. Co wplywa na transport przez akson

a. oslonka mielinowa

b. srednica wlokna

c. długość międzywęźli

d. a i b (to)

 

111. Co ma zdolnosc do podzialu

a. osteocyt

b. osteoblast

c. osteoklast

d. preosteoblast (to)

 

112. gdzie nastepuje transport Cl- zalezny od gradientu Na

a. w kanaliku dystalnym

b. w kanaliku proksymalnym (to)

c. chyba byl posredni jeszcze

 

113. Zdanie prawidlowe:

a. Komorki Brewicza Kupfera nie sa zwiazane z komorkami srodblonka

b. po draznieniu jadra migdalowatego wywoluje sie efekt dobrego samopoczucia itd

Tymczasem Sawik o komórkach Browicza-Kupffera "nie tworzą połączeń z komórkami śródbłonka"s.510

Jądro migdałowate-drażnienie komórek "prowadzi do powstawania uczucia strachu, wściekłości i wyalienowania,czemu towarzyszą objawy pobudzenie układu autonomicznego"s.357

(A odczuwanie przyjemności i satysfakcji- wiąże się z wydzielaniem dopaminy w synapsach jądra półleżącego i czołowych fragmentach kory mózgu)

 

114. gruczoly meiboma wydzialaja w sposob:

a. holokrynowo (mysle ze to bo gruczoly lojowe wydzielaaja holokrynowo)

b. apokrynowo

c. merokrynowa

d. a i b

 

115. Co reguluje przeplyw przez watrobe:

a. t. okołozrazikowe,

b. ż. podzrazikowe,

c. ż. wątrobowe,

d. zatoki wątrobowe - wydaje mi sie ze chodzilo o to (tak cos mi sie kojarzy z wykladu)

 

116. Ktory miesien jest poprzecznie prazkowany

a. wyprostny wlosa

b. okrezny oka (to)

 

117. Co wchodzi sklad ziarnistosci swoistych eozynofili:

a. glowne bialko zasadowe

b. enzymy hydrolityczne

c. cos jeszcze

 

118. Pytanie nieprawdziwe o funkcje watroby:

a. zageszczanie zolci (wydaje mi sie, ze o to chodzilo bo zageszczanie zachodzi w pecherzyku zolciowym)

 

119. Jakies pytanie o pluca (moze sie komus przypomni o co szlo dokladnie)

a. komorki Clary wydzielaja skladowa surfaktantu

b. naczynia limfatyczne srodpecherzykowe naleza do naczyn glebokich

 

d. A, B i C (to bylo wlasciwe)

 

120. Fałsz o jelicie cienkim (kręte ma najniższe kosmki, komórki M w dwunastnicy, komórki szczoteczkowe mają f-cję receptorową)

 

121. wybrać prawdziwe/nieprawdziwe (naczynia limfatyczne przebiegające w przegrodach międzypęcherzykowych należą do głębokich, włókna przywspółczulne nerwu błędnego powodują skurcz oskrzeli, coś o tętnicach odżywczych i oskrzelowych, o dużym i małym obiegu)

 

122. czy syncytiotrofoblast wytwarza hcg, hcs, czy warstwa zbita przekształca się w komórki doczesnej

123. gdzie limfocyty B nabywają kompetencji...?

124. Na czym polega selekcja negatywna.

Pobierz cały dokument
egzamin 12 I termin.docx
Rozmiar 15,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
Egzamin 12 I termin
Egzamin z fizjologii I termin 12(1)
egzamin 12 II termin
CHOROBY WEWNĘTRZNE GIEŁDA EGZAMIN 12 2013 I TERMIN
Egzamin 2011 12 (termin 1) id 151617
egzamin 12 anatomia termin 1
Egzamin 12 lutego 2014 II termin WIiTCH
PREWENCJA egzamin czerwiec 12 (I termin)
Egzamin z fizjologii I termin 12
ZAKAŹNE – egzamin 12 r , pytania z I terminu
Egzamin statystyka I termin 12 czerwiec

więcej podobnych podstron