Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2

Pobierz cały dokument
Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2.docx
Rozmiar 18,7 KB

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

TEMAT: Praca z tekstem- zadania.

CZAS TRWANIA: Jednostka lekcyjna(45 minut) DATA: 15.03.2011rok

PRZYGOTOWAŁA: Monika Rogala

CELE:

Uczeń powinien wiedzieć:

- gdzie ustala się i zmienia atrybuty czcionki (krój, rozmiar, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor),

- w jaki sposób może wyrównać tekst,

- w jaki sposób może zmienić ustawienia marginesów.

Uczeń powinien umieć:

- poprawnie napisać fragment tekstu w edytorze tekstu,

- zmienić krój, rozmiar, kolor czcionki,

- zmienić tekst wykorzystując style czcionki: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie

-zmienić ustawienie marginesów w edytorze tekstów.

METODY NAUCZANIA:

Wykład i pogadanka połączone z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Tablica, plansze instruktażowe, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, karta pracy ucznia.

FORMY PRACY:

Praca indywidualna, praca w parach.

PRZEBIEG LEKCJI:

Etap lekcji Czas Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Czynności wstępne 3 min Wita się z uczniami, sprawdza listę obecności. Przygotowują się do lekcji.
Wprowadzenie do tematu lekcji 10min

Zapoznaje uczniów z tematem lekcji.

Przeprowadza z uczniami krótką rozmowę dydaktyczną.

Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie na czym polega formatowanie tekstu.

Zaprezentowanie dokumentów napisanych różnymi stylami

i rozmowa na temat znaczenia możliwości dokonywania zmian w wyglądzie tekstu.

( czym się różnią te teksty?

dlaczego stosujemy różne style pisania? dlaczego jedne teksty są bardziej kolorowe drugie nie?)

Uczniowie aktywnie uczestniczą w rozmowie.

Wyjaśniają, że formatowanie to wszystkie czynności, które służą nadaniu właściwego wyglądu dokumentowi.

Zastanawiają się nad odpowiedziami na zadane przez nauczyciela pytania.

Przyglądają się planszą.

Odpowiadają na pytania nauczyciela.

Część właściwa. Praca przy komputerach. 25 min

Poleca uczniom włączyć komputery.

Omawia możliwości dokonywania zmian w tekście.

Pokazuje gdzie znajduje się pasek formatu.

Poleca uczniom napisać w edytorze tekstu swoje imię i nazwisko (dokonywanie zmian w wyglądzie tekstu stosując opcje formatowania).

Rozdaje uczniom karty pracy.

Poleca uczniom pracę na stanowiskach.

Po każdym zadaniu następuje analiza zadania.

Prosi o zapisanie swoich prac w klasowym katalogu.

Wykonują polecenia nauczyciela. Włączają komputery.

Wykonują zadnie indywidualnie.

Uczniowie zapoznają się z kartą pracy.

Uczniowie wykonują kolejne zadania na swoich stanowiskach pracy;

Uczniowie dokonują zapisywania tekstu na dysku.

Podsumowanie 5 min

Prosi o powtórzenie najważniejszych wiadomości z lekcji.

Pyta w jakim celu formatujemy czcionkę w dokumentach tekstowych?

Odpowiadają na pytania nauczyciela.
Zakończenie lekcji. 2 min

Po skończeniu przez uczniów wykonywania zadania poleca im zamknąć komputery. Zadaje pracę domową.

Żegna się z uczniami.

Zamykają komputery.

Zapisują treść pracy domowej.

Żegnają się z nauczycielem.

Karta pracy ucznia:

Zad.1

Przepisz poniższy tekst:

Julina Tuwim

„ABECADŁO”

Abecadło z pieca spadło,

O ziemię się hukło,

Rozsypało się po kątach,

Strasznie się potłukło:

I – zgubiło kropeczkę.

H – złamało kładeczkę.

B – zbiło sobie brzuszki,

A – zwichnęło nóżki,

O – jak balon pękło,

aż się P przelękło,

T – daszek zgubiło

L – do U wskoczyło,

S – się wyprostowało,

R – prawą nogę złamało,

W – stanęło do góry dnem

i udaje, że jest M.

Zad.2

Zmień krój czcionki całego tekstu na Arial, a następnie:

  1. Dla imienia i nazwiska autora zastosuj czcionkę pochyloną, o rozmiarze 14 punktów w kolorze niebieskim, wyrównaj do lewej strony,

  2. Dla tytułu zastosuj pogrubioną i pochyloną czcionkę o rozmiarze 20 punktów. W kolorze zielonym, wyśrodkuj,

  3. Każdą dużą literę alfabetu pokoloruj i pogrub.

  4. Podkreśl i pogrub wszystkie rzeczowniki.

  5. Pracę zapisz w klasowym katalogu.

PRACA DOMOWA:

Ćwiczenie 1:

Jakich narzędzi i materiałów używano kiedyś do pisania?

Ćwiczenie 2:

Jakie parametry czcionki można ustalić w programie Word?

Pobierz cały dokument
Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2.docx
Rozmiar 18,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz bloku zajęć dla klasy I szkoły podstawowej
Test z informatyki dla klasy V szkoły podstawowej, Informatyka szkoła podstawowa - ćwiczenia
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji dla klasy 2 szkoły podstawowej
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZIMA dla klasy 2 szkoly podstawowej, PEDAGOGIKA MATERIAŁY
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej
kart zap i odczyt wielocyf 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
KLASÓWKA NR 1 4 grupa I, sprawdziany z m

więcej podobnych podstron