Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej

Pobierz cały dokument
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej.docx
Rozmiar 15,3 KB

Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej

Czas: 30 minut

Prowadząca: Magdalena Kędzierska

Blok tematyczny: Jesień w sadzie.

Temat do dziennika: Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi jesienią na działce oraz z wybranymi warzywami okopowymi na podstawie wycieczki i spotkania z ogrodnikiem.

Cel ogólny: zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi jesienią na działce oraz z wybranymi warzywami okopowymi.

Cele operacyjne: uczeń:

Metody pracy: słowna, oglądowa, aktywizująca.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający pracę na działce pocięty na puzzle, sylwety warzyw, warzywa, pudełko, karty pracy.

Przebieg zajęć:

  1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

  2. Wprowadzenie do tematu na podstawie omówienia wcześniejszej wycieczki i ułożonego z puzzli obrazka.

  3. Omawianie wybranych warzyw na podstawie zagadek i obrazków.

  4. Zabawa ruchowa pt. „Sałatka jarzynowa”.

  5. Odgadywanie przez dzieci, jakie to warzywo na podstawie dotyku.

  6. Zadanie w karcie pracy.

  7. Ozdabianie przez dzieci sylwety warzywa i jedzenie marchewki.

  8. Podziękowanie uczniom za współpracę. Zakończenie zajęć.

Pobierz cały dokument
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej.docx
Rozmiar 15,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej
Konspekt zajęć sztuki dla klasy IV ogólnokształcącej szkoły podstawowej, SCENARIUSZE - szkoła podsta
Bawimy się w lustra – na podstawie „Lustereczka” D Gellner (konspekt zajęć dramowych dla klasy II)
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZIMA dla klasy 2 szkoly podstawowej, PEDAGOGIKA MATERIAŁY
Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
Scenariusz bloku zajęć dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron