Pytania kolos 11

Pobierz cały dokument
Pytania kolos 11.docx
Rozmiar 14,1 KB

Pytania:

 1. Wymień podstawowe jednostki układu SI

 2. Co to jest radian?

 3. Co to jest steradian?

 4. Znaczenie przedrostków: mili, kilo, centy, decy, mega, giga, nano, piko,mikro

 5. Jak wyznaczyć metodą trangulacji odległość Księżyca od Ziemi i jego średnicę?

 6. Co to jest ruch, tor ruchu, prędkość, przyśpieszenie. Wymień rodzaje ruchów.

 7. Jak wyraża się zależność od czasu drogi, prędkości i przyśpieszenia w ruchu prostoliniowym jednostajnym i jednostajnie przyśpieszonym.

 8. Oblicz iloczyn skalarny i wektorowy następujących wektorów: [1,2,3] i [1,1,2]. Jaki kąt tworzą te wektory między sobą i z płaszczyzną xz?

 9. Dlaczego infinityzymalnie mały kąt płaski kąt płaski jest wielkością wektorową. Dlaczego kąt np. π/2 nie jest wektorem?

 10. Korzystając z tego że infinityzymalnie mały kąt płaski jest wektorem wyprowadź zależności pomiędzy wielkościami wektorowymi opisującymi ruch po okręgu.

Szczególnie interesuje mnie przyśpieszenie styczne i dośrodkowe. Dlaczego tzw. jednostajny ruch po okręgu nie jest ruchem jednostajnym?

 1. O czym mówi zasada niezależności ruchów?

 2. Sformułuj 3 zasady dynamiki Newtona i zastosuj je do rozwiązania prostych zadań. Np. obliczyć przyśpieszenie klocka zsuwającego się z równi pochyłej o zadanym kącie nachylenia i współczynniku tarcia.

 3. Na czym polega zjawisko tarcia i dla czego siła tarcia jest zazwyczaj proporcjonalna do ciężaru przesuwanego ciała?

 4. Zasada zachowania energii, pędu i momentu pędu. Czy siły wewnętrzne są w stanie zmienić pęd (moment pędu układu)?

 5. Dlaczego energia kinetyczna jest równoważna pracy mechanicznej? Przeprowadź dowód.

 6. Umiejętność stosowania zasad zachowania przy rozwiązywaniu prostych zadań z mechaniki.

 7. Jak zastosowałbyś II zasadę Newtona w przypadku wystrzeliwanej rakiety?

 8. Co to są siły bezwładności? Kiedy się pojawiają? Wymień ich rodzaje.

 9. Który brzeg Nilu jest podmywany przez prąd wody i dlaczego?

 10. Zdefiniuj takie pojęcia jak: bryła sztywna, środek masy (ciężkości),moment bezwładności. Opisz ruch obrotowy bryły sztywnej.

 11. Zasada zachowania momentu pędu dla obracającej się bryły sztywnej.

 12. Wyprowadź twierdzenie Steinera. Oblicz moment bezwładności dla pręta , pierścienia i krążka.

 13. Energia kinetyczna obracającej się bryły.

 14. Opisz toczenie się bez poślizgu krążka zarówno ruch jednostajny jak i przyśpieszony.

 15. Omówić prawo Coulomba, zasadę zachowania ładunku i zasadę superpozycji.

 16. Podaj definicję natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego. Energii potencjalnej i potencjału elektrycznego dla układu 2 ładunków punktowych. Podaj relacje pomiędzy potencjałem a wektorem natężenia pola elektrycznego.

 17. Co to znaczy, że pole elektryczne jest zachowawcze?

Co to znaczy, że napięcie wynosi 230V?

 1. Sformułuj prawo Gaussa i zastosuj go do obliczenia natężenia pola elektrycznego dla typowych prostych przykładów symetrycznego rozkładu ładunków.

 2. Co to jest transformacja Galileusza? Podstawowy postulat szczególnej teorii względności. Wyprowadź wzory transformacyjne Lorentza dla prostego przypadku układu ruchomego poruszającego się w kierunku x ze stałą prędkością u.

 3. Prędkość relatywistyczna. Wyprowadź odpowiednie wzory na składowe. Rozpatrz 2 rakiet poruszające się naprzeciwko siebie z prędkościami równymi 0,6c i 0.5 c w układzie nieruchomym. Określ prędkość jednej rakiety względem drugiej widziana przez załogi rakiet.

 4. Podaj definicję pędu relatywistycznego i wyprowadź słynny wzór E=mc2. Skąd bierze się energia emitowana przez Słońce?

Pobierz cały dokument
Pytania kolos 11.docx
Rozmiar 14,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania kolos, Lekarski I rok ŚUM, biologia, I Blok tematyczny, Pytania od grupy 11
Pytania kolos Antopol ć
pytania mzyk 11
Egzamin chemia nieorganiczna pytania czerwiec 11
kolokwia pytania kolos 3
MR-pytania i odpowiedzi, SiMR - st. mgr, pojazdy, POJAZDY samochody opracowane pytania, POJAZDY sam
Pytania z MB 11 12, Akustyczne badania materiałów - 1998/1999
klima pytania, 7 8 9 10 11 12
Pytania z andrologii 11
Fizjografia pytania KOLOS 2
pytania zywienie 11
pytania biochemia 11
pytania kolos
pytania stomatologiczne 11
TRB cwiczenia pytania kolos 1
elektromag pytania 10 11 www przeklej pl
PYTANIA 13.11.09 7, TESTY Z PIELĘGNIARSTWA
FINANSE 2 pytania Dz 11 12
fizjo mail, PRZYKŁADOWE PYTANIA KOLOS

więcej podobnych podstron