TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia).docx
Rozmiar 79,5 KB

TEMATY ĆWICZEŃ:

MIKROBIOLOGIA I IMMUNOLOGIA

DLA II ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

2011/2012

1. Klasyfikacja i morfologia bakterii, zmienność bakterii.

2. Fizjologia bakterii (odżywianie, oddychanie, namnażanie).

3. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. Metody dezynfekcji i sterylizacji (fizyczne i chemiczne). Kontrola procesu sterylizacji.

4. Ogólne zasady diagnostyki mikrobiologicznej. Zasady i metody pobierania materiałów do badań bakteriologicznych. Barwienie i mikroskopowanie. Metody hodowli bakterii. Określenie wrażliwości bakterii na antybiotyki (antybiogram).

5. Pobieranie materiałów do badań wirusologicznych, rodzaje, przechowywanie i transport. Metody diagnostyki zakażeń wirusologicznych (izolacja i identyfikacja wirusów).

6. Immunologia infekcyjna. Mechanizmy odporności nieswoistej.

7. Mechanizmy odporności swoistej. Rodzaje odporności nabytej.

8. Zaliczenie tematów 1-7.

9. Zastosowanie odczynów serologicznych w ocenie odpowiedzi humoralnej pacjenta. Odczyny serologiczne – zasady wykonywania, interpretacja wyników, zastosowanie.

10. Metody diagnostyki molekularnej.

11. Bakteriologia szczegółowa, bakterie Gram-dodatnie.

12. Bakteriologia szczegółowa, bakterie Gram-ujemne.

13. Bakteriologia szczegółowa (cd), prątki, riketsje, chlamydie, mykoplazmy.

14. Mykologia – grzyby chorobotwórcze dla człowieka, znaczenie w stomatologii.

15. Zaliczenie tematów 9-14.

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia).docx
Rozmiar 79,5 KB

Wyszukiwarka