20 Zdolnosc do czynnosci prawnych

Pobierz cały dokument
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych.docx
Rozmiar 14 KB

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do samodzielnego składania i przyjmowania oświadczeń woli wywołujących skutki prawne, była czymś zupełnie odrębnym od zdolności prawnej.

Prawo rzymskie znało ograniczenie zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek, stan umysłowy, płeć i marnotrawstwo (hulaszczy tryb życia i trwonienie majątku).

Ze względu na wiek można wyróżnić trzy podstawowe grupy osób:

*Negotium claudicans – czynność kulejąca.

Niedojrzali nie mogli zawierać małżeństwa ani sporządzić testamentu. Mieli oni ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Kwestia kobiet:

Osoby chore umysłowo (furiosi) nie mogły dokonywać żadnych czynności, dlatego też były one pozbawione zdolności do czynności prawnych. Lucida intervalla – przebłyski świadomości – uzyskiwały pełną zdolność do czynności prawnych. W okresie choroby pieczę nad majątkiem furiosi sprawował kurator.

Marnotrawca (prodigus) – osoba, która trwoniła majątek rodowy. Posiadała kuratora. Pretor w drodze interdictio bonorum odbierał mu początkowo w ogóle możliwość zarządu majątkiem. W późniejszym okresie ograniczał jego zdolność do czynności prawnych. Współpraca z kuratorem.

Infamia – utrata czci obywatelskiej – miała pewien wpływ na zdolność do czynności prawnych. Infamia mogła powstać bezpośrednio na skutek popełnienia czynu haniebnego (np. dezercji) lub
w sposób pośredni na skutek wyroku w procesie karnym lub cywilnym, np. z actio doli.

Pobierz cały dokument
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych.docx
Rozmiar 14 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych
Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą b
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
8 ZdolnoĹ Ä do czynnoĹ ci prawnych pps
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, 2010/062

więcej podobnych podstron